THE TOP NOTCH POOL VILLA KHAO YAI
รีสอร์ทที่เคารพธรรมชาติ

ธรรมชาติกับสิ่งก่อสร้างไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน และหากสิ่งไหนเกิดขึ้นก่อนอีกสิ่งที่มาทีหลังก็ควรเข้ากับสิ่งแรกนั้นได้ เหมือนอย่าง The Top Notch Pool Villa Khao Yai ไพรเวทรีสอร์ท ที่ออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของบริบทและกลมกลืนสภาพแวดล้อมเดิมให้มากที่สุด

รีสอร์ทที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

The Top Notch Pool Villa เป็น Private Resort ที่มีการออกแบบพื้นที่กิจกรรมรับรองแขกที่มาพักอาศัยอย่างครบครัน ท่ามกลางธรรมชาติที่เป็นภูเขา ด้วยความที่บริบทเดิมเป็นบริเวณตีนเขา ทางผู้ออกแบบ LIKHIT DESIGN STUDIO อยากที่จะเก็บพื้นที่ดินเดิมให้มากที่สุด และดัดแปลงสภาพแวดล้อมเดิมในน้อยที่สุด จึงออกแบบให้ลานจอดรถอยู่ด้านหน้าโครงการ เพื่อที่จะจำกัดพื้นที่ Hardscape ให้อยู่แค่บริเวณด้านหน้า และเพิ่มพื้นที่ Landscape ให้รีสอร์ท

วัสดุเสมือนจริง

สถาปนิกต้อนรับคนที่มาเยี่ยมชมโครงการด้วย ผนัง Rammed Earth หรือ ผนังดินอัด เพื่อสื่อถึงชั้นดินเดิมที่เป็นสภาพแวดล้อมก่อนหน้าที่จะสร้างรีสอร์ทขึ้น สำหรับวัสดุผิดผิวของตัวอาคารจะใช้เป็น ไม้เผาไฟ เพราะ Texture ที่เป็นธรรมชาติและดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม ทำให้เราสัมผัสถึงวัสดุธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้งานเป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม

แปลนชั้น 1

สถาปัตยกรรมที่สอดแทรกในธรรมชาติ

ภายในโครงการจะแบ่งอาคารออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนรับรอง ห้องนอนรวม ห้องนอนแบบ Pool Access และ ห้องนอน Master Bedroom ที่มีการตกแต่งภายในแบบผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและญี่ปุ่น และสถาปนิกออกแบบหลังคาจั่วเพื่อให้อาคารมี Floor To Ceiling สูง อากาศจะได้ถ่ายเทสะดวก และสอดแทรกด้วยการออกแบบ Landscape เพื่อเชื่อมต่อในแต่ละส่วนของโครงการเข้าด้วยกัน

ความเป็นส่วนตัวที่มองเห็นส่วนกลาง

ทุกห้องพักจะมี Terrace ให้สำหรับสัมผัสกับธรรมชาติและสามารถมองเห็น Common swimming pool & sunken seat ที่สามารถเห็นวิว 360 องศา ได้อย่างทั่วถึงกัน

ด้วยการออกแบบที่เคารพต่อธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนแล้ว The Top Notch Pool Villa จึงกลายเป็นรีสอร์ทที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี เสมือนเป็นส่วนหนึ่งไปกับบริบทนี้

Project Name: The Top Notch Pool Villa Khao Yai
Location : เขาใหญ่ , นครราชสีมา
Architecture Firm: LIKHIT DESIGN STUDIO Co.,Ltd
Year: 2019
Area : 1,800 Sq.m.
Lead Architects: LIKHIT DESIGN STUDIO Co.,Ltd
Interior Designer: LIKHIT DESIGN STUDIO Co.,Ltd
Construction: THAIENGER Co.,Ltd
Photographer : KORBHOUSE.COM

Writer
Pornpawee Dithisawatwet

Pornpawee Dithisawatwet

สถาปัตยกรรมทุกอย่างมีความหมายซ่อนอยู่ เราค้นพบและนำมาบอกเล่า