“ดินถมที่” มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร?

“ดินถมที่” มีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร?

การปรับพื้นที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ถือเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างอาคารใด ๆ เพราะความแตกต่างของพื้นที่ ทำให้การถม การขุด เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ แต่เราใช้อะไรเป็นวัสดุที่นำมาถมที่ดินได้บ้าง และแต่ละแบบมีความต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบมาฝากครับ โดยการเลือกวัสดุที่จะใช้ในการถมดินนั้น มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอยู่หลายปัจจัยดังนี้า

1. การใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงที่จะถม
หากเป็นบ้านพักอาศัย แนะนำเป็นดินดำ หน้าดินหรือดินถมทั่วไป  หากเป็นโรงงานหรือโรงเก็บวัสดุแนะนำเป็นดินลูกรัง ดินซีแลค ทราย หากเป็นพื้นที่เทปูนหรือลานคอนกรีตทั่วไปแนะนำเป็นหินคลุกหรือดินลูกรัง

2. ระยะเวลาในการปลูกสร้างหลังจากการถม
ระยะเวลาในการปลูกสร้างหลังจากการถม เช่น กรณีต้องการปลูกสร้างบ้านหากมีความจำเป็นต้องถมดินและปลูกสร้างเลยอาจต้องใช้ดินซีแลค หรือดินลูกรังซึ่งมีความแน่นสูง บดอัดได้ดีแต่มีราคาแพงกว่าดินถมทั่วไปเช่นกัน

3. งบประมาณในการถมดิน
หากมีงบประมาณจำกัดอาจใช้วิธีการถมดินล่วงหน้าก่อนปลูกสิ่งปลูกสร้างโดยใช้ดินถมที่มีความแน่นต่ำ ใช้เวลายุบตัวนานแต่ราคาถูกกว่า หรือใช้การถมดินเป็นชั้นๆ เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามความจำเป็นเช่นดินลูกรังควรถมไม่น้อยกว่า 50 ซม. หินคลุกควรถมไม่น้อยกว่า 15 ซม. ขึ้นอยู่กับชั้นดินที่บดอัดอยู่ด้านล่าง การเลือกถมดินล่วงหน้าหรือบดถมดินแต่ละชนิดเป็นชั้นๆจะทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

4. ระดับและพื้นที่เดิมก่อนการถมดิน
ระดับและพื้นที่เดิมก่อนการถมดิน มีส่วนในการเลือกวัสดุ และวิธีการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการถมดิน เช่นพื้นที่เดิมเป็นบ่อน้ำแอ่งน้ำหรือพื้นที่เดิมมีระดับต่ำมากๆ อาจต้องมีการสูบน้ำออกไปก่อน การเคลียร์เศษวัสดุในพื้นที่เดิม การถมดินและบดอัดเป็นชั้นๆซึ่งเป็นปัจจัยในการเลือกชนิดของดินถมและวิธีการถมดินแต่ละวิธีการล้วนมีผลในภายหลังด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้หากเลือกวัสดุและวิธีการที่ถูกต้องก็จะเกิดผลดีในระยะยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

Writer
Ekkarach Laksanasamrith

Ekkarach Laksanasamrith

สถาปนิกที่เชื่อว่า "ตัวหนังสือ" มีพลังพอๆกับ "สเปซ" และ "การเขียนหนังสือ" ก็ใช้สกิลไม่ต่างจาก "การเขียนแบบ" ใน AUTO Cad

7 ทริคการจัดวางน้ำหอมให้เป็นมิตรกับสเปซ และไม่เป็นส่วนเกินภายในบ้าน

หากศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมคือศาสตร์เพื่อการสร้างประสบการณ์ต่อพื้นที่ฉันใด ศาสตร์ของ “กลิ่น” ก็เปรียบเป็นหนึ่งในตัวแปรของบรรยากาศในพื้นที่ฉันนั้น เพราะ พื้นที่ บรรยากาศ และกลิ่น คือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย

Continue reading “7 ทริคการจัดวางน้ำหอมให้เป็นมิตรกับสเปซ และไม่เป็นส่วนเกินภายในบ้าน”

ในภาวะโรคระบาด หน้าไซต์ก่อสร้างควรมีมาตรการอย่างไรบ้าง?

ในภาวะโรคระบาดเช่นปัจจุบัน ทุกกิจการต่างได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันนัก หนึ่งในนั้นคือวงการต่อสร้าง ที่ต้องมีผู้คนมากมายเข้ามาทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกันมากมาย ทั้งผู้รับเหมา ช่าง ผู้ออกแบบและเจ้าของอาคารเอง เป็นสิ่งที่ต้องมีการทำงานร่วมกัน ใช้เครื่องไม้เครื่องมือร่วมกัน ทำงานในจุดเดียวกันหลายคน บางไซร์งานมีการพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแออัดของคนงาน ทุกๆไซต์จึงควรมีวิธีป้องกันและดูแลทุกคนในไซร์ ไม่มากกก็น้อย เหล่านี้คือข้อควรปฏิบัติเพื่อให้ไซต์งานยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัย

1. ติดประกาศให้ความรู้ เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกคน
2. ขอความร่วมมือคนในไซร์งาน ไม่ออกนอกพื้นที่ กรณีมีความจำเป็นต้องออกไปซื้อของกินของใช้ ให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หรือเลือกซื้อของกินของใช้จากพ่อค้าที่เข้ามาขายหน้าไซร์งาน
3. ควรมีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้นทุกคนก่อนเริ่มงาน
4. จัดให้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลผสมแอลกอฮอล์อยู่ตามจุด และสามารถหยิบใช้ได้ตลอดเวลา
5. หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา ควรดูแลหรือจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับช่างที่อยู่ในไซร์งานได้ มีใช้เป็นประจำตลอดเวลาทำงาน
6. เว้นระยะห่างในการทำงานอย่างเหมาะสม
7. ระมัดระวังกรณีมีช่างที่พักอยู่นอกไซร์งาน และต้องเดินทางเข้าออกเป็นประจำ หากมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าจะไม่นำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในหมู่คนที่ทำงานด้วยกัน
8. ทำความสะอาดบริเวณไซร์งานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน
9. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร และไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน รวมถึงต้องล้างมือให้สะอาด ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
10. หากสามารถส่งงานหรือตรวจงานทางออนไลน์ได้ ก็หันมาให้มากขึ้น เพื่อลดการสัมผัสและเข้าใกล้กันระหว่างคนทำงาน
11. หากเป็นงานก่อสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่ปิด ควรจำกัดจำนวนคนไม่ให้เกิดความแออัดเกินไป
12. ให้ช่างหรือทีมงานทุกคนติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตัวตามที่ทางรัฐบาลกำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ต้องคิดถึงอะไรบ้าง?

ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ การออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่น้อย เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยและเปี่ยมด้วยความสุขมากที่สุด…

Continue reading “ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ต้องคิดถึงอะไรบ้าง?”

ขอน้ำไฟในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกล เริ่มต้นอย่างไร?

การขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติทั่วไป เจ้าของบ้านหรือผู้ที่ต้องการยื่นคำขอ สามารถยื่นเรื่อง “ขอให้สำรวจแนวเขตการให้บริการ”

Continue reading “ขอน้ำไฟในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกล เริ่มต้นอย่างไร?”

7 สัญญาณ ที่บอกว่าควรเปลี่ยนประตูบ้านบานใหม่ได้แล้ว

ประตูบ้านคือทางเข้าหลักจากนอกบ้านเข้าสู่ภายในบ้าน จึงเป็นส่วนประกอบภายในบ้านที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญอยู่เสมอ ตั้งแต่การเลือกประตูที่แข็งแรงทนทานต่อการปิดเปิดใช้งานทุกวัน

Continue reading “7 สัญญาณ ที่บอกว่าควรเปลี่ยนประตูบ้านบานใหม่ได้แล้ว”

7 แนวคิดออกแบบบ้านอย่างไร ห่างไกลเชื้อโรค

จากสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงนี้ ฟังดูอาจจะไม่ค่อยรื่นรมย์เท่าไรนักเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ข่าวไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดหนักจนกลายเป็นวิกฤตไปทั่วโลก และเกรงว่าจะยังคงระบาดเป็นระยะเวลานาน ความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่คนหันมาให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะเป็นวิธีป้องกันที่ทำได้ง่ายที่สุด Dsignsomething จึงมีไอเดียการออกแบบในมุมมองของงานสถาปัตยกรรม

Continue reading “7 แนวคิดออกแบบบ้านอย่างไร ห่างไกลเชื้อโรค”

5 สิ่งควรรู้ ก่อนสร้างสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำอาจไม่ใช่องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการอยู่อาศัย แต่สระว่ายน้ำคือความฝันของใครหลายคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง และมีคนถามกันเข้ามามากกับการก่อสร้างสระว่ายน้ำ

Continue reading “5 สิ่งควรรู้ ก่อนสร้างสระว่ายน้ำ”

เซาะร่อง… ทำไม?

เซาะร่อง… ทำไม?

หลายคนอาจทำจนคุ้นเคย เวลาที่ออกแบบผนังผืนใหญ่แล้วมันดูเรียบโล่งจนเกินไป เราก็มักจะใส่เส้นบางๆ ลงไป เป็นลายเป็นรูปแบบที่เราต้องการ โดยที่คิดอยู่ในใจว่าเส้นที่ขีดไปนั้นคือเส้น “เซาะร่อง”

Continue reading “เซาะร่อง… ทำไม?”