The Well House on the Terrance
Guest house ที่ออกแบบรูปทรง และ พื้นที่ตามบริบท

นาขั้นบันไดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเป็นอย่างมาก ทิวทัศน์ธรรมชาติที่มาพร้อมความสดชื่นเป็นจุดน่าสนใจของหมู่บ้านในชนบทเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง  The Well House on Terranc  เป็น Guest house ที่สร้างท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ระหว่างป่าไม้ และ ป่าไผ่
ATLAS STUDIO ใช้เอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติของนาขั้นบันได มาใส่ไปบนอาคารไม้ที่ดูแสนอบอุ่น สมกับคำว่า “
Terrance” ที่เป็นรากศัพท์โรมัน แปลว่าความอุดมสมบูรณ์

บ้าน และ บริบทที่มาคู่กัน

ATLAS STUDIO ต้องการนำประสบการณ์ และ รูปแบบการทำนาขั้นบันไดมาสู่อาคาร โดยอาคารจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ โซนห้องพัก มี 3 ชั้น โดยเริ่มจาก ชั้นหนึ่งเป็นชานที่มีไว้สำหรับพักผ่อน ชั้นบนของ Guest house เป็นห้องพักที่มีการลดลั่นของพื้นที่ มีลักษณะคล้ายขั้นบันไดเหมือนบริบทรอบข้างอาคาร การตกแต่งภายในห้องพัก และ รอบอาคาร สถาปนิกเลือกใช้ไม้ไผ่จีน มาตกแต่งควบคู่กับไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก โดยใช้การต่อไม้แบบใช้ Joist ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุเชื่อมต่อระหว่างไม้ ยิ่งทำให้เหมือนบ้านพื้นถิ่นยิ่งขึ้น

เปิดรับธรรมชาติสู่ห้องพัก ผ่านวัสดุ และ มุมมอง

ภายในห้องพักมีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานที่เหมาะสม แต่ไม่มีผนังกั้นเพื่อเป็นความลื่นไหลทางพื้นที่การใช้งาน โครงสร้าง และ เฟอร์นิเจอร์ ใช้ไม้แบบเดียวกันทำ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำหรับบบรรยากาศที่อบอุ่น และ ผ่อนคลาย เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักเป็น Built-in ผู้ออกแบบจึงคิดสัดส่วนตาม Modules เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์ นอกจากทิศทัศน์ที่เห็นจากห้องพักแบบ 360 องศา สถาปนิกทำ Sky light เพื่อเพิ่มแสงธรรมชาติ และ บรรยากาศภายนอกเข้าสู่ห้องพักมากขึ้น

ขนาดของวัสดุบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง 

รูปทรงของ Guest house ถูกคิดมาจากยุ้งฉาง (อาคารเก็บข้าวของชาวนา) และ การใช้โครงหลักเป็นไม้ทำให้อาคารเข้ากับบริบทได้เป็นอย่างดี ตกแต่งรูปด้านด้วยแถบคาร์บอไนซ์ช่วยลดทอนสัดส่วนของอาคารที่ใหญ่โต ให้ดูเล็กลง Guest house นี้ใช้ขนาดของวัสดุเพื่อเเสดงถึงความเปลี่ยนในบรรยากาศ เมื่อเข้ามาสู่ชั้น 2 ของอาคารล็อบบี้ จะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของวัสดุไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างใหญ่มาเล็ก เพื่อสื่อถึงการสัมผัสที่ไกลจนแล้วมาใกล้มากยิ่งขึ้น

ชานบ้านที่เป็นมากกว่าพื้นที่ใช้งาน

การยื่นชาน และ หลังคาออกมายาว เป็นสัดส่วนของอาคารจีนแบบดั้งเดิม ส่งผลให้  The Well House on the Terrance เหมือนอาคารที่ดูย้อนยุค แต่สถาปนิกไม่เพียงแต่คิดว่าใช้เพื่อความสวยงามของอาคาร  แต่เป็นเพื่อการใช้งานที่ช่วยบังลม ไม่ให้ผู้ใช้งานต้องปะทะความกับเหน็บหนาวโดยตรง

The Well House on the Terrance กลายเป็นที่พักอาศัยที่มีปฏิสัมพันธ์กับบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมอาคารไว้ สถาปัตยกรรมที่ไล่ระดับชั้นบนนาขั้นได ดูกลมกลืนเป็นภาษาเดียวกัน เหมือนบริบทนี้เป็นหนึ่งในงานออกแบบของสถาปนิก ที่ทำให้เข้ากับอาคาร

Project : The Well House on the Terrance
Location : China
Architecture Firm : ATLAS STUDIO
Year : 2023
Area :  1028 
Lead Architect : Jenny Chou , Yihsuan Lin, Bruce Park, Hongcheng Yin, Xinru Liu
Photographer : Yumeng Zhu
ข้อมูลจาก : The Well House on Terrance / ATLAS STUDIO

Writer
Pornpawee Dithisawatwet

Pornpawee Dithisawatwet

สถาปัตยกรรมทุกอย่างมีความหมายซ่อนอยู่ เราค้นพบและนำมาบอกเล่า