อยู่กับเพื่อนบ้านอย่างไรให้มีความสุขและพึ่งพากัน

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า ‘รั้วบ้านที่ดีที่สุดคือการมีเพื่อนบ้านที่ดี’ แต่วิธีการที่จะทำให้เราอยู่ร่วมได้อย่างมีความสุขในองค์รวมนั้นตัวเราเองก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วย ซึ่งการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสามารถเริ่มได้ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุไปจนถึงการนำกฎหมายควบคุมอาคารมาใช้ ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อให้เกิดเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันเท่านั้น แต่ยังสร้างสังคมคุณภาพในแบบยั่งยืนด้วยเช่นกัน

(โครงการ Master Home)

รู้ก่อนสร้างกับกฎหมายควบคุมอาคาร

กฎหมายควบคุมอาคารก็เป็นเช่นเดียวกับกฎหมายอื่นๆ ที่ออกมาเพื่อกำหนดและสร้างมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างอาคารในบ้านเราตั้งแต่อาคารขนาดใหญ่ไปจนถึงบ้านที่เป็นอาคารขนาดเล็ก โดยข้อกำหนดเบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคารสำหรับบ้านเพื่อให้เราและเพื่อนบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นหัวข้อในเรื่องของ ‘ระยะร่น’ ต่างๆ เช่น หากบ้านของคุณเป็นผนังทึบ (ไม่มีช่องเปิด) จะก่อสร้างห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ซม.หรือ ผนังบ้านที่มีประตูหน้าต่างต้องมีระยะห่างจากแนวรั้วอย่างน้อย 2 ม. ซึ่งหากเป็นการรีโนเวตเจ้าของบ้านต้องได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบเพื่อช่วยลดปัญหาตามมาภายหลัง

(โครงการ Life in the Garden)

รู้ก่อนทำรั้วบ้าน

เรื่องปัญหากับเพื่อนบ้านเนื่องจากรั้วบ้านนั้นมีมาให้เห็นเสมอ โดยเฉพาะกับรั้วบ้านในโครงการบ้านจัดสรรที่ส่วนใหญ่จะไม่สูงพอจะให้ความส่วนตัวได้จึงทำให้แต่ละบ้านจะต่อเติมรั้วบ้านสูงขึ้นไปซึ่งอาจไปบังทิศทางลมหรือล่วงล้ำเข้าไปในเขตของเพื่อนได้ ดังนั้นก่อนจะต่อเติมควรทำการตกลงกันก่อนซึ่งสามารถต่อเติมตรงตำแหน่งกลางรั้ว หรือบนที่ดินของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและร่วมกันออกค่าใช้จ่ายกันคนละครึ่งเนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่ได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเอง โดยหลังจากสร้างรั้วแล้วแต่ละบ้านอาจปลูกไม้รั้วอย่าง ไทรเกาหลี ต้นโมกหรือต้นคริสติน่าให้เป็นไม้รั้วเพื่อความสวยงามก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี

(โครงการ Baan 362)

รู้ก่อนทำช่องเปิด

ในทางสถาปัตยกรรม ‘ช่องเปิด’ นั้นเป็นการจำกัดความของช่องว่างที่เชื่อมระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งกล่าวรวมครอบคลุมถึงประตูและหน้าต่างด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าการมีช่องเปิดนั้นจะทำให้ความส่วนตัวของเราลดน้อยลง ในเบื้องต้นหากจำเป็นต้องทำช่องเปิดในบริเวณใกล้กับรั้วเพื่อนบ้านควรเลือกหน้าต่างให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งาน เช่น เลือกหน้าต่างบานเลื่อนขนาดเล็กสำหรับติดตั้งในห้องครัว หรือการพรางสายตาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยการติดม่านและหน้าต่างที่สามารถหมุนปรับองศาได้ตามต้องการ

(โครงการ Baan Nawathani)

รู้ก่อนเผลอรุกล้ำเขตเพื่อนบ้านโดยไม่ตั้งใจ

การรุกล้ำดังหัวข้อไม่ได้หมายถึงการบุกรุกแต่อย่างใด แต่หมายถึงอาจมีบางส่วนของบ้านอย่างชายคาหรือต้นไม้ในบ้านเรานั้นยื่นเข้าในเขตเพื่อนบ้านโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นก่อนการรีโนเวตอย่าลืมตรวจดูแบบอย่างละเอียดและคอยตัดแต่งต้นไม้ในรั้วให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

(โครงการ De Vielle)

รู้ก่อนเลือกวัสดุกรุผนัง

วัสดุกรุผนังบางชนิดอาจทำให้บ้านเราสวยงามแต่กลับไปรบกวนการอยู่อาศัยของเพื่อนบ้านได้ในเวลาเดียวกัน อาทิเช่น การเลือกใช้กระเบื้องที่มีความเงาที่สะท้อนแสงสูง หรือการเลือกใช้หน้าต่างที่ติดฟิล์มที่มีค่าสะท้อนสูงและไม่ได้มาตรฐาน ไปจนถึงบ้านที่มีช่องเปิดและกรุกระจกมากจนเกินพอดี ซึ่งแสงที่ตกกระทบกระเบื้องจะสะท้อนเข้าไปในเขตเพื่อนบ้านได้ ทั้งนี้หากต้องการกรุวัสดุที่มีค่าการสะท้อนแสงสูงอาจเลือกเพียงบางส่วนไม่ติดทั้งผนังเพื่อไม่ให้แสงไปรบกวนเพื่อนบ้าน และเลือกหน้าต่างและประตูที่ติดตั้งกระจกคุณภาพสูงมาใช้ที่ลดการรบกวนเพื่อนบ้านและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้องค์ประกอบรวมของบ้านนั้นสวยงามได้อย่างเหมาะสมลงตัว

การก่อสร้างบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่หรือเป็นการรีโนเวต แน่นอนว่าจำเป็นต้องทำภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารโดยมีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก แต่สุดท้ายการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะนอกจากจะเกิดเป็นมิตรภาพและความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนบ้านแล้วในระยะยาวยังเป็นการสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยอย่างมีความสุขให้กับชุมชนด้วยเช่นกัน

Writer