Category: ARCHITECTURE

ARCHITECTURE HOUSE

White box ปฎิสัมพันธ์ของกล่องสีขาวและการอยู่อาศัย

ทลายขีดจำกัดของคำว่าบ้าน สู่การใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างน่าสนใจ โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นตัวเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการพักอาศัย

ARCHITECTURE DESIGN DVIEW

Spatial Design for Creative Entrepreneur : ขยับพื้นที่ ขยายการใช้สอย

Home Office เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่ แต่หลายครั้งเองที่รูปแบบของพื้นที่บ้านไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดสรรพื้นที่สำหรับทำงานอย่างเป็นระบบ

ARCHITECTURE DESIGN DVIEW HOTEL

จากลวดลายไทย สู่โรงแรมสมัยใหม่ริมถนนพระราม 6 Bangkok Midtown Hotel

Bangkok Midtown Hotel โรงแรมใจกลางพระราม 6 ที่ครบครันทั้งฟังก์ชันที่นำสมัย ผสานความเป็นไทยกับอาคารสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว

ARCHITECTURE DESIGN DTALK DVIEW

สถาปัตยกรรมและธรรมชาติของสถานปฏิบัติธรรม ที่ใช้จังหวะสวดมนต์ในการออกแบบ

“เปลี่ยนวัสดุที่มูลค่าไม่ได้สูง ให้มีคุณค่าทางด้านจิตใจ ทางด้านความรู้สึกดี สร้างความสงบในการปฏิบัติธรรม ผ่านการออกแบบ”

ARCHITECTURE DESIGN DTALK HOUSE

AQ VIRAR ดีไซน์เพื่ออนาคต ที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ในสเปซเดียวกัน

ปัจจุบันหากเราคำนวนเวลาที่เสียไปกับการเดินทางไปทำงานในแต่ละวัน ตัวเลขที่ออกมาของใครหลายคนนั้นเยอะและน่าเสียดายมากๆ แต่เวลาที่เสียไปยังไม่เท่ากับภาวะทางอารมณ์ที่ชวนให้ขุ่นมัวไปตลอดทั้งวันจากปัญหาการจราจร นั่นจึงเป็นจุดเริ่มให้ทาง

ARCHITECTURE HOUSE

แก้โจทย์ความเป็นส่วนตัวรอบบ้าน ด้วยการสร้างธรรมชาติภายใน “บ้านรอบ”

“เมื่อบริบทรอบบ้านไม่เป็นใจ การสร้างบริบทใหม่ที่มีธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญจึงเกิดขึ้น”

ARCHITECTURE DESIGN HOUSE

บ้านเกียดฟั่ง คงไว้ในรูปแบบเก่าแต่สมบูรณ์ด้วยวิถีชีวิตใหม่

การชุบชีวิตบ้านพักอาศัยในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ที่ครึ่งหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าและอีกครึ่งเป็นบ้านคอนกรีตสไตล์ชิโน – ยูโรเปียน จุดตัด 2 วัฒนธรรม และ 2 ช่วงเวลา ด้วยสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้อย่างลงตัว