Category: HOUSE

ARCHITECTURE HOUSE

บ้านธรรมดาบนความสุขขั้นพื้นฐาน

บ้านที่ไม่ใช่บ้านของใครคนหนึ่ง การทำให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน รู้สึกอบอุ่นได้เหมือนกันจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

DESIGN HOUSE INTERIOR

original U การอยู่อาศัยที่เริ่มต้นจากตัวคุณ

ในยุคที่ ‘ตัวตน’ ทำหน้าที่แทนนามบัตรของคน GEN นี้ ในการแนะนำ ‘สไตล์’ ของผ่านรสนิยมในการเลือกสรรสิ่งต่างๆ เข้ามาในชีวิต ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ เพื่อนที่เราคบ