Exotic Food Headquarter
ที่ตีความหมายของคําว่า “สํานักงาน” ให้สนุกกว่าเดิม

ท่ามกลางยุคสมัยที่ผู้คนหันมาแยกย้ายกลับไปทำงานที่บ้าน หลายคนอาจเคยตั้งคำถามว่า แล้วสำนักงานจะยังคงมีความสำคัญไหม? สำหรับคำตอบนี้ Exotic Food (XO) บริษัทมหาชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนํารสชาติแบบไทยไปเสิร์ฟให้กับชาวโลก บอกเลยว่า ‘สำคัญ’ และยิ่งทำให้พวกเขาให้ความสําคัญกับสํานักงานของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม โดยการตัดสินใจปรับปรุงและขยายสำนักงานใหม่ให้มีภาพบรรยากาศของสำนักงานที่น่าจดจํา

“พื้นฐานความสําเร็จของ XO คือศักยภาพในการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การตัดสินใจปรับปรุงและขยายสํานักงานในช่วงเวลาที่น่าแปลกใจนี้ จึงสอดคล้องกับแนวความคิดของเราที่เชื่อว่า สํานักงานยังคงมีความสําคัญและจะยิ่งสําคัญมากขึ้นในยุคสมัยที่ผู้คนไม่จําเป็นต้องทํางานในสํานักงานอีกต่อไป”

หากเราตีความหมายของคําว่า “สํานักงาน” ว่าเป็นเพียงพื้นที่สําหรับการทํางาน แล้วสํานักงานจะมีประโยชน์อะไรในยุคสมัยที่เราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ เราอาจเคยตั้งคําถามว่าการทํางานแบบ work from home นั้นจะเป็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพจริงหรือแต่บริบทที่บีบบังคับก็ได้ตอบคําถามดังกล่าวและคําตอบนั้นคือ “ทําไมจะไม่ละ”

สร้างอัตลักษณ์ที่น่าจดจำ

บรรยากาศภาพรวมของสำนักงาน Exotic Food (XO) เลือกใช้สีแดงและสีดําเป็นโทนสีหลัก รวมถึงสอดแทรกด้วยองค์ประกอบที่สื่อสารความเป็นตัวตนของ XO เช่น ขวดเครื่องปรุงรสแบบต่าง ๆ ที่ถอดแบบรูปร่างออกมาโดยซ่อนเป็นกิมมิกชั้นวางของติดผนัง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในสำนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่มีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียน แค่เห็นภาพบรรยากาศของสำนักงานในพื้นที่จริงหรือแค่เห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ก็จะสามารถที่จะจดจําอัตลักษณ์ของสำนักงานได้อย่างชัดเจน

พื้นที่ใช้สอยภายในสำนักงานของ Exotic Food Headquarter ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Support Core ประกอบด้วยฟังก์ชันที่มีหน้าที่สนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ พื้นที่ห้องประชุมย่อย, ห้อง phone booth สําหรับประชุมออนไลน์, ห้องผู้จัดการ, ห้องเวิร์กช็อป และพื้นที่เก็บของ โดยพื้นที่ในส่วนนี้จะถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ทํางานหลัก โดยไม่บดบังแสงธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามจากภายนอก

ต่อมาคือ Main Core เป็นพื้นที่ทํางานหลักและพื้นที่กิจกรรมหลักของออฟฟิศ ได้แก่ canteen, bar และ amphitheater ที่รองรับกิจกรรมได้หลายรูปแบบทั้งการทํางานและการพักผ่อน

โซน External Core เป็นพื้นที่ส่วนที่ใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยห้องประชุมหลัก 2 ห้อง ที่สามารถแยกออกจากกันหรือเชื่อมกันเป็นห้องใหญ่ได้ภายในห้องประชุมเลือกใช้เป็นโต๊ะประชุมขนาดเล็กทําให้สามารถปรับฟังก์ชัน เพื่อรองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้งการประชุมแบบเป็นทางการ, การเวิร์กช็อป แบบกลุ่ม หรือ class lecture รวมถึงพื้นที่นอกห้องประชุมที่ประกอบด้วยพ็อคเกตย่อยๆ ทําให้สามารถรับแขกได้พร้อมกันหลายกลุ่ม และ Internal Core พื้นที่ทํางานแบบไม่เป็นทางการที่สนับสนุนการทํางานเป็นทีมภายในองค์กร พื้นที่ในส่วน Internal Core และ External Core จะถูกวางไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวเมืองและพื้นที่สีเขียวของถนนวิทยุ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

ในขณะที่พื้นที่ส่วนหน้าของโซน Main Core เมื่อรวมเข้ากับส่วน External Core และ Internal Core แล้ว จะกลายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า XO Core ซึ่งจะรองรับการใช้งานที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนขององค์กร พร้อมทั้งรองรับกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก เช่น Town hall หรืองานสังสรรค์ต่าง ๆ

สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร

ในยุคสมัยที่การทํางานไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่แค่ในสํานักงาน ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2  ของหลาย ๆ คนแม้การทํางานที่บ้านอาจจะดูสะดวกสบายในแง่ที่ทําให้เราไม่เสียเวลาไปกับการเดินทาง ส่วนการทํางานในร้านกาแฟหรือสถานที่อื่นๆ ก็อาจจะดูผ่อนคลายมากกว่าการทํางานที่ออฟฟิศ

แต่สำหรับ Exotic Food (XO) แล้ว การที่ผู้คนได้เข้ามานั่งทํางานร่วมกันนั้นยังคงมีข้อดีทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทํางานและการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร นิยามของสํานักงานในอนาคต จึงต้องเป็นสถานที่ที่ทําให้ผู้คนเต็มใจจะเข้ามาทํางานร่วมกัน สื่อสารถึงอัตลักษณ์องค์กรได้อย่างชัดเจน มีประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองต่อการทํางานอย่างครบถ้วนในทุกมิติ รวมไปถึงมีบรรยากาศที่ดึงดูดผู้คนให้อยากที่จะทํางานในออฟฟิศมากกว่าที่อื่น

“การปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการออกแบบสํานักงานให้เข้ากับยุคสมัยจะพิสูจน์ว่าความสําคัญของพื้นที่สํานักงานนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต และพื้นที่สํานักงานที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมจะเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จของทั้งองค์กรและตัวบุคคล”

Project: Exotic Food Headquarter
Building type: Office
Location: Sindhorn Building, Bangkok
Owner: Exotic Food PCL
Interior architect: IF (Integrated Field Co., Ltd.)
Environmental graphic: INFO
Other collaborators
Lighting designer: FOS Lighting Design Co., Ltd.
Electrical engineer: SITE 83 Co., Ltd.
Sanitary engineer: SITE 83 Co., Ltd.
Main contractor: CHOICE INTERIOR
Interior contractor: CHOICE INTERIOR
Signage contractor: D.R. ADVERTISING COMPANY LIMITED
Area 545 sq.m.
Completed: 01 October 2021
Photographer: Ketsiree Wongwan

เรียบเรียงข้อมูลใหม่จาก: IF (Integrated Field Co., Ltd.)

Writer
Saovapak Ayasanond

Saovapak Ayasanond

อดีตกองบรรณาธิการนิตยสารบันเทิงที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะผันตัวมาเป็นนักเล่าเรื่องสายบ้านและสถาปัตยกรรม จนกระทั่งพบว่าการออกแบบเต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน