เสาไฟขวางทางเข้าออกบ้าน
ต้องทำอย่างไร ย้ายได้ไหม?

กรณีที่มีเสาไฟอยู่ในตำแหน่งที่ขวางทางเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง หรือ เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ท่านสามารถติดต่อการไฟฟ้ามหานคร เพื่อให้ทำการย้ายเสาได้ โดยติดต่อในพื้นที่ที่ท่านอยู่ได้โดยตรง กรณีเสาไฟฟ้าแรงต่ำ และมีมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้วย ต้องทำการขอย้ายมิเตอร์และเสาไฟฟ้าไปพร้อมกัน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้คือ 

1. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้าย
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 

กรณีมีการมอบอำนาจต้องใช้เอกสารของผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ด้วยครับ หากมีแผนผังสถานที่ตั้งเสาใหม่ หรืออาจมีแผนที่บ้าน ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสำรวจได้มาก ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าย้ายมิเตอร์ ตามที่การไฟฟ้ากำหนดไว้สำหรับมิเตอร์ขนาดต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณ 2 – 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้ชำระเงิน
2. ค่าย้ายเสาไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จะมาสำรวจพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย จึงจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้ชำระเงิน

แต่หากเสาไฟฟ้าที่ท่านต้องการย้ายเป็นเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟฟ้าส่องถนน) ท่านสามารถติดต่อไปที่องค์กรท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ อาจเป็นสำนักงานเขตอบต. หรือเทศบาล ที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

Writer
Ekkarach Laksanasamrith

Ekkarach Laksanasamrith

สถาปนิกที่เชื่อว่า "ตัวหนังสือ" มีพลังพอๆกับ "สเปซ" และ "การเขียนหนังสือ" ก็ใช้สกิลไม่ต่างจาก "การเขียนแบบ" ใน AUTO Cad

subscribe now!

Get the coolest NEWS and ARCHITECTURE Content today!

รับข่าวสารเรื่องการออกแบบ สถาปัตยกรรม ไลฟ์สไตล์ทางอีเมล
ที่จะส่งตรงถึงคุณทุกเดือน ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้เลย!