สถาปัตยกรรมแห่งความเสมอภาคภายใต้พื้นที่วงรี “คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์”

วงรีที่ไม่มีเหลี่ยมมุม ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งสำคัญกว่ากัน แฝงความหมายถึงความเท่าเทียม และความรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างลึกซึ้ง

Read More

สถาปัตยกรรมแห่งการเรียนรู้ และเปลือกอาคารที่มีความหมายซ่อนอยู่…โรงเรียนประภัสสรวิทยา

โรงเรียนประภัสสรวิทยา Location: ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี, ชลบุรี Architect: Message Design Studio ภาพของอาคาร 4 ชั้นขนาดใหญ่ ที่สวยงามโดดเด่นด้วยเปลือกอาคารอิฐช่องลมสีขาวสะอาดตา ดูจากบริบทโดยรอบไม่ยากที่จะคาดเดาได้ว่าที่แห่งนี้คือ

Read More

English for Fun Flagship in Madrid :โรงเรียนสีเหลือง ที่เล่นสนุกได้ทุกพื้นที่…แม้แต่ในกำแพง

ในยุคที่ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้ในการสื่อสาร ไม่แปลกใจเลยหากทุกคนจะให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียน เขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็กยังน้อย

Read More