Category: DESIGN

DESIGN

Best Smart Light Bulbs for Modern Home…รวม 5 หลอดไฟสุดอัจฉริยะ สั่งงานผ่านมือถือได้


ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีหลายๆ อย่างถูกพัฒนาให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น

ARCHITECTURE DESIGN DVIEW HOUSE INTERIOR MODERN

การเชื่อมต่อพื้นที่…สมดุลในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ที่โนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล


จะดีแค่ไหน หากการอยู่อาศัยภายในบ้านสักหลัง จะเติมเต็มความหมายของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ดีที่สุด

ARCHITECTURE DESIGN HOTEL MODERN recreation

ปรับใหม่ ใส่ความอีโค่ Cocoa Valley Resort ออกแบบโดย Eco Architect


รีสอร์ทเกิดใหม่ชื่อ Cocoa Valley Resort ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งออกแบบโดย Eco Architect ปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัยเก่า

ARCHITECTURE DESIGN HOUSE

Perfect Combination : U38 House โลกส่วนตัว ในสถาปัตยกรรมเหล็ก


“ไม่มีบ้านหลังไหนที่เหมือนกัน” แม้หน้าตาจะออกมาดูไม่ต่างกันนัก แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการได้มาซึ่งแนวคิด วิธีการ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างกันออกไป