KIMPTON MAA - LAI BANGKOK โรงแรม 5 ดาวที่คำนึงถึงบริบทและประหยัดพลังงาน

จะเป็นอย่างไรเมื่อเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใจกลางเมืองหลวงที่สภาพแวดล้อมเต็มไป พื้นที่สาธารณะสีเขียว Plan Associates Co.,Ltd. จึงออกแบบ KIMPTON MAA – LAI BANGKOK โรงเเรมหรูระดับ 5 ดาว ที่วิวรอบข้างเป็น สวนลุมพินี ราชกีฬาสโมสร และ สถานฑูตสหรัฐฯกรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่

Plan Associates Co.,Ltd. ไม่ได้เพียงแต่สร้างสวนภายในโครงการเพื่อรักษาธรรมชาติไว้เท่านั้น แต่ยังเลือกที่จะใช้โครงสร้างที่ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้รบกวนพื้นที่บริเวณรอบข้างที่มีคนใช้งานอยู่จำนวนมาก เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป และเลือกวัสดุต่างๆของอาคารเพื่อประหยัดพลังงานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Precast concrete, Aluminium, Laminated insulated low-E glass

ภายนอกมีสวนที่ถูกดีไซน์ไว้สำหรับให้คนพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาใช้งานได้ด้วย เหมือนกันสร้างสวนส่วนตัวให้ผู้ใช้งานอาคาร โดยมีการแบ่งแยกจากสวนสาธารณะภายยนอกโครงการอย่างชัดเจน

เมื่อเข้ามาภายในอาคาร ผู้ใช้งานจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ใน Art gallery รับรู้ถึงวัสดุและรูปร่างที่จัดแต่งไว้ตาม Concept การออกแบบที่นำ Element ธาตุทั้ง 5 มาออกแบบคือ ดิน น้ำ ไฟ ไม้และโลหะ

KIMPTON MAA – LAI BANGKOK กลายเป็นความหรูหราที่คนสัมผัสได้ และมีพื้นที่ให้คนที่เข้ามาใช้งานได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเป็นส่วนตัว

Project Name : KIMPTON MAA – LAI BANGKOK
Architecture Firm : Plan Associates Co.,Ltd.
Year : 2019
Area : 68,000 ตรางเมตร
Lead Architects :
Photographer : 

Writer
Pornpawee Dithisawatwet

Pornpawee Dithisawatwet

สถาปัตยกรรมทุกอย่างมีความหมายซ่อนอยู่ เราค้นพบและนำมาบอกเล่า