ชวนทำความรู้จัก “อารยสถาปัตย์” แนวคิดสำคัญที่ทุกพื้นที่จำเป็นต้องมี

การดำรงชีวิตในสังคมอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย สามารถที่จะเดินทางเชื่อมโยงจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่ได้อย่างราบรื่น ปราศจากอุปสรรคใดๆ คือสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของผู้คนทุกกลุ่ม ด้วยเหตุนี้ การออกแบบโครงสร้างให้สามารถรองรับการใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกสถานที่

ทางกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบในทุกๆ โครงการมาโดยตลอด แนวคิดอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design จึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากกับการดีไซน์ทุกอาคารและพื้นที่โดยรอบอย่างใส่ใจและลงในรายละเอียด เพื่อขับเคลื่อนและรองรับให้คนในทุกกลุ่มของสังคม สามารถเข้าถึงได้อย่าง ปลอดภัย เท่าเทียม นำเสนอประสบการณ์ที่ดี น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้คน พร้อมต่อยอดวิสัยทัศน์ข้างต้นด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็น “เมืองอารยสถาปัตย์” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทั้งมวล

การออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อทุกคน

อารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design คือ การออกแบบเพื่อให้ทุกคนได้มีสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้โดยไม่เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือวัยใด รวมไปถึงคนที่ทุพพลภาพ ซึ่งหัวใจสำคัญของการออกแบบ คือ ความเท่าเทียมในการใช้งานได้ของทุกคน โดยในหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยก็ได้มีการนำมาปรับใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นอีกด้วย   

ส่งเสริมการเดินทางทุกรูปแบบ

สำหรับการออกแบบอารยสถาปัตย์ในพื้นที่ต่างๆ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบการใช้งานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ขนาด สัดส่วน วัสดุ ราวจับ ความลาดชัน รวมไปถึงสัญลักษณ์ เพื่อให้การเดินทางทุกรูปแบบ สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างง่าย และใช้งานได้สะดวก ซึ่งพื้นที่ของศูนย์การค้าในกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์  ได้แก่  ไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ก็นับเป็นหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับทุกๆ คน จึงอยากพาไปชม อารยสถาปัตย์ ของทั้งสองสถานที่นี้กัน  

สำหรับผู้ทุพพลภาพ ที่ใช้รถยนต์ในการเดินทาง สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ก็มีพื้นที่จอดรถในร่ม ที่มีขนาดกว้างขวาง เพื่อให้การจอดรถ เป็นไปได้อย่างสะดวก โดยมีสัญลักษณ์วีลแชร์ขนาดใหญ่ที่จะทำให้ทุกๆ คนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

บริเวณท่าเรือข้ามฟากของ ไอคอนสยาม มีการใช้ทางลาดขึ้น-ลงเพื่อให้ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข็นข้ามได้โดยง่าย พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและอำนวยความสะดวก

ในบริเวณพื้นที่ภายนอกและภายในอาคารมีการออกแบบใช้วิธีการลาดเอียงในระดับองศาที่เหมาะสม สามารถเข็นรถได้สะดวก พร้อมใช้วัสดุปูพื้นแบบหยาบเพื่อไม่ให้เกิดการลื่นไหล และในทั้งสองฝั่งของทางลาดยังมีราวจับ หรือขอบกันตกเพื่อใช้ในการพยุงตัว สำหรับผู้ตั้งครรภ์ ผู้ชราภาพ หรือผู้ทุพพลภาพ

การออกแบบทางเข้าจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึง

ห้องน้ำนับเป็นอีกสถานที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึง จึงต้องออกแบบให้มีประตูขนาดใหญ่ มีที่จับเปิด-ปิดในระดับความสูงที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถเข็น สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถสัมผัสและใช้งานได้ ภายในห้องน้ำมีขนาดพื้นที่เพียงพอสามารถหมุนรถเข็นได้อย่างสะดวก มีราวจับเพื่อใช้สำหรับในการพยุงตัว นอกจากนี้วัสดุปูพื้นต้องเป็นแบบกันลื่นเพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายแก่ผู้ใช้งาน

องค์กรที่ส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี

สำหรับในปีนี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์  ยังคงได้รับรางวัลจาก องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี  ล่าสุดในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5  บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ ไอคอนสยามก็ยังได้รับรางวัล “ห้องสุขาต้นแบบส่งเสริมอารยสถาปัตย์” และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับรางวัล “สถานที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์ (Tourism for All) ซึ่งเป็นเครื่องการันตีให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon ที่ชูนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน  

ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์และกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ด้วยปณิธานของสยามพิวรรธน์ตลอดกว่า 60 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สยามพิวรรธน์ได้ต่อยอดปณิธานนี้ในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจทุกประเภทมาโดยตลอด และให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างด้วยการยึดหลักอารยสถาปัตย์เป็นแนวคิดสำคัญ เพื่อให้กลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงบริการและสัมผัสประสบการณ์ภายในศูนย์การค้าได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และเท่าเทียม”

การออกแบบนำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวของทุกคนทั่วโลก

นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกของ ไอคอนสยาม ที่นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านความเป็นไทยให้ออกมาเป็นรูปแบบสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวแล้ว การออกแบบอารยสถาปัตย์ได้ครบครันทั่วทุกบริเวณ และมีรางวัลการันตีคุณภาพ ทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างก็ตั้งเป้าหมายเข้ามาท่องเที่ยวชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมไทย ไปพร้อมกับสัมผัสการออกแบบที่งดงาม สะดวกสบาย และมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับทุกๆ คนได้เป็นอย่างดี  

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “พื้นที่ของไอคอนสยามเน้นหลักการออกแบบที่เป็นอารยสถาปัตย์สากล ครอบคลุมตั้งแต่การเชื่อมโยงการเดินทางหลากหลายรูปแบบให้สะดวกปลอดภัย โครงสร้างอาคารการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร โดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตของคนทุกรูปแบบภายใต้แนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ไอคอนสยามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเข้าไว้ด้วยกันผ่านการสัญจรที่ตอบโจทย์การเดินทาง ทั้งทางรถยนต์ ระบบรถไฟฟ้า หรือทางเรือ โดยท่าเรือออกแบบให้มีทางลาดขึ้นลงที่สะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น ส่งเสริมผู้คนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขณะที่ภายในอาคารได้ออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามหลักมาตรฐานอารยสถาปัตย์สากล เช่น บริเวณทางเข้าออก และทางเชื่อมระหว่างภายในและนอกอาคาร รวมถึงอาคารจอดรถ มีทางลาดที่กว้างขวางเพียงพอเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถเข็นทุกประเภท มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานให้บริการทุกชั้น พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ราวจับ อุปกรณ์ฉุกเฉิน ฯ โดยมีลิฟต์ขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรถเข็นทุกประเภท ภายในลิฟท์มีปุ่มกดระดับพิเศษที่สามารถกดเรียกและเลือกชั้นได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้รถเข็น  ทั้งหมดนี้มีสัญลักษณ์บ่งบอกสิ่งอำนวยความสะดวกที่มองเห็นได้ชัดเจน เข้าใจง่าย”

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ “ไอคอนสยาม” ได้ที่ www.iconsiam.com และ  “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต” ได้ที่ www.siampremiumoutlets.com

Writer
Watsapon Vijitsarn

Watsapon Vijitsarn