OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

ลายสักที่ผสานความผิดพลาดของ Digital

ลายสักแนวใหม่ จากศิลปินชาวมอสโควนาม  Lesha Lauz ได้แรงบันดาลใจจากรูปกราฟฟิคที่เกิดความผิดพลาดหรือ ERROR ในบางส่วนของชิ้นงาน เกิดเป็น Pixel สีๆที่ผสานอยู่ในรูปวาด หรือที่ศิลปินเรียกว่า “digital glitches” ใครที่เบื่อรูปสักแบบเดิมๆ อาจลองเอาไอเดียวนี้ไปใช้กันได้นะครับpixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-1

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-2

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-3

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-4

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-5

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-12

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-13

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-16

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-17

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-19

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-20

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-22

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-23

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-24

pixel-glitch-tattoo-alexey-lesha-lauz-russia-151

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.boredpanda.com/