OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

ปรับใหม่ ใส่ความอีโค่ Cocoa Valley Resort ออกแบบโดย Eco Architect

รีสอร์ทเกิดใหม่ชื่อ Cocoa Valley Resort ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งออกแบบโดย Eco Architect ปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัยเก่า เป็นรีสอร์ทที่จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 

– จุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลง –

อาคารเดิมเป็นบ้านพักอาศัยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ตามแบบมาตรฐานของบ้านจัดสรรทั่วไป อายุอาคารประมาณ 10 ปีกว่า ซึ่งสร้างบนเนินเขา ใจกลางอำเภอปัว จังหวัดน่าน และได้มีการปรับจากบ้านมาเป็นรีสอร์ทอยู่ครั้งหนึ่งแล้ว โดยคุณพ่อของเจ้าของโครงการเอง แต่ก็ยังดูไม่เป็นรีสอร์ทตามที่ต้องการเท่าที่ควร คนผ่านไปผ่านมาก็ยังรู้สึกว่าเป็นบ้าน ไม่ได้ส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นรีสอร์ทมากนัก

และเมื่อเวลาผ่านไปรีสอร์ทเริ่มทรุดโทรมตามกาลเวลา ผนวกกับทางเจ้าของ คือคุณมนูญ ซึ่งเป็นลูกชาย เริ่มเบื่องานประจำและชีวิตวุ่นวายในเมืองใหญ่ (ทำงานที่จังหวัดชลบุรี) จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำ และต้องการกลับมาพัฒนาบ้านเกิด และต่อยอดธุรกิจของครอบครัว จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารีสอร์ทที่ทรุดโทรมให้กลับมามีชีวิตใหม่ขึ้นอีกครั้ง

โดยมีความต้องการให้รีสอร์ทแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้พืชเศรษฐกิจ ที่จะช่วยยกระดับของอำเภอปัว ให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปมากขึ้น จึงเลือกต้น Cocoa มาปลูกในพื้นที่โดยรอบของรีสอร์ท และนำผลผลิตจากต้นโกโก้ มาแปรรูป เป็นอาหาร ของใช้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ช็อคโกแล็ต ผ้าย้อมจากต้นโกโก้ เป็นต้น

จากแนวคิดของเจ้าของดังกล่าวมาข้างต้น  จึงเป็นที่มาของ Concept Design โดยการจับคำ 3 คำมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นภาษาสถาปัตยกรรม แบบตรงไปตรงมา คือ

2.1 พืชเศรฐกิจ Cocoa  สิ่งทีเห็นภาพลอยมาตอนแรก คือโทนสี จึงหยิบสีนำ้ตาล เทา ดำ มาเป็นโทนสีหลักในการออกแบบ

2.2 สถานที่แปรรูปผลิตผล  สิ่งแรกๆที่คิดออก คือ งานแนวๆ อุตสาหกรรมในครอบครัว แนว industrial นิดๆ

2.3 รีสอร์ท เนื่องจากอาคารเดิมดูเป็นบ้านมากๆ เป็นโจทย์ที่ต้องแก้ปัญหาให้ลุคอาคารออกมาเป็นรีสอร์ทให้ได้ โดยยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทั้งหมด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรีโนเวท จึงเลือกเอาวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ที่สามารถโชว์สัจจะของวัสดุได้ เช่น ไม้ในท้องถิ่น ปูนขัดมัน และอิฐโชว์แนว เป็นต้น

หัวใจสำคัญในการออกแบบโครงการรีโนเวท โดยเฉพาะโครงการนี้คือ เราต้องมองโครงสร้างเดิมให้ออก ว่าจุดเด่นจุดด้อยของโครงสร้างเดิมคืออะไร และจะพัฒนาโครงสร้างที่มีอยู่ให้ดูมีความแตกต่างจากของเดิมได้อย่างไร เช่น

หลังคา เดิม ที่ดูเป็นบ้านจัดสรรมากๆ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบหลังคาใหม่ โดยใช้วัสดุโครงหลังคาที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ และเปลี่ยนวัสดุมุงจากซีแพ็คโมเนีย มาเป็น Asphalt Shingle แทน เพื่อให้ได้โทนสีน้ำตาลตามคอนเซ็ปท์ที่วางเอาไว้ และทำให้หลังคามีความหนาน้อยลง ดูเบาลอยขึ้น สามารถโชว์สัจจะวัสดุและโครงสร้างหลังคาได้ ส่งผลให้ห้องพักดูสูงโปร่ง

และยังมีประโยชน์ในแง่ของ Stack Ventilation (ให้มวลอากาศร้อนลอยตัวขึ้นสูง และมีมวลอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่) ได้ด้วย จึงได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนรูปแบบหลังคาทั้งในแง่มุมมอง และสภาวะน่าสบาย

ความอับชื้น เนื่องจากช่องเปิดเดิมระบายอากาศได้ไม่ดีเท่าที่ควร  จึงมีการเปลี่ยนทิศทางและขนาดของช่องเปิดใหม่ ให้เกิดการระบายอากาศที่ดี ส่งผลให้ห้องอยู่สบาย รีแล็กซ์ และทำให้ภาพลักษณ์ดูเป็นรีสอร์ทมากขึ้น

ขอขอบคุณ Cocoa Valley Resort และ สถาปนิก Eco Architect