รู้จัก ระบบไฟฟ้ากับการก่อสร้าง 1 เฟส และ 3 เฟส
ต่างกันอย่างไร?

เพราะการดำเนินชีวิตประจำวันภายในบ้านในยุคสมัยนี้ ต้องยอมรับเลยว่า สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ คือ ไฟฟ้า เพื่อใช้ทำให้เกิดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

แรงดันไฟฟ้าตก-ไฟเกิน  ไฟฟ้าดับทั้งบ้าน หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  ปัญหาทั้งหมดนี้จะไม่เกิด หากเจ้าของบ้านศึกษาและเตรียมระบบไฟฟ้าให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านจะใส่ใจเพียงว่า จำนวนสวิตซ์ ปลั๊ก ดวงโคม เพื่อให้รองรับกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง แต่มักจะลืมนึกถึงการเลือกระบบไฟฟ้าให้พอดีกับปริมาณการใช้งานไฟในบ้าน ซึ่งหากเลือกใช้ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวตามมา  ดังนั้น ระบบไฟฟ้า เป็นรายละเอียดสำคัญที่เจ้าของบ้านต้องคุยกับผู้รับเหมาไว้ตั้งแต่วางแผนการก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอาคาร สามารถแยกประเภทออกได้ 2 ระบบ

ระบบไฟฟ้า แบบ 1 เฟส เหมาะกับบ้านพักอาศัยทั่วไป บ้านจัดสรร หรืออาคารขนาดเล็กที่คาดว่าจะใช้ไฟฟ้าไม่มาก โดยระบบไฟฟ้า 1เฟส โดยระบบจะมีมิเตอร์ไฟแรงดัน 220V (โวลต์) มีสายไฟ 2 สาย คือ สายไฟ (L) เเละสายนิวทรอล (N) ต่อเข้ากับตู้เมนไฟฟ้าในบ้าน (Main Breaker หรือเรียกว่าคอนซูเมอร์ยูนิต) บางแห่งที่เห็นปลั๊กไฟมี 3 ช่องนั้นยังเป็นระบบไฟฟ้า แบบ 1 เฟสเหมือนกันแต่ช่องที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นช่องที่ต่อกับสายดิน ( ground ) เพื่อให้กระแส ไฟฟ้าไหลลงดินเวลาเกิดไฟรั่วเป็นการเพิ่มความปลอดภัย

ระบบไฟฟ้า แบบ 3 เฟส สามารถรองรับสำหรับบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ Home Office โรงงาน หรืออาคารใดๆ ที่ต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟมาก โดยไฟฟ้าระบบ 3 เฟส มิเตอร์ไฟแรงดัน 220/380V มีสายไฟ 4 เส้น สายไฟ (L) จำนวน 3 เส้น และสายนิวทรอล (N) 1 เส้น ต่อเข้ากับตู้เมนไฟฟ้า ระบบนี้จะให้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสไม่ได้เป็นการใช้ไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นโดย ตรง แต่เป็นการนำไฟฟ้า 3 เฟสนั้นมาแบ่งแยกให้เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 ชุด แล้วกระจายไป ตามจุดต่างๆที่มีการใช้ไฟฟ้า การกระจายจุดของการใช้งานเช่นนี้ทำให้ไฟฟ้าแต่ละเฟสไม่ถูกใช้งานมาก ถือเป็นการเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า ทำให้การใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วนหรือแต่ละเฟสน้อยลง จึงไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูง

การนำระบบไฟฟ้า 3 เฟสมาใช้นั้นจะเสียค่าใช้จ่ายในตอนต้น ค่อนข้างสูง เช่น ค่าติดตั้ง ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า แต่สามารถประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าได้ในระยะยาว  ฉะนั้นบ้านหรืออาคารที่ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าจึงควรเป็นอาคารที่ค่อนข้างใหญ่ มีการใช้ไฟฟ้าหลายจุดและเป็นปริมาณมากจึงจะคุ้ม ถ้าเป็นบ้านอาคารที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่มากควรติดตั้งระบบ ไฟฟ้าเฟสเดียวก็เพียงพอ

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

Writer
Ekkarach Laksanasamrith

Ekkarach Laksanasamrith

สถาปนิกที่เชื่อว่า "ตัวหนังสือ" มีพลังพอๆกับ "สเปซ" และ "การเขียนหนังสือ" ก็ใช้สกิลไม่ต่างจาก "การเขียนแบบ" ใน AUTO Cad