คีย์ลัดโปรแกรมเต็ก รู้ไว้จบงานได้ไวกว่า!

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอีกหนึ่งสิ่งคู่ใจสถาปนิกในการผลิตผลงาน แต่ก็ดันมีมากมายหลากหลายโปรแกรมที่ต้องใช้ และยังต้องจำคีย์ลัดที่แตกต่าง สร้างความสับสน วันนี้เราจึงรวบรวมคีย์ลัดของโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการเขียนแบบอย่าง AutoCAD ซึ่งเหล่าผู้ออกแบบควรรู้ไว้ เพื่อการจบงานที่ไวกว่า!

Q QSAVE : บันทึกไฟล์งาน
A ARC : วาดส่วนโค้ง
Z ZOOM : ขยาย
W WBLOCK : สร้างวัตถุ Block บนไฟล์งานใหม่
S STRETCH : ยึดวัตถุ
X EXPLODE : ระเบิดวัตถุ
D DIMSTYLE : แก้ไขรูปแบบเส้นบอกระยะ
C CIRCLE : วาดวงกลม
R REDRAW : ล้างการแสดงผลหน้าจอ
F FILLET : ลบมุมโค้ง
V VIEW : ตั้งค่าในส่วนของมุมมอง
T MTEXT : สร้างชุดอักษร
G GROUP : รวมวัตถุเป็นกลุ่ม
B BLOCK : สร้างหรือรวมวัตถุเป็นบล็อค
H HATCH : การใส่ลวดลายลงบนพื้นที่ปิด
J JOIN : เชื่อมเส้นให้เป็นเส้นเดียวกัน
M MOVE : ย้ายวัตถุ
I INSERT : นำเข้าวัตถุบล็อคหรือรูปภาพและอื่นๆ
O OFFSET : สร้างเส้นขนานโดยกำหนดระยะได้
L LINE : เขียนเส้น
P PAN : เลื่อนตำแหน่งมุมมอง

Writer
Rangsima Arunthanavut

Rangsima Arunthanavut

Landscape Architect ที่เชื่อว่าแรงบันดาลใจในงานออกแบบ สามารถเกิดขึ้นได้จากทุกสิ่งรอบตัว และการบอกเล่าเรื่องราวการออกแบบผ่าน 'ตัวอักษร' ทำให้งานออกแบบที่ดี 'มีตัวตน' ขึ้นมาบนโลกใบนี้