Straubenhardt สถานีดับเพลิงแนวคิดใหม่ ที่ดับมลภาวะไปพร้อมกับเปลวไฟ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์คับขันต่าง ๆ เหล่าผู้กล้าที่ถูกเรียกว่า “ พนักงานดับเพลิง ” ก็พร้อมที่จะเป็นกลุ่มแรกสำหรับการเข้าคลี่คลายสถานการณ์หรือช่วยเหลือผู้คนในทุกช่วงเวลามันจะดีแค่ไหนหากสถานีดับเพลิงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีของเมืองเพื่อความสะดวกในการเข้าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ ได้ทันท่วงที

 Fire Station in Straubenhardt สถานีดับเพลิงที่รวบรวมหน่วยดับเพลิงอิสระทั้ง 6 หน่วย มีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่จุดยุทธศาสตร์แห่งสำคัญของถนน Langenalberstrabe ของประเทศเยอรมัน โดยสถานีดับเพลิงแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยมีเป้าหมายในการดำเนินออกแบบและก่อสร้างที่ยั่งยืนตามหลักการ “ Cradle to Cradle ” ที่ได้รับการออกแบบโดย wulf architekten

สำหรับเพื่อน ๆ อาจสงสัยว่า Cradle to Cradle คืออะไร? แนวคิด Cradle to Cradle อาจสรุปได้ว่าคือ
“ เศรษฐกิจหมุนเวียนที่สมบูรณ์แบบซึ่งสินค้าทั้งหมดจะถูกผลิตในลักษณะที่ ”

  • วัตถุดิบสามารถแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ได้โดยไม่สูญเสีย
  • สารที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ตามประเภทจะไม่รวมอยู่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • พลังงานสำหรับการผลิตและการออกแบบใหม่นั้นมาจากพลังงานหมุนเวียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่มีของเสียเกิดขึ้น

หัวใจสำคัญของสถานีดับเพลิงคือจุดยุทธศาสตร์ของตำแหน่งที่ตั้ง

Straubenhardt มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีการแยกตัวและรูปแบบของการจัดวางที่มีระดับของความลาดเอียงเกิดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการออกแบบจากสถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการออกแบบเพื่อให้ตัวโครงสร้างของสถาปัตยกรรมนั้นมีความกลมกลืนไปกับลักษณะของภูมิประเทศ ด้วยฐานคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีลักษณะรูปแบบเป็นทางลาดและส่วนของหน้าอาคารที่มีการหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศที่ซึ่งเปิดออกสู่ถนนเพื่อความสะดวกสบายแก่การปฏิบัติงานของเหล่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

สถาปัตยกรรมอเนกประสงค์ที่ทำหน้าที่ช่วยทั้งคนและโลก

ด้านในของ Fire Station in Straubenhardt เป็นพื้นที่โรงจอดรถดับเพลิง และ พื้นที่สำหรับเก็บสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานรวมถึงพื้นที่จัดเก็บและพื้นที่ฝึกทางเทคนิค ในถัดมาในส่วนของพื้นที่ชั้นกลางจะมีรูปแบบเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่ถูกแยกตัวออกเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ 2 ห้องที่จะถูกใช้งานเป็นพื้นที่สำหรับการประกอบกิจกรรม ซึ่งเราจะสามารถสังเกตุได้ในส่วนของโครงสร้างไม้ที่ทำหน้าที่ช่วยรองรับและยกพื้นที่ขึ้นสู่บริเวณด้านบนของตัวสถาปัตยกรรมทำให้เกิดเลเยอร์ที่ซ้อนทับขึ้น โดยพื้นที่ด้านบนจะประกอบไปด้วยพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ ซึ่งรูปแบบของการซ้อนซับทำให้เกิดรูปลักษณ์ที่โดดเด่นที่สร้างเอกลักษณ์อันแข็งแกร่งให้แก่ Fire Station in Straubenhardt

ภายในสถานีดับเพลิง Straubenhardt ยังมีการเลือกใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิลที่มีสารอันตรายต่ำและมีความพิเศษในการที่สามารถแยกและนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ง่ายเมื่อทำการรื้อถอนอาคาร ทำให้อาคารแห่งนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของการรูปแบบการเลือกใช้วัสดุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสถานีดับเพลิงแห่งนี้ถือเป็นอาคารที่มีแนวคิด  “ Cradle to Cradle ” แห่งแรก ๆ ของประเทศเยอรมันที่ได้มีแนวคิดริเริ่มในการเป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนาในอนาคต

Project Name : Security , Fire Station Straubenhardt , Germany
Architecture Firm :Wulf architeckten 
Year : 2022
Area : 3996 m²
Photographer : Brigida González
ข้อมูลจาก : Fire Station in Straubenhardt / wulf architekten | ArchDaily

Heamarat Chimchavee

Heamarat Chimchavee

สถาปนิกจำเป็น ที่ทำงานออกแบบเป็นงานอดิเรก มีความสนใจในการทำความเข้าใจแนวคิดและที่มาของงานออกแบบต่าง ๆ ที่พบเจอ ให้กลายเป็นเรื่องเล่า
Writer