Category: ARCHITECTURE

ARCHITECTURE DESIGN

ออกแบบบานเปิดอย่างไรไม่ให้บ้านร้อน

เมืองไทยกับอากาศร้อนเป็นของคู่กัน ทางเลือกสำหรับบ้านจึงเป็นการเปิดช่องหน้าต่าง แต่การเปิดบานหน้าต่างสำหรับบ้านในเมืองไทยก็เป็นเหมือนดาบสองคม

ARCHITECTURE DTALK

“พหลไชย เปรมใจ” กับมุมมองความพอดีในการออกแบบสถาปัตยกรรม

“พื้นถิ่นมันไม่ใช่แค่งานไม้ไผ่ พื้นถิ่นมันคือวิถีชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้ เราอาจจะเรียกภูมิปัญญา แต่จริงๆคือการแก้ปัญหาด้วยสิ่งรอบตัว และความเข้าใจของตัวเอง”

ARCHITECTURE DESIGN

การศึกษาและชุมชน เป็นเรื่องเดียวกันที่โรงเรียนนานาชาติ Ikast-Brande

โครงการขยายพื้นที่ของโรงเรียนนานาชาติ Ikast-Brande ในเมือง Ikast ตอนกลางของประเทศเดนมาร์กซึ่งได้รับการจับตามานานเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ด้วยฝีมือของสำนักงานสถาปนิกสัญชาติเดนมาร์กอย่าง

ARCHITECTURE HOUSE

บ้านธรรมดาบนความสุขขั้นพื้นฐาน

บ้านที่ไม่ใช่บ้านของใครคนหนึ่ง การทำให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน รู้สึกอบอุ่นได้เหมือนกันจึงไม่ใช่เรื่องง่าย