รู้จัก ระบบไฟฟ้ากับการก่อสร้าง 1 เฟส และ 3 เฟส
ต่างกันอย่างไร?

เพราะการดำเนินชีวิตประจำวันภายในบ้านในยุคสมัยนี้ ต้องยอมรับเลยว่า สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ คือ ไฟฟ้า เพื่อใช้ทำให้เกิดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

แรงดันไฟฟ้าตก-ไฟเกิน  ไฟฟ้าดับทั้งบ้าน หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  ปัญหาทั้งหมดนี้จะไม่เกิด หากเจ้าของบ้านศึกษาและเตรียมระบบไฟฟ้าให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านจะใส่ใจเพียงว่า จำนวนสวิตซ์ ปลั๊ก ดวงโคม เพื่อให้รองรับกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง แต่มักจะลืมนึกถึงการเลือกระบบไฟฟ้าให้พอดีกับปริมาณการใช้งานไฟในบ้าน ซึ่งหากเลือกใช้ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวตามมา  ดังนั้น ระบบไฟฟ้า เป็นรายละเอียดสำคัญที่เจ้าของบ้านต้องคุยกับผู้รับเหมาไว้ตั้งแต่วางแผนการก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอาคาร สามารถแยกประเภทออกได้ 2 ระบบ

ระบบไฟฟ้า แบบ 1 เฟส เหมาะกับบ้านพักอาศัยทั่วไป บ้านจัดสรร หรืออาคารขนาดเล็กที่คาดว่าจะใช้ไฟฟ้าไม่มาก โดยระบบไฟฟ้า 1เฟส โดยระบบจะมีมิเตอร์ไฟแรงดัน 220V (โวลต์) มีสายไฟ 2 สาย คือ สายไฟ (L) เเละสายนิวทรอล (N) ต่อเข้ากับตู้เมนไฟฟ้าในบ้าน (Main Breaker หรือเรียกว่าคอนซูเมอร์ยูนิต) บางแห่งที่เห็นปลั๊กไฟมี 3 ช่องนั้นยังเป็นระบบไฟฟ้า แบบ 1 เฟสเหมือนกันแต่ช่องที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นช่องที่ต่อกับสายดิน ( ground ) เพื่อให้กระแส ไฟฟ้าไหลลงดินเวลาเกิดไฟรั่วเป็นการเพิ่มความปลอดภัย

ระบบไฟฟ้า แบบ 3 เฟส สามารถรองรับสำหรับบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ Home Office โรงงาน หรืออาคารใดๆ ที่ต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟมาก โดยไฟฟ้าระบบ 3 เฟส มิเตอร์ไฟแรงดัน 220/380V มีสายไฟ 4 เส้น สายไฟ (L) จำนวน 3 เส้น และสายนิวทรอล (N) 1 เส้น ต่อเข้ากับตู้เมนไฟฟ้า ระบบนี้จะให้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสไม่ได้เป็นการใช้ไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นโดย ตรง แต่เป็นการนำไฟฟ้า 3 เฟสนั้นมาแบ่งแยกให้เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 ชุด แล้วกระจายไป ตามจุดต่างๆที่มีการใช้ไฟฟ้า การกระจายจุดของการใช้งานเช่นนี้ทำให้ไฟฟ้าแต่ละเฟสไม่ถูกใช้งานมาก ถือเป็นการเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า ทำให้การใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วนหรือแต่ละเฟสน้อยลง จึงไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูง

การนำระบบไฟฟ้า 3 เฟสมาใช้นั้นจะเสียค่าใช้จ่ายในตอนต้น ค่อนข้างสูง เช่น ค่าติดตั้ง ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า แต่สามารถประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าได้ในระยะยาว  ฉะนั้นบ้านหรืออาคารที่ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าจึงควรเป็นอาคารที่ค่อนข้างใหญ่ มีการใช้ไฟฟ้าหลายจุดและเป็นปริมาณมากจึงจะคุ้ม ถ้าเป็นบ้านอาคารที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่มากควรติดตั้งระบบ ไฟฟ้าเฟสเดียวก็เพียงพอ

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

Writer
Ekkarach Laksanasamrith

Ekkarach Laksanasamrith

สถาปนิกที่เชื่อว่า "ตัวหนังสือ" มีพลังพอๆกับ "สเปซ" และ "การเขียนหนังสือ" ก็ใช้สกิลไม่ต่างจาก "การเขียนแบบ" ใน AUTO Cad

subscribe now!

Get the coolest NEWS and ARCHITECTURE Content today!

รับข่าวสารเรื่องการออกแบบ สถาปัตยกรรม ไลฟ์สไตล์ทางอีเมล
ที่จะส่งตรงถึงคุณทุกเดือน ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้เลย!