Category: DSIGNER DIRECTORY

DSIGNER DIRECTORY

DSIGNER DIRECTORY : โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ by I LIKE DESIGN STUDIO

โครงการ : โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ ออกแบบ : I LIKE DESIGN STUDIO CO., LTD. โดย ณฤชา คูวัฒนาภาศิริ พื้นที่ : 1600 ตารางเมตร ที่ตั้ง : บางนาContinue Reading

ARCHITECTURE DSIGNER DIRECTORY DTALK HOUSE INTERIOR

SIRI HOUSE การเปลี่ยนแปลง…โดยตั้งใจ ออกแบบโดย IDIN Architect

  commercial building คูหาตึกแถวในกรุงเทพคืออาคารเชิงสัญญะของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคเริ่มต้นในอดีต และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเมืองหลวง ที่อยู่อาศัยแบบซ้อนชั้นแนวตั้งเพื่อประหยัดที่ดินถูกสร้างยึดติดเรียงรายกันเป็นแถวเป็นแนว

DESIGN DSIGNER DIRECTORY GARDEN HOUSE INTERIOR

ความสุข ของการ “อยู่บ้าน” ออกแบบโดย อิศราศิลป์ สถาปัตย์

ความสุข สงบ ผ่อนคลาย ในพื้นที่เปิดโล่งส่วนตัว เป็นจุดตั้งต้นของงานออกแบบบ้านสำหรับผู้อาวุโสวัยเกษียณหลังนี้

ARCHITECTURE DSIGNER DIRECTORY HOUSE MODERN

บ้านหลากวัสดุ อยู่สนุก พักสบาย โดย บานานา สตูดิโอ

เพราะชีวิตนั้นคือความหลากหลาย และบ้านก็เช่นกัน… ในช่วงเวลาหนึ่ง บ้านต้องการความไม่ซ้ำกันของรูปแบบ เพื่อให้สถาปัตยกรรมได้แสดงตัวตน เพื่อทำหน้าที่ของการเป็นอาคารที่ดี

ARCHITECTURE DESIGN DSIGNER DIRECTORY HOUSE

บ้านเรียบง่าย น่าอยู่แบบไทยที่เชียงใหม่ ออกแบบโดย PIJIC Architect

หากจะพูดถึงขนาดและระยะของสถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมกับการเป็นบ้าน บ้านในจังหวัดเชียงใหม่หลังนี้ถือว่ามีทุกอย่างครบถ้วน โดยสื่อสารผ่านทางผังพื้น รูปแบบ และวัสดุ เพื่อให้ได้บ้านที่สวยงามและพอดีกับการอยู่อาศัย

ARCHITECTURE DESIGN DSIGNER DIRECTORY HOUSE

บ้านกล่องที่ซับซ้อนทางความคิด by Thingsmatter

ก่อนบ้านหลังหนึ่งจะก่อร่างสร้างตัวจนกลายเป็นบ้านที่ลงตัว ­จำเป็นที่จะต้องผ่านการแก้ไข อาจเป็นเรื่องของสิ่งไม่สามารถควบคุมได้ ความขัดแย้ง ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไม่มากก็น้อยเพื่อให้บ้านหลังนั้นๆ เกิดความลงตัวเหมาะสมมากที่สุด

ARCHITECTURE DSIGNER DIRECTORY HOUSE INTERIOR

บ้านน่าอยู่ของครอบครัวใหญ่ ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด design by MONOTELLO

แม้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์จะมีความสามารถบรรจุความจำได้มากเพียงใด ก็ไม่สามารถบันทึก “ความทรงจำ” ไว้ได้สมบูรณ์ เพราะความทรงจำเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน และจะหยั่งรากกลึกลงไปในความคิดและตัวตนของคนคนนั้นตลอดไป…