บ้านเอื้ออารี
บ้านที่เชื่อมสัมพันธ์หลายเจอเนอเรชันในหลังเดียว

“บ้านเอื้ออารี” บ้านของครอบครัวที่มีสมาชิกหลากหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่รุ่นคุณย่าไปจนถึงรุ่นหลาน ด้วยการที่บ้านหลังเก่าไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอีกต่อไปจึงทำให้เกิดโจทย์ในการสร้างบ้านหลังใหม่ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว

บ้านเอื้ออารีเป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านหลังเก่าของครอบครัวผู้อยู่อาศัยในซอยของถนน บรมราชชนนีกรุงเทพมหานครทำให้การออกแบบมีการคำนึงถึงการเชื่อมโยงระหว่างบ้านหลังเก่าและบ้านหลังใหม่ เมื่อมองจากซอยหน้าบ้านจะเห็นว่าบ้านจะมีลักษณะเป็นกล่อง 2 กล่องเป็นกล่องปิดทึบและกล่องที่โปร่งแสง ซึ่งกล่องโปร่งแสงนั้นอลูมิเนียมเจาะรูสีขาวถูกนำมาใช้ในส่วนของหน้าบ้านเพื่อที่จะสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยและให้มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกและกรองแสงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในตอนเช้า

โดยที่กล่องปิดทึบนั้นเป็นผนังคอนกรีตฉาบเรียบสีขาวทำหน้าที่ในการกันแสงอาทิตย์จากทางทิศใต้ในขณะที่พื้นที่กลางบ้านนั้นได้เว้นช่องแสงขนาดใหญ่เพื่อปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้กลางบ้านซึ่งทำหน้าที่ทั้งให้แสงเข้ามาในทุกส่วนของบ้านและให้ร่มเงาและความร่มรื่นแก่พื้นที่ภายในโดยมีพื้นที่ระเบียงชั้น2ที่มีขนาดใหญ่ที่หันหน้าเข้าสู่บ้านหลังเก่าทำหน้าที่เป็นทั้งหลังคาและพื้นที่ออกกำลังกายนอกบ้านทำให้สมาชิกในครอบครัวที่ทำกิจกรรมในบ้านเก่าและบ้านใหม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้

พื้นที่ทางเข้าบ้านถูกออกแบบให้ถูกโอบล้อมด้วยสวนริมรั้วข้างบ้านและคอร์ทยาร์ดตรงกลางบ้านเพื่อเปิดรับให้ลมและแสงธรรมชาติไหลเข้าสู่ตัวบ้านโดยที่ทางเข้าบ้านจะสามารถมองเห็นพื้นที่นั่งเล่นผ่านทางคอร์ทยาร์ดตรง กลางบ้านซึ่งเป็นที่ที่คุณย่าในวัยเกษียณจะใช้เวลาอยู่มากที่สุด ผู้ออกแบบจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่นั่งเล่นเป็น อย่างมากเพราะเป็นพื้นที่ที่สมาชิกในบ้านและญาติๆจะเข้ามารวมตัวกัน การที่พื้นที่นั่งเล่นเชื่อมต่อไปกับพื้นที่ กินข้าวและเชื่อมต่อกับห้องครัวด้วยเฟอร์นิเจอร์บานสไลด์ขนาดใหญ่ทำให้พื้นที่พบปะของครอบครัวมีขนาดที่เพียงพอและให้คนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างคนใน ครอบครัว การที่สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีความชอบที่แตกต่างกันทำให้เกิดความต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่ แตกต่างกันซึ่งห้องนอนแต่ละห้องนอนจึงมีการออกแบบที่แตกต่างกันไปตามความชอบส่วนบุคคลโดยมีการเชื่อม ต่อซึ่งกันและกันโดยการเลือกใช้วัสดุที่เหมือนกันแต่มีเทคนิคการทำสีและพื้นผิวที่แตกต่างกัน

*คำอธิบายทั้งหมดโดยผู้ออกแบบ (Text description by the architects)

Project Name: Aur Aree House
Location : บรมราชชนนี 68 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
Architecture Firm: aurs studio
Year: 2023
Area : 400 Sq.m.
Lead Architects: อินทัช เอื้อศักดิ์อารี
Interior Designer:  Wua.design พิชชาพร บวรสมบัติ
Contractor:  PCM BUILT
Photographer :aurs studio