Twogether House เติมเต็มความต้องการ ด้วยความเข้าใจในแบบของสองเรา

Location: ประชาชื่น กรุงเทพฯ Owner: คุณชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา และคุณณัฐพร พงษ์ชาญชวลิต Architect: Monotello โดย วรพจน์ เตชะอำนวยสุข,ปัทมา พรภิรมย์ และ สหวุฒ ปานะภาค Photographs: ศุภกร ศรีสกุล

Read More

คุยปัญหาคาใจเรื่อง “เมืองที่ดี” กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท อาจารย์ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ออกแบบอาคารแล้ว อย่าลืมออกแบบเมือง”

Read More

เมื่อการออกแบบบ้าน คือการออกแบบชีวิต คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล แห่ง “A49HD”

มีคนเคยกล่าวว่าการออกแบบ “บ้าน” คือการออกแบบที่ยากที่สุด นั่นเพราะเป็นเรื่องของการออกแบบ “ชีวิต” ของผู้เป็นเจ้าของบ้านโดยตรง มันจึงไม่ง่ายเลยที่จะออกแบบพื้นที่เพื่อตอบรับกับความต้องการของคน ที่บางครั้งนั้น ซับซ้อนยิ่งกว่าเขาวงกตเสียอีก

Read More

สาริน วิสต้า สวนวนารมย์ สัมผัสคุณภาพของการอยู่อาศัย ด้วยการออกแบบที่ใส่ใจ ทันสมัย และเรียบง่าย

ให้ความสำคัญกับธรรมชาติและคุณภาพของการอยู่อาศัย ผ่านการมองเห็นศักยภาพของพื้นที่เดิมและการออกแบบ

Read More