Chia Tai Farm
จากเมล็ดพันธุ์เจียไต๋ งอกงามสู่ร้านอาหารฉบับ “Farm to Table”

ร้าน Chia Tai Farm เป็น “Concept Farm Store” แรกที่บริษัท เจียไต๋ จำกัด ให้ แนวคิด “Farm to Table” เป็นโจทย์สำคัญในการออกแบบ  

ตัวอาคารตั้งอยู่ด้านหน้าของสำนักงานใหญ่ บริษัท เจียไต๋ จำกัด อาคารถูกออกแบบให้ล้อไปกับอาคารสำนักงานใหญ่โดยอ้างอิงรูปแบบความเป็นอาคารโมเดิร์น และมีสีโทนเข้ม แต่ทั้งนี้เพื่อให้อาคารมีความแตกต่างและตอบแนวคิดของร้านที่ต้องการให้ ร้าน Chia Tai Farm มีความทันสมัยและแตกต่าง ให้เป็น stand alone restaurant ที่อยู่ร่วมกับอาคารสำนักงานใหญ่แต่โดดเด่นเพียงพอสำหรับอาคารที่เป็นเสมือนหน้าบ้านของโครงการ  การออกแบบสถาปัตยกรรมจึงใส่มิติความทับซ้อนของมวลอาคารและ “Seed Gallery” เส้นเฉียงสำคัญ ที่พาดผ่านพื้นที่ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดของอาคาร 

พื้นที่ภายในอาคารถูกแบ่งสัดส่วนออกเป็น 4 ส่วน โดยทุกพื้นที่ว่างจะสร้างความเชื่อมโยงให้ลูกค้าและผู้ใช้อาคารเพื่อให้เข้าใจเจตนาของแนวคิด “Farm to Table” ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดยพื้นที่ชั้นล่างด้านหน้าเป็นบริเวณจำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรผู้ผลิต ถัดเข้ามาจะเป็นพื้นที่ร้านอาหารที่มี  “Tree Bar” เป็นบาร์กลาง และที่นั่งพร้อม open kitchen  พื้นที่ต่อมาเป็นที่ว่างสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งชั้น 1 ชั้น 2 และยังเชื่อมโยงเรื่องราวและบอกเล่าที่มาของผลผลิตต่างๆ ในร้าน “Seed Gallery” เป็นทั้ง circulation และ installation ไปในเวลาเดียวกัน เมล็ดทั้งหมดทุกชนิดพันธุ์ของเจียไต๋ ถูกนำมาบันทึกไว้ใน อะคริลิคใสและติดตั้งให้เป็นเหมือนม่านเมล็ดพันธุ์ บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของบริษัท

Master Plan
1st Floor Plan
2nd Floor Plan

ถัดมาในชั้นที่ 2 พื้นที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ “Chia tai HOME GARDEN” ที่ออกแบบให้เหมือนผู้ใช้งานอยู่ในสวน มีต้นไม้ ชั้นเก็บอุปกรณ์ทำสวน และ เมล็ดพันธุ์ ต่าง ๆ ให้เลือก โดยจะมีบริเวณ ระเบียงภายนอกเหมือนเป็นระเบียงหลังบ้านเชื่อมพื้นที่เข้าด้วยกัน  

ส่วนสุดท้ายเป็นพื้นที่เปรียบเสมือนห้องทดลองทางอาหาร และห้องสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ที่มาจากผลผลิตของเกษตกร ทำให้เกิดจินตนาการใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาสู่เมนูอาหารได้จริง

*คำอธิบายทั้งหมดโดยผู้ออกแบบ (Text description by the architects)

Location : สุขุมวิท 60 พระขโนง กรุงเทพฯ
Gross Built Area: 300 ต.รม.
Completion Year : 2021

Architects : FORX DESIGN STUDIO 
Lead Architects:
อัทธา พรสุมาลี
Design Team: กัญญาวรีย์ พิสปิงคำ
Owner: CHIA TAI FARM
Interior Designer: วรวุฒิ เอกสุวรรเจริญ และลดาวัลย์ อ่อนสุด
Landscape Designer:  FORX DESIGN STUDIO X FLORA LANDSCAPE
Construction & Civil Engineer: สิริชัย แซ่ซิ่น
Contractor: IN CONSTRUCTION
Sanitation Engineer: มนเทพ พุทธโชติ
Electrical engineer: ประพัฒน์ คงนันทะ
Photographer credits: PANORAMIC STUDIO

Writer
Rangsima Arunthanavut

Rangsima Arunthanavut

Landscape Architect ที่เชื่อว่าแรงบันดาลใจในงานออกแบบ สามารถเกิดขึ้นได้จากทุกสิ่งรอบตัว และการบอกเล่าเรื่องราวการออกแบบผ่าน 'ตัวอักษร' ทำให้งานออกแบบที่ดี 'มีตัวตน' ขึ้นมาบนโลกใบนี้

subscribe now!

Get the coolest NEWS and ARCHITECTURE Content today!

รับข่าวสารเรื่องการออกแบบ สถาปัตยกรรม ไลฟ์สไตล์ทางอีเมล
ที่จะส่งตรงถึงคุณทุกเดือน ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้เลย!