“ดินถมที่” มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร?

การปรับพื้นที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ถือเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างอาคารใด ๆ เพราะความแตกต่างของพื้นที่ ทำให้การถม การขุด เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ แต่เราใช้อะไรเป็นวัสดุที่นำมาถมที่ดินได้บ้าง และแต่ละแบบมีความต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบมาฝากครับ โดยการเลือกวัสดุที่จะใช้ในการถมดินนั้น มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอยู่หลายปัจจัยดังนี้า

1. การใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงที่จะถม
หากเป็นบ้านพักอาศัย แนะนำเป็นดินดำ หน้าดินหรือดินถมทั่วไป  หากเป็นโรงงานหรือโรงเก็บวัสดุแนะนำเป็นดินลูกรัง ดินซีแลค ทราย หากเป็นพื้นที่เทปูนหรือลานคอนกรีตทั่วไปแนะนำเป็นหินคลุกหรือดินลูกรัง

2. ระยะเวลาในการปลูกสร้างหลังจากการถม
ระยะเวลาในการปลูกสร้างหลังจากการถม เช่น กรณีต้องการปลูกสร้างบ้านหากมีความจำเป็นต้องถมดินและปลูกสร้างเลยอาจต้องใช้ดินซีแลค หรือดินลูกรังซึ่งมีความแน่นสูง บดอัดได้ดีแต่มีราคาแพงกว่าดินถมทั่วไปเช่นกัน

3. งบประมาณในการถมดิน
หากมีงบประมาณจำกัดอาจใช้วิธีการถมดินล่วงหน้าก่อนปลูกสิ่งปลูกสร้างโดยใช้ดินถมที่มีความแน่นต่ำ ใช้เวลายุบตัวนานแต่ราคาถูกกว่า หรือใช้การถมดินเป็นชั้นๆ เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามความจำเป็นเช่นดินลูกรังควรถมไม่น้อยกว่า 50 ซม. หินคลุกควรถมไม่น้อยกว่า 15 ซม. ขึ้นอยู่กับชั้นดินที่บดอัดอยู่ด้านล่าง การเลือกถมดินล่วงหน้าหรือบดถมดินแต่ละชนิดเป็นชั้นๆจะทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

4. ระดับและพื้นที่เดิมก่อนการถมดิน
ระดับและพื้นที่เดิมก่อนการถมดิน มีส่วนในการเลือกวัสดุ และวิธีการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการถมดิน เช่นพื้นที่เดิมเป็นบ่อน้ำแอ่งน้ำหรือพื้นที่เดิมมีระดับต่ำมากๆ อาจต้องมีการสูบน้ำออกไปก่อน การเคลียร์เศษวัสดุในพื้นที่เดิม การถมดินและบดอัดเป็นชั้นๆซึ่งเป็นปัจจัยในการเลือกชนิดของดินถมและวิธีการถมดินแต่ละวิธีการล้วนมีผลในภายหลังด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้หากเลือกวัสดุและวิธีการที่ถูกต้องก็จะเกิดผลดีในระยะยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

Writer
Ekkarach Laksanasamrith

Ekkarach Laksanasamrith

สถาปนิกที่เชื่อว่า "ตัวหนังสือ" มีพลังพอๆกับ "สเปซ" และ "การเขียนหนังสือ" ก็ใช้สกิลไม่ต่างจาก "การเขียนแบบ" ใน AUTO Cad