6 เรื่อง (ไม่) ลับที่ทำให้ TOTO เติบโตพร้อมกับความยั่งยืนมากกว่า 100 ปี

หากกล่าวถึงสุขภัณฑ์ที่สะดวกสบาย มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงสุขภัณฑ์จากญี่ปุ่น ที่โด่งดังเรื่องสุขภัณฑ์อัจฉริยะจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยเฉพาะแบรนด์ TOTO ที่ถูกคิดและออกแบบเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน ควบคู่กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม มาตั้งแต่ 100 กว่าปีที่แล้ว และยังคงยึดมั่นในความตั้งใจนี้มาจนถึงปัจจุบัน วันนี้ Dsign Something จะพามาเจาะลึก 6 เรื่อง (ไม่) ลับที่หลายคนอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับ TOTO กัน !

01 ผู้คิดค้นโถสุขภัณฑ์เซรามิกชิ้นแรกของญี่ปุ่น

ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1914 ณ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ โถสุขภัณฑ์เซรามิกชิ้นแรกของญี่ปุ่นได้ถูกคิดค้นโดยคุณคาซูชิกะ โอคุระ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท โตโยโตคิ จำกัด มหาชน (TOYO TOKI CO., LTD.) ในปี ค.ศ. 1917 หรือแบรนด์ TOTO ในปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลา 100 กว่าปี TOTO ได้มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ภายใต้ 3 เป้าหมาย ได้แก่ ด้านความสะอาด สะดวกสบาย, ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากสหประชาชาติ (UN) ทั้งหมด 17 ข้อ 5 มิติด้วยกัน

02 สร้างความเท่าเทียมให้สังคมผ่าน Universal Design

เบื้องหลังของการผลิตสุขภัณฑ์สุดล้ำสมัย คือความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะ TOTO ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หรือผู้ทุพพลภาพ โดยมีการก่อตั้งศูนย์วิจัยการใช้ห้องน้ำ TOTO Universal Design Research Center เมื่อปี ค.ศ.2006 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำจากอาสาสมัคร และนำข้อมูลมาออกแบบร่วมกับหลักการ Universal Design จนออกมาเป็นสุขภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านฟังก์ชันและความรู้สึกขณะใช้งาน อย่างฝาสุขภัณฑ์รองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ที่ยกระดับสุขอนามัยและความสะดวกสบาย ด้วยหลากหลายนวัตกรรม เช่น ก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเอง, ระบบชำระล้างอัตโนมัติ, ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์, ระบบปรับอุณหภูมิ เป็นต้น

03 ลดการใช้น้ำมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับโถสุขภัณฑ์ในยุคก่อน

TOTO คำนึงถึงการประหยัดน้ำอย่างเคร่งครัด ทำให้ปัจจุบันทางแบรนด์มีสินค้าที่ใช้น้ำลดลงจากเดิมหลายเท่าตัว แต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยม อย่างโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ รุ่น NEOREST ที่ใช้น้ำเพียง 3.8 ลิตร ซึ่งลดลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับโถสุขภัณฑ์ TOTO ในอดีต และลดลง 36% เมื่อเทียบกับโถสุขภัณฑ์ทั่วไปในปัจจุบัน ที่ใช้น้ำประมาณ 6 ลิตร, ฝักบัว AERIAL SHOWER ที่มีระบบดึงอากาศผสมกับสายน้ำ ทำให้สายน้ำมีสัมผัสที่นุ่มนวล และช่วยลดปริมาณการใช้น้ำถึง 35% เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำที่ใช้ปกติ ประมาณ 10 ลิตร / นาที และก๊อกน้ำ TOUCHLESS FAUCET ที่มีระบบเซ็นเซอร์ สามารถใช้งานโดยไร้การสัมผัส และใช้น้ำเพียง 1.3 ลิตร / นาที ซึ่งลดลงถึง 67% เมื่อเทียบกับก๊อกน้ำทั่วไปที่ใช้น้ำประมาณ 4 ลิตร / นาที

นอกจากนี้ทางแบรนด์ยังก่อตั้งกองทุน TOTO Water Environment Fund ในการสนับสนุนและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม

04 ลดการปล่อย CO2 ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ 3.35 ล้านตัน

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงในปัจจุบัน ทำให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ หันมาให้ความสำคัญในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นต์มากขึ้น เช่นเดียวกันกับ TOTO ที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (CO2) จากขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ จำนวน 3.6 ล้านตัน ในปี 2030 ซึ่งปัจจุบันสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้แล้ว 3.35 ล้านตัน

สาเหตุที่ TOTO ให้ความสำคัญกับช่วงขณะใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เนื่องจากการกดชักโครก หรือการใช้สุขภัณฑ์อื่นๆ ในห้องน้ำแต่ละครั้ง มักจะใช้พลังงานน้ำและไฟฟ้าเสมอ เมื่อคำนวณพลังงานจากการใช้โถสุขภัณฑ์ในทุกๆ วัน จากทุกครัวเรือนแล้ว จึงทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นต์จำนวนมหาศาล แต่ในขณะเดียวกัน TOTO ก็ได้คำนึงถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ในขั้นตอนอื่นๆ เช่นกัน ทั้งในระหว่างการผลิตการขนส่ง และการกำจัดเศษขยะ

05 นวัตกรรม EWATER+ ลดเชื้อแบคทีเรียในสุขภัณฑ์ โดยปราศจากสารเคมี

อีกหนึ่งจุดเด่นของ TOTO ที่พลาดไม่ได้เลยคือ EWATER+ นวัตกรรมที่เปลี่ยนน้ำประปาธรรมดา ให้สามารถลดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% โดยปราศจากสารเคมี ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไลซ์คลอไรด์อิออนในน้ำ ทำให้เกิดเป็นกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous Acid) ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และเมื่อผ่านการใช้งานในการทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระแล้ว จะสามารถกลับคืนสภาพเป็นน้ำธรรมดา ทำให้ไม่ก่อเกิดผลกระทบอันตรายแก่ผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

06 เน้นการมีส่วนร่วมกับสังคม ผ่านกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์

นอกจากบทบาทผู้ผลิตสุขภัณฑ์แล้ว TOTO ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสังคม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนร่วมกันกับผู้ใช้งานและเหล่านักออกแบบ ด้วยกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในชุมชนท้องถิ่น, กิจกรรมบรรยายความรู้แก่สถาปนิกและนักออกแบบ, กิจกรรมประกวดงานออกแบบห้องน้ำเพื่อทุกคนในสังคม อย่างงาน “THE BANGKOK TOILET DESIGN 2022” และการร่วมมือกันกับสถาปนิกชื่อดังระดับโลก ในการจัดกิจกรรมบรรยาย “TOMOHIKO YAMANASHI LECTURE: BREAKING THE NORM” โดยคุณโทโมฮิโกะ ยามานาชิ สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น ผู้ได้รับรางวัลในแวดวงสถาปนิกมากมาย หวังจุดประกายแรงบันดาลใจให้วงการออกแบบของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานเชื่อมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิดของสถาปนิกและนักออกแบบ ทั้งในระดับสากลและภายในประเทศ

จาก 6 ข้อที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ TOTO เติบโตพร้อมกับความยั่งยืนมากกว่า 100 ปี คือความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดหย่อน ควบคู่กับความใส่ใจที่มอบให้แก่ทุกชีวิตบนโลก เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

หากสนใจสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ TOTO ที่สร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://th.toto.com/ เพจ Facebook: TOTO Thailand หรือโทร 02-117-9520

Writer
Nara Aunjai

Nara Aunjai

อดีตนักเรียนสถาปัตย์ที่ดำรงอาชีพนักเขียนเป็นงานหลัก นักแปลเป็นงานรอง และรับออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเป็นงานพาร์ทไทม์