The Flying Block Hotel โรงแรมตัวต่อที่มอบพื้นที่ธรรมชาติให้แก่บริบทเมืองอุตสาหกรรม

เมื่อพูดถึง “ เมืองที่ยั่งยืน ” ภาพที่หลาย ๆ คนจินตนาการอาจเป็นภาพของเมืองที่ร่มรื่น มีแนวต้นไม้ตามถนน มีสวนสาธรณะขนาดใหญ่และพื้นที่สีเขียวที่สบายตา ด้วยภาพของเมืองใหญ่ที่มีความสมดุลกับธรรมชาติ โดยจะดีแค่ไหนหากเราได้อยู่อาศัยและกลมกลืนกับธรรมชาติแม้จะอยู่ภายในของพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่น The Flying Block อาคารพักอาศัยและโรงแรม ที่ออกแบบโดย TAA Design ตั้งอยู่ในเมือง Phy My ของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นแหล่งรวมนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด Ba Ria Vung Tau

สถาปัตยกรรมตัวอย่างที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่

โดยที่ตั้งของโรงแรม The Flying Block ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๆ ถูกรายล้อมไปด้วยโรงแรมและท่าเรือของตู้คอนเทนเนอร์ TAA Design ทีมผู้ออกแบบได้มีแนวคิดในการออกแบบโรงแรม The Flying Block ให้มีลักษณะเหมือนกลุ่มอาคารที่มีลักษณะของ Block ที่สามารถนำมาต่อกันและการออกแบบพื้นที่ ๆ แน่นไปด้วยธรรมชาติ ด้วยแนวคิดที่อยากจะปรับปรุงคุณภาพของการอยู่อาศัยที่ซับซ้อนของผู้คนในการอาศัยอยู่ภายในอาคารสูงเขตเมืองและอุตสาหกรรมที่หนาแน่น โดยโครงการ The Flying Block มีพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร เลยถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่แน่นไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางทัศนียภาพของเมือง Phy My ในประเทศเวียดนาม

การเชื่อมต่อพื้นที่ในอาคาร ของก้อนตัวต่อ

ในการออกแบบ TAA Design ผู้ออกแบบได้มีแนวคิดและความต้องการในการสร้างอาคารสูงในลักษณะของ Block Matrix ที่แต่ละ block มีจะความกว้างระหว่าง 2 เมตร ถึง 3.5 เมตร ละถูกนำมาเรียงต่อกันเพื่อสร้างให้เกิดที่ว่างสำหรับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้พักอาศัยภายในพื้นที่ของโครงการ เช่น สวนหยอม สนามเด็กเล่นยกระดับพื้น โดยทีมผู้ออกแบบ The Flying Block ได้เล่าว่า

“โครงการ The Flying Block ถูกออกแบบมาโดยมีแนวคิดที่ต้องการให้ตัวสถาปัตยกรรมสามารถผสมผสานเข้าได้กับทุกบริบทพื้นที่เพื่อมอบประสบการณ์ธรรมชาติให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ และ มอบพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง ”

รูปแบบของโครงอาคารถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วงตึกเพื่อทำให้เกิดทางสัญจรและช่องระบายอากาศตามธรรมชาติให้แก่พื้นที่เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ

และนอกจากนั้นบล็อคแต่ละก้อนที่มีการเรียงต่อกันในพื้นที่ของอาคารได้ถูกจัดเรียงในลักษณะที่สลับกัน เพื่อให้เกิดพื้นที่ในแนวตั้งสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ขนาดใหญ่และเพื่อให้ต้นไม้สามารถปกคลุมและมอบพื้นที่สีเขียวให้แก่ตัวอาคารได้ ในขณะเดียวกับการเรียงตัวกับสลับไปมาของบล็อคแต่ละก้อนยังสร้างจังหวะที่ทำให้เกิดความงามแก่ตัวอาคารและมอบประสบการณ์ความรู้สึกใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ ถือได้ว่า The Flying Block เป็นสถาปัตยกรรมตัวอย่างที่ดีของแนวคิดที่มีความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน

Project Name : The Flying Block
Country : Vietnam
Architecture Firm : TAA DESIGN | ArchDaily
Year : 2023
Area : 1200
Photographer : Hoang
ข้อมูลจาก : The Flying Block Hotel / TAA DESIGN | ArchDaily

Writer
Heamarat Chimchavee

Heamarat Chimchavee

สถาปนิกจำเป็น ที่ทำงานออกแบบเป็นงานอดิเรก มีความสนใจในการทำความเข้าใจแนวคิดและที่มาของงานออกแบบต่าง ๆ ที่พบเจอ ให้กลายเป็นเรื่องเล่า