La Vita Sana สถาปัตยกรรมเพื่อสุขภาพ ที่เชื่อมต่อผู้คนและวิถีธรรมชาติ

เมื่อสังคมและยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนต่างหลงลืมการใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพด้วยจากภาระหน้าที่ และ กิจกรรมต่างๆที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน จนมองข้ามความสำคัญของสุขภาพว่าด้วยการมีสุขภาพที่ดีจะสามารถช่วยให้มีความพร้อมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น La Vita Sana คอมมูนิตี้เพื่อสุขภาพแห่งใหม่ตั้งอยู่บนริมถนนเพชรเกษม เขาหลัก จ.พังงา โครงการที่ต้องการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ทุกคน และ ร่วมถึงคนในชุมชนรอบข้าง โดยได้รับการออกแบบโดย คุณนุ วิษษณุ แสงศิริ สถาปนิกจาก Time  Architecture และ คุณป๊อก อรรถพร คบคงสันติ ภูมิสถาปนิกจาก Trop : Terrains + Open Space ในการออกแบบและร่วมมือโดยมีแนวคิดร่วมกันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ และ สร้างวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้ที่ผู้เข้าใช้บริการได้พบกับพื้นที่ ๆ มีความสงบ หลีกหนีจากความวุ่นวาย และได้สัมผัสประสบการณพร้อมทั้งได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย และ สุขภาพจิตใจ

การใช้งานพื้นที่ส่วนตัว เพื่อ สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

พื้นที่ในส่วนแรกเมื่อเข้าสู่โครงการ La Vita Sana จะพบกับสวนสาธรณะที่มีความร่มรื่นของพรรณไม้นานาพรรณพร้อมกับลู่วิ่งที่สามารถใช้งานได้ทั้งผู้เข้ารับบริการ และ บุคคลทั่วไปในระแวกใกล้เคียง ความพิเศษของรูปแบบการใช้พื้นที่ ๆ ได้มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดของ ( Owner ) คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนโดยรอบ และมีแนวคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อความยั่งยืนของชุมชนกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อจะคืนประโยชน์ของที่ดินกลับคืนสู่ชุมชนในบริเวณรอบข้างให้สามารถเข้ามาใช้งานในส่วนของสวนสาธรณะและกิจกรรมลู่วิ่งได้อย่างอิสระ โดยพื้นในที่แต่ละส่วนของ La Vita Sana ได้ถูกประกอบขึ้นภายใต้แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เชื่อมต่อคน และ ธรรมชาติตามธาตุทั้ง 4 จากธรรมชาตินั้นคือ ดิน น้ำ ลม และ แสงแดด โดยธาตุทั้ง 4 จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่ถูกนำไปใช้ในการออกแบบส่วนต่างๆภายในโครงการ La Vita Sana อาทิเช่น ในส่วนของ Restaurant & Cafe ,ลาวิต้า ซาน่า เวสเนส คลินิก หรือแม้แต่พื้นที่สวน และทางเดินส่วนต่างๆภายในโครงการ

ร้านอาหารที่ยกระดับวัตถุดิบ ไปพร้อมกับ ยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า

เมื่อเดินข้ามผ่านความร่มรื่นในพื้นที่ของสวนสาธรณะเข้ามา ผ่านแนวกำแพงหินจะสังเกตุเห็นได้ว่าแนวกำแพงหินที่ทอดยาวช่วยทำหน้าที่โอบรับธรรมชาติและทำให้สถาปัตยกรรมร่วมกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในการสร้าง (Sequence) ของการเปลี่ยนถ่ายพื้นที่และทำหน้าที่ในการสร้างความความกลมกลืน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวอาคารเข้ากับบริบทรอบข้างของธรรมชาติ เมื่อเดินพ้นแนวกำแพงหินจะพบกับพื้นที่ส่วนของร้านอาหาร ( Restaurant & Cafe ) ที่ทางโครงการ La Vita Sana ได้มีความต้องการมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพโดยการเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพนำมาประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภคเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สุขภาพ

โดยในพื้นที่ Restaurant & Cafe ได้มีการเจาะ ( Skylight ) ช่องเปิดในด้านบนหลังคาแบบเป็นจังหวะเพื่อดึงรับแสงแดดจากธรรมชาติให้เข้าสู่พื้นที่ภายในของร้านอาหารและสร้างบรรยากาศภายในของร้านอาหารให้มีความสว่างที่พอดี และ เป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร ผู้ออกแบบยังมีแนวคิดในการคืนธรรมชาติกลับสู่ธรรมชาติโดยมีความต้องการให้อาคารมีความเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติผ่านการเลือกใช้วัสดุอย่างเช่น กำแพงดินที่ถูกใช้ตกแต่งพื้นที่ภายในของร้านที่ถูกออกแบบมีรูปทรงโค้งไหลไปกับตัวบาร์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายกับผู้ที่เข้าใช้บริการ

สถาปัตยกรรมที่เชื่อมต่อผู้คน และ ธรรมชาติ

มุมมองจากภายในร้านอาหาร ( Restaurant & Cafe ) เมื่อมองออกไปจากพื้นที่ภายในของร้านอาหารจะเข้าพบกับบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับสวนสาธรณะ โดยภูมิสถาปนิกผู้ออกแบบนำแนวคิดจากธาตุของธรรมชาติ และเลือกนำเข้ามาใส่โครงการ โดยการนำบ่อน้ำมาสร้างประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าใช้บริการผ่านหลักการ “ Sound Healing ” เมื่อคลื่นลมที่พัดผ่านมาสัมผัสกับผิวน้ำจึงเกิดเป็นวารีบำบัดที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานในโครงการรู้สึกผ่อนคลายจากการสัมผัสและรับรู้ถึงธรรมชาติได้จากการได้กลิ่น หรือ การได้ยินเสียงของธรรมชาติ

สวนสวยกินได้ กับ แนวคิด Edible Garden

ภายในพื้นที่ของร้านอาหารถูกตกแต่งและล้อมพื้นที่ไปด้วยความเขียวขจีของพืช และ สมุนไพรนานาพรรณโดยผู้ออกแบบได้ใส่แนวคิด ( Edible Garden ) หรือคือสวนสีเขียวที่สวยงามและยังสามารถนำมารับประทาน หรือใช้ประกอบอาหารได้ โดยสมุนไพรต่างๆในสวนสามารถนำไปใช้ประกอบกับการทำสปาใน ลาวิต้า ซาน่า เวลเนส คลินิก และ ประกอบการทำอาหารภายในร้านอาหาร เพื่อถือเป็นรูปแบบการใช้งานพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวัถุดิบต่างๆ ทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ภายในสวนของร้านอาหารแห่งนี้ และ ยังเป็นการหมุนเวียน และ สร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากร โดย ( Edible Garden ) ไม่เพียงแต่เป็นแค่สวนสมุนไพรทานได้และให้ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ และ Young Farmer รุ่นใหม่ที่เข้ามาสามารถเรียนรู้เทคนิควิธีการปลูกผักออแกนิกในลักษณะ และ สรรพคุณต่างๆได้จากป้ายอธิบายในต้นไม้แต่ละต้นได้อีกด้วย

( Edible Garden ) หรือ สวนผักสมุนไพรที่กล่าวมายังทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ระดับสายตาให้แก้ผู้เข้าใช้บริการโดยเมื่อผู้เข้าใช้บริการนั่งลงบนโต๊ะอาหาร ( Edible Garden ) หรือ สวนสมุนไพรจะสามารถเป็นตัวกั้น( Space ) ของพื้นที่ภายใน และ พื้นที่ภายนอกออกจากกันและยังสามารถสร้างความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ที่เข้าใช้บริการร้านอาหารให้แยกออกจากส่วนพื้นที่ของสวนสาธรณะได้อีกด้วย

สัมผัส และ น้อมรับวิถีของธรรมชาติภายในพื้นที่ของสถาปัตยกรรม

รูปแบบการให้บริการเพื่อสุขภาพของ La Vita Sana ในรูปแบบของ Restaurant & Cafe แล้ว ยังมี ลาวิต้า ซาน่า เวลเนส คลินิก ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้เข้าใช้บริการในการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทย มาบูรณาการเข้ากับศาสตร์การแพทย์แผนจีนอายุรเวท ที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ภายในพื้นที่ของ ลาวิต้า ซาน่า เวลเนส คลินิก สถาปนิกผู้ออกแบบยังคงผสมผสานแนวคิดการเชื่อมต่อของอาคารเข้ากับธรรมชาติและเชื้อเชิญธรรมชาติเข้ามาสู่พื้นที่ภายในโดยมีการเลือกใช้ผนังดินในส่วนของบริเวณพื้นที่เคาท์เตอร์ต้อนรับและห้องรับรอง เพื่อให้เกิดการรับรู้และเชื่อมต่อกับธรรมชาติแก่ผู้เข้าใช้บริการผ่านการมองเห็น และ การสัมผัส

โดยในพื้นที่ถัดมาเมื่อเข้ามาสู่โถงทางเดินก่อนจะเข้าสู่ห้องสปาจะพบกับ ( Skylight ) หรือช่องแสงบนเพดานที่ถูกเจาะและกรุด้วยวัสดุโปรงแสงซึ่งช่วยในการดึงแสงธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ภายใน และ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองไปสู่ธรรมชาติให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผู้ที่เข้าใช้บริการ ต่อมาเมื่อเข้าสู่พื้นที่ของห้องสปาจะสังเกตุเห็นลักษณะรูปแบบของเส้นโค้งบนเพดานที่สถาปนิกผู้ออกแบบได้หยิบยกนำมาใส่ เพื่อช่วยลดทอนความแข็งของวัสดุจากผนังดิน ที่มีผิวสัมผัสขรุขระและเพื่อช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับบรรยากาศของพื้นที่ให้มีชีวิตชีวามากขึ้นพร้อมสำหรับให้ผู้เข้าใช้บริการเริ่มต้นกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย และ จิตใจ

Zero – Waste and Sustainable

แนวคิดการลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด และ อยู่กับทรัพยากรอย่างยั่งยืน

La Vita Sana มองเห็นความสำคัญของปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในกระบวนการเริ่มต้นการก่อสร้างไปจนถึงขยะที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของ Restaurant & Cafe และ ลาวิต้า ซาน่า เวลเนส คลินิก จึงทำให้เกิดการออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของโครงการ La Vita Sana ในส่วนของงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายในโครงการ ทาง Owner และ ผู้ออกแบบจึงได้มีความเห็นร่วมกันที่จะใช้วัสดุก่อสร้างที่มีอยู่และที่เหลือจากการก่อสร้างภายในเครือธุรกิจอื่นๆที่ทาง Owner เป็นเจ้าของให้ถูกนำกลับมาเลือกใช้ใหม่อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างเช่น การนำกระเบื้องหินที่เหลือจากการก่อสร้างของธุรกิจโรงแรมในเครือมาใช้ตกแต่งพื้นที่ทางเข้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้ทรัพยากรไปจนถึงการออกแบบอาคารที่ได้รับการออกแบบให้มีการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดโดยการดึงธรรมชาติเข้ามาใช้ทดแทน ทั้งแสงจากธรรมชาติ และ ลม ในส่วนของขยะที่เกิดจากการให้บริการของ Restaurant & Cafe ทางเชฟได้มีการนำวัตถุดิบทุกส่วนไปใช้ในการปรุงอาหารเพื่อเป็นการลดของเสียจากการประกอบอาหาร และของเสียที่หลงเหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยและถูกใช้ในสวนสมุนไพรออร์แกนิกของทางโครงการ La Vita Sana อีกด้วยถือได้ว่า La Vita Sana เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ และ เป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน

ในส่วนที่กล่าวมายังไม่ใช่กิจกรรมทั้งหมดของโครงการ La Vita Sana แต่เป็นเพียง Phase1 ของทางโครงการโดยทางโครงการ La Vita Sana ยังมีพื้นที่กิจกรรมส่วนอื่น ๆ อีกมากมายอาทิเช่น สวนสมุนไพร และ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ ที่มีการจัดสรรพื้นที่ภายในสวนให้กลายเป็นลานกิจกรรม เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าใช้บริการ และ กลุ่ม ( Young framer ) เกษตรกรรุ่นใหม่ได้สามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีการปลูกผักแบบออแกนิคที่แท้จริงละนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ภายใต้บรรยากาศที่เงียบสงบของธรรมชาติ และยังมีอาคารสมาธิอาคารที่ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติพร้อมพืชพรรณนานาชนิด และบ่อน้ำที่ล้อมรอบตัวอาคารเพื่อช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานสถานที่แห่งนี้ โดยพื้นที่ภายในของ อาคารสมาธิ ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงหลักการของการใช้แสง สี และเสียง เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การนั่งสมาธิแบบ “ Immersive Experience ” หรือที่เรียกว่า “ ประสบการณ์ดื่มด่ำ ” เพื่อทำให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับประสบการณ์ด้านสมาธิแบบใหม่ที่ประทับใจและหน้าจดจำ

La Vita Sana ถือว่าได้ถูกออกแบบมาให้เป็นโครงการเพื่อสุขภาพที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยแท้จริงผ่านการออกแบบของพื้นที่ และ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ล้วนแต่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดย La Vita Sana ได้ทำหน้าที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นผู้เข้าใช้บริการยังจะได้รับประโยชน์ในการเข้ารับบริการทั้งด้านการพัฒนาสุขภาพร่างกาย และ สุขภาพจิตใจที่ดีไปพร้อมๆกัน La Vita Sana ในส่วนของ Restaurant & Cafe และ ลาวิต้า ซาน่า เวลเนส คลินิก พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไปและในส่วนของการเปิดแบบ Full Operation จะเปิดภายในปลายปี 2566 พร้อมต้อนรับให้ทุกท่านเข้ารับการสัมผัส และ ดื่มด่ำกับธรรมชาติไปพร้อมกันที่ La Vita Sana เขาหลัก จังหวัดพังงา

Project Name: La Vita Sana
Location : ถ.เพรชเกษม เขาหลัก จ.พังงา
Year : 2023
Owner:
คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ
Lead Architects: Time  Architecture
Landscape Designer:
 Trop : Terrains + Open Space
Photographer : ธนาธิป ฉวาง

Writer
Heamarat Chimchavee

Heamarat Chimchavee

สถาปนิกจำเป็น ที่ทำงานออกแบบเป็นงานอดิเรก มีความสนใจในการทำความเข้าใจแนวคิดและที่มาของงานออกแบบต่าง ๆ ที่พบเจอ ให้กลายเป็นเรื่องเล่า