สมัยนี้ คนหนึ่งอาจจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค มากกว่า 1 ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ และยิ่งการติดต่อสื่อสารผ่านการพิมพ์ เป็นสิ่งที่คนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยบางเหตุผลที่ว่า ส่งไปทิ้งๆไว้ เดี๋ยวเค้าก็มาอ่านเอง หรือการไม่ต้องพูดคุยด้วยวาจาทุกครั้ง ก็สะดวกดี เหตุนี้ Logitech จึงปิ๊งไอเดียคีบอร์ดที่สามารถสวิตช์ไปยัง device ต่างๆได้เพียงคลิกเดียว มันคือ Keyboard k480 นั่นเอง
logitech-multi-device-keyboard-designboom011 การเชื่อมต่อแบบไร้สาย สามารถเชื่อมต่อได้มากที่สุด 3 เครื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคอนพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยรัศมีที่ไกลที่สุดที่สามารถทำงานได้คือ 10 เมตรlogitech-multi-device-keyboard-designboom021 ปุ่มกลมๆด้านซ้ายบนนั้นคือการเปลี่ยนการควบคุม ไปยังเครื่องต่างๆ ได้ทั้งหมด 3 เครื่อง โดยการหมุนไปที่ตัวเลย ที่ต้องตั้งค่าก่อนทำงานlogitech-multi-device-keyboard-designboom031 logitech-multi-device-keyboard-designboom071หากคุณต้องใช้งานด้วยการพิมพ์เยอะ และมี device หลายเครื่อง นี่อาจเป็นทางออกของคุณครับ

Avatar
Posted by:ekkarach laksanasamrith

สถาปนิกที่เชื่อว่า "ตัวหนังสือ" มีพลังพอๆกับ "สเปซ" และ "การเขียนหนังสือ" ก็ใช้สกิลไม่ต่างจาก "การเขียนแบบ" ใน AUTO Cad

Leave a Reply