“ดินถมที่” มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร?

การปรับพื้นที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ถือเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างอาคารใด ๆ เพราะความแตกต่างของพื้นที่ ทำให้การถม การขุด เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ แต่เราใช้อะไรเป็นวัสดุที่นำมาถมที่ดินได้บ้าง และแต่ละแบบมีความต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบมาฝากครับ โดยการเลือกวัสดุที่จะใช้ในการถมดินนั้น มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอยู่หลายปัจจัยดังนี้า

1. การใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงที่จะถม
หากเป็นบ้านพักอาศัย แนะนำเป็นดินดำ หน้าดินหรือดินถมทั่วไป  หากเป็นโรงงานหรือโรงเก็บวัสดุแนะนำเป็นดินลูกรัง ดินซีแลค ทราย หากเป็นพื้นที่เทปูนหรือลานคอนกรีตทั่วไปแนะนำเป็นหินคลุกหรือดินลูกรัง

2. ระยะเวลาในการปลูกสร้างหลังจากการถม
ระยะเวลาในการปลูกสร้างหลังจากการถม เช่น กรณีต้องการปลูกสร้างบ้านหากมีความจำเป็นต้องถมดินและปลูกสร้างเลยอาจต้องใช้ดินซีแลค หรือดินลูกรังซึ่งมีความแน่นสูง บดอัดได้ดีแต่มีราคาแพงกว่าดินถมทั่วไปเช่นกัน

3. งบประมาณในการถมดิน
หากมีงบประมาณจำกัดอาจใช้วิธีการถมดินล่วงหน้าก่อนปลูกสิ่งปลูกสร้างโดยใช้ดินถมที่มีความแน่นต่ำ ใช้เวลายุบตัวนานแต่ราคาถูกกว่า หรือใช้การถมดินเป็นชั้นๆ เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามความจำเป็นเช่นดินลูกรังควรถมไม่น้อยกว่า 50 ซม. หินคลุกควรถมไม่น้อยกว่า 15 ซม. ขึ้นอยู่กับชั้นดินที่บดอัดอยู่ด้านล่าง การเลือกถมดินล่วงหน้าหรือบดถมดินแต่ละชนิดเป็นชั้นๆจะทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

4. ระดับและพื้นที่เดิมก่อนการถมดิน
ระดับและพื้นที่เดิมก่อนการถมดิน มีส่วนในการเลือกวัสดุ และวิธีการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการถมดิน เช่นพื้นที่เดิมเป็นบ่อน้ำแอ่งน้ำหรือพื้นที่เดิมมีระดับต่ำมากๆ อาจต้องมีการสูบน้ำออกไปก่อน การเคลียร์เศษวัสดุในพื้นที่เดิม การถมดินและบดอัดเป็นชั้นๆซึ่งเป็นปัจจัยในการเลือกชนิดของดินถมและวิธีการถมดินแต่ละวิธีการล้วนมีผลในภายหลังด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้หากเลือกวัสดุและวิธีการที่ถูกต้องก็จะเกิดผลดีในระยะยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

Writer
Ekkarach Laksanasamrith

Ekkarach Laksanasamrith

สถาปนิกที่เชื่อว่า "ตัวหนังสือ" มีพลังพอๆกับ "สเปซ" และ "การเขียนหนังสือ" ก็ใช้สกิลไม่ต่างจาก "การเขียนแบบ" ใน AUTO Cad

subscribe now!

Get the coolest NEWS and ARCHITECTURE Content today!

รับข่าวสารเรื่องการออกแบบ สถาปัตยกรรม ไลฟ์สไตล์ทางอีเมล
ที่จะส่งตรงถึงคุณทุกเดือน ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้เลย!