Category: HOUSE

bridge-house-15
ARCHITECTURE DESIGN HOUSE

Arthid House : เชื่อมต่อความสุข ด้วยสถาปัตยกรรมเหล็ก


บ้านหลังใหม่ ที่สร้างในที่ดินของพ่อแม่ ได้อยู่ใกล้คนที่เรารัก มากกว่าความแข็งแรงลงตัวแล้ว ที่เหลือคือความน่าอยู่ พร้อมส่งต่อความรักแก่ทุกคนที่ได้สัมผัส

06house_in_toyonaka049
ARCHITECTURE DESIGN HOUSE

House in Toyonaka บ้านกล่องซ้อนชั้น ความซับซ้อนที่ลงตัว


ในระแวกชุมชนที่ผู้คนจอแจคนเราย่อมต้องการพื้นที่ส่วนตัว พบกับบ้านทรงกล่องซ้อนชั้นที่จะเนรมิตความสุขสงบให้เกิดขึ้นได้จริง

dezeen_renovation-of-an-apartment-in-barcelona-by-carles-enrich_ss_2
ARCHITECTURE DESIGN HOUSE INTERIOR MODERN

Renovation of an apartment คืนชีวิตอาคารเก่าด้วยพื้นที่ซ้อนระดับ


เมื่อเนื้อที่เหลือใช้กำลังล่องลอยอยู่กลางอากาศ   เราจึงสามารถซ้อนระดับพื้นที่ใช้สอยของอาคารหลังเดิมได้สำเร็จ

enough-for-life-11
DESIGN HOUSE

Enough For Life Viltage : สุขที่เพียงพอ บนสถาปัตยกรรมที่พอเพียง


‘หากบ้านจะตั้งอยู่อย่างมั่นคงได้โดยฐานรากที่ฝังลึกอยู่ในชั้นดิน ความพอเพียง ก็เป็นเสมือนเสาเข็มของชีวิต รากฐานสำคัญที่มองไม่เห็น แต่ทำให้ชีวิตมีความสุขที่มั่นคง และยั่งยืน’

a
HOUSE

THE JUNCTION BOX พื้นที่ขยายเพื่อความสุขที่มากขึ้น


เพราะองค์ประกอบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของบ้าน คือสมาชิกที่อยู่ในบ้านที่จะช่วยเติมเต็มให้คำว่าบ้านนั้นสมบูรณ์ การออกแบบบ้านหลังนี้จึงเน้นไปที่ฟังก์ชั่นการใช้สอย เพื่อตอบรับกับความต้องการของทุกคนในบ้าน

tiny_house01
ARCHITECTURE DESIGN HOUSE INTERIOR NEWS & EVENT

Not so Big, Not Small เกาะติดกระแสนิยมบ้านจิ๋วในสหรัฐอเมริกา


ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคนไร้บ้าน เป็นส่วนผสมที่ผลักดันและค่อย ๆ ปรับรูปโฉมของวงการที่อยู่อาศัยตลอดหลายปีที่ผ่านมา