VERTO หอคอยที่ทำหน้าที่เป็นประติมากรรม และ เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ให้กับเมือง

ในการดำเนินชีวิตประจำวันนอกบ้านเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าคุณภาพของอากาศที่เราหายใจเข้าไปในแต่ละวันในพื้นที่ ๆ เราอยู่จะปลอดภัยหรือส่งผลกระทบอะไรกับสุขภาพของเราไหม องค์การอนามัยโลกรายงานว่า 99% ของผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและการคมนาคมที่ดำเนินไปตลอดเวลานั้นทำให้ผู้คนในเมืองกำลังสัมผัสอยู่กับระดับของคุณภาพอากาศที่เกิดขีดความปลอดภัย หรือ หมายถึงทุกคนที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ภายในพื้นที่กลางแจ้งนั้นกำลังหายใจเอาอากาศที่ไม่ดีต่อสุขภาพเข้าสู่ร่างกายเป็นประจำ Studio Symbiosis ได้หาวิธีการออกแบบที่จะช่วยมาบรรเทาปัญหาคุณภาพของอากาศจากไอเดียของเครื่องฟอกอากาศภายในอาคาร ที่กลายมาเป็นอุปกรณ์ดูแลสุขภาพภายในบ้านที่จำเป็นและสามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับมือกับมลภาวะของอากาศภายในบ้านได้

สถาปัตยกรรม ที่ทำหน้าที่เป็นประติมากรรมและเครื่องฟอกอากาศ

VERTO หอคอยที่สามารถฟอกอากาศได้ ด้วยรูปแบบของการทำงาน 360 องศาที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพของอากาศในพื้นที่กลางแจ้ง นักออกแบบอธิบายถึงความสามารถในการทำงานของ VERTO ว่า
” VERTO ทำหน้าที่เป็นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถทำความสะอาดอากาศภายในพื้นที่กลางแจ้งได้ 600,000 ลูกบาศก์เมตร/ต่อวัน และ ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยลดระดับไนโตรเจนไดออกไซด์และอนุภาคในอากาศได้อย่างดี โดยมีหลักการใกล้เคียงกับเครื่องฟอกอากาศอื่น ๆ ที่ถูกใช้โดยทั่วไปในบ้านพักอาศัย “

“ Studio Symbiosis ผู้ออกแบบ VERTO ได้เล่าถึงแนวคิดที่มาของการออกแบบและจำกัดความให้กับ VERTO ว่าคือสถาปัตยกรรม (หอคอย) ที่มีหน้าที่และความสามารถในการทำความสะอาด โดยมีความสูง 5.5 เมตร และทำหน้าที่หมุนเวียนรับเอาอากาศจากในพื้นที่เข้าไปผ่านกระบวนการฟอกอากาศและทำการปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์กลับออกมาสู่พื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศที่ดีให้แก่ในบริเวณ อีกทั้งด้วยการออกแบบที่มีลักษณะรูปร่างหน้าต่างของสถาปัตยกรรมที่น่าสะดุดตาและสวยงามผู้ออกแบบกล่าวว่า ด้วยลักษณะรูปลักษณ์ของ VERTO ทำให้สามารถเพิ่มโอกาสในการเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนได้อย่างดีในการถูกจัดวางลงในพื้นที่ของชุมชน ”

Studio Symbiosis ได้มีการศึกษาและจำลองรูปแบบของ Form เพื่อให้ได้รูปทรงของการออกแบบที่มีความทนทานและมีความเหมาะสมที่สุดในการใช้งาน จึงได้มีจุดเริ่มต้นของการก่อรูปออกมาเป็นรูปทรงของวงรีในเลขาคณิตและได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมโดยการบิดรูปทรงที่จะช่วยให้ลมสามารถไหลผ่านและเข้าถึงได้ทั่วทุกพื้นผิวของหอคอย ( VERTO ) ในแกน Z”

ในการออกแบบ VERTO ได้มีแนวคิดและวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบรูปทรงที่สามารถรับอากาศได้แบบ 360 องศาเพื่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนอากาศจากพื้นที่ภายนอกเข้าไปผ่านกระบวนการภายในของสถาปัตยกรรมฟอกอากาศ ( VERTO ) ที่จะมีชิ้นส่วนเมมเบรนกรองอากาศและขจัดอนุภาคของอากาศที่ละเอียดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ไมครอนหรือน้อยกว่า (PM10) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่า (PM2.5) ก่อนที่จะผ่านกระบวนการฟอกอากาศและปล่อยนำอากาศที่สะอาดออกมาเติมภายในพื้นที่โดยรอบ

เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้วที่ สถาปัตยกรรมฟอกอากาศ VERTO ได้ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพอากาศให้กับผู้ใช้งานในพื้นที่ของสวน ใน นิวเดลี VERTO ยังคงทำหน้าที่เช่นเดียวกับเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน ที่มีระบบพัดลมที่สามารถแปรผันปรับความเร็วและการใช้พลังงานได้ตามมลภาวะทางอากาศโดยรอบด้วยเมมเบรนกรองอากาศที่สามารถรีไซเคิลได้ในการเปลี่ยนทุก ๆ 6 – 9 เดือน

รูปแบบหน้าตาของ สถาปัตยกรรมฟอกอากาศ VERTO ได้รับการออกแบบและก่อรูปด้วยแผ่นคอนกรีตไฟเบอร์กลาสที่เป็นรูปแบบของโมดูลาร์ที่ถูกนำมาประกอบขึ้นในพื้นที่

จุดเริ่มต้นของแนวคิดการออกแบบ เพื่อทุกชีวิต

อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่มีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่ผู้คนในพื้นที่ หอคอย Aũra Hive จากทาง Studio Symbiosis ที่ถูกนำเสนอขึ้นในปี 2019 ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันคือ VERTO ที่ถูกปรับขนาดและสัดส่วนให้มีขนาดใหญ่มากและกลายเป็นหอคอยสูง 60 เมตรที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการฟอกอากาศ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ในแต่ละวันซึ่งถึงจะเพียงพอต่อหน้าที่ความสามารถของการปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับผู้คนครึ่งล้านภายในบริเวณพื้นที่ของ Aũra Hive

Studio Symbiosis ผู้ออกแบบ VERTO กล่าวว่าในตอนนี้ถือว่าตนเองยังห่างไกลจากการดำเนินการที่จะนำพาสถาปัตยกรรมที่สามารถฟอกอากาศได้ เข้ามาใช้ช่วยเหลือและดำเนินบทบาทหน้าที่ในการช่วยดูแลสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในประเทศอินเดียที่ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่า หนึ่งล้านคนต่อปี ที่เนื่องมาจากคุณภาพอากาศที่ไม่ดี และในปัจจุบันก็มีผลงานที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นมากมายตัวอย่างเช่นประเทศจีนที่ได้สร้างเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเพื่อช่วยลดระดับอนุภาคในอากาศให้แก่ประชากรในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงานออกแบบที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมากซึ่งอาจจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ในการผลิตผลงานการออกแบบที่มีแนวคิดที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมได้ในอนาคต

Project Name : VERTO Air Purification
Architecture Firm : Studio Symbiosis
Year : 2023
Design & Execution : Studio Symbiosis Architects
Photographer : Avesh Gaur

Writer
Heamarat Chimchavee

Heamarat Chimchavee

สถาปนิกจำเป็น ที่ทำงานออกแบบเป็นงานอดิเรก มีความสนใจในการทำความเข้าใจแนวคิดและที่มาของงานออกแบบต่าง ๆ ที่พบเจอ ให้กลายเป็นเรื่องเล่า