OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

Astra Communication Service : อาคารเหล็กทันสมัย พร้อมประโยชน์สูงสุด

Astra Communication Service

เจ้าของ – Astra Communication
Service Co,.Ltd.
สถาปนิก – คุณเดือนวาริน ปิงเมือง
Tel. 086-408-0693
วิศวกรโครงสร้าง – คุณพนิต ศุภศิริลักษณ์
(Performax Building Service)

อาคารหน้าตาแปลกแต่ดูเท่ล้ำสมัยนี้ คือที่ทำการของ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทผู้นำตลาดในเรื่องบรอดแบนด์ในประเทศไทย ที่ให้บริการอุปกรณ์ทั้ง FTTx, Wireless, ADSL แบบ end-to-end เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการสื่อสาร รวมถึงการใช้งาน Internet เพื่อบริการลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

ได้สร้างอาณาจักรของตนเองโดยมอบหน้าที่ในการออกแบบให้กับ คุณเดือนวาริน ปิงเมือง – สถาปนิก และคุณพนิต ศุภศิริลักษณ์ – วิศวกรโครงสร้าง จาก Performax Building Service ทำหน้าที่สร้างสรรค์อาคารที่ดูแปลกตาแห่งนี้

– สำนักงานที่มีความสุขที่สุด –

อาคารสำนักงานถูกแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนของโกดังเก็บสินค้า และส่วนทำงานของพนักงานทุกคน และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรคนมากที่สุด จึงวางแนวคิดเรื่องการเป็นสำนักงานที่พนักงานจะมีความสุขที่สุด ตลอดเวลาที่ทำงานที่นี่ จึงคิดเรื่องของการเพิ่มพื้นที่พักผ่อน ห้องอเนกประสงค์ ห้องประชุม ห้องฟิตเนส ห้องเกมส์ ที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย ไม่อุดอู้เหมือนสำนักงานทั่วไป

เพราะอาคารทั้งหมดนั้นติดตั้ง Wifi ที่ทั่วถึง พนักงานจึงสามารถเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงาน มานั่งในบริเวณต่างๆ นอกเหนือจากโต๊ะของตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนต้อนรับที่มีชีวิตชีวา เพราะหากมีลูกค้าเข้ามาติดต่อ ก็จะเห็นบรรยากาศการทำงาน เห็นความเป็นกันเอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบริษัทและลูกค้าด้วย

– การตกแต่งที่คิดถึงผู้ใช้งานจริง –

พื้นที่ชั้น 4 คือส่วนนั่งทำงานทั้งหมด โดยสถาปนิกแบ่งโซนการตกแต่งออกเป็น 2 สไตล์ คือส่วนที่ทำงานด้านบัญชี ด้านเอกสาร พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จึงออกแบบให้เป็นสไตล์อินดัสเทรียลลอฟท์สีขาวสะอาดตา โดยยังโชว์โครงสร้างและงานระบบที่ส่วนของฝ้า เผยให้เห็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนชัดเจน

อีกส่วนหนึ่งเป็นโซนของพนักงานที่ทำงานด้านเทคนิค พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จึงออกแบบส่วนนี้ในโทนสีเข้ม สร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยฝ้านั้นโชว์ให้เห็นโครงสร้างพื้นและคานเหล็กรูปพรรณรีดร้อนเช่นกัน

– อาคารเหล็ก ที่เอื้อต่อการใช้งาน –

ฟังก์ชั่นการใช้งานหลักของอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของโกดังเก็บสินค้า และส่วนที่ทำงานของพนักงาน แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดจึงต้องออกแบบให้พื้นที่ชั้นล่างนั้น เป็นส่วนของที่จอดรถเกือบทั้งหมด แล้วยกส่วนโกดังไปไว้ที่ชั้น 2 ซึ่งโครงสร้างต้องทำหน้าที่รับน้ำหนักมากกว่า 3 ตัน ต่อตารางเมตร โครงสร้างเสา คาน จึงต้องแข็งแรงเป็นพิเศษบวกกับความต้องการช่วงเสาที่กว้าง โปร่งโล่ง เพื่อให้สามารถจอดรถที่ด้านล่างได้ด้วย เรื่องโครงสร้างจึงมีความสำคัญและเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่นำมาคิดออกแบบ

สถาปนิก วิศวกร รวมถึงเจ้าของโครงการจึงเลือกใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนเป็นโครงสร้างหลักทั้งหมด เพราะมีความแข็งแรงตอบโจทย์ข้างต้น ก่อมลพิษ ฝุ่นควันในระหว่างก่อสร้างน้อย อีกทั้งยังเข้ากับสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ของอาคาร เข้ากับรูปแบบธุรกิจที่เป็นสินค้าและบริการที่ทันสมัย และที่สำคัญคือ มีความรวดเร็วในการก่อสร้าง ยิ่งเป็นอาคารเพื่อการทำธุรกิจด้วยแล้ว สร้างเสร็จเร็วเท่าไรยิ่งดี

โครงการนี้เลือกใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน Grade SM520 (High Strength Steel) เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กเกรดปกติ หน้าตัดเหล็กจึงเล็ก สามารถคุมความหนาเสา คาน ไม่ให้หนาเกินไป รวมไปถึงเมื่อคานไม่หนา อาคารก็ไม่สูง ทำให้สามารถสร้างอาคารได้ 4 ชั้น เพิ่มพื้นที่อาคารได้

จุดที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือรูปด้านหน้าของอาคาร ที่ออกแบบให้เป็นรูปทรงคล้ายซองจดหมาย สื่อถึงการสื่อสาร แต่เป็นไปในรูปแบบเก่า โดยสถาปนิกอธิบายต่อว่า อยากให้มีความอบอุ่น เป็นมิตรกับตัวอาคาร ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าด้วยบริการของบริษัท เป็นอะไรที่ทันสมัย ไฮเทค ซึ่งคนอาจคิดว่าเป็นอะไรที่เข้าถึงยาก จึงคิดถึงการสื่อสารสมัยก่อนที่ใช้การส่งจดหมายนั่นเอง

โดยบริเวณโครงสร้างที่ยื่นออกมาเป็นซองจดหมายนั้น เป็นการรีดความสามารถของเหล็กรูปพรรณรีดร้อนออกมาได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมที่สุด กล่าวคือส่วนที่เป็นซองจดหมายยื่นนั้น เป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่ยื่นออกมาจากแนวคานหลักประมาณ 3 เมตร โดยไม่มีเสารับ หากใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องเตรียมโครงสร้างหรือพื้นที่ยื่นออกมาที่หนามากเพื่อให้แข็งแรง อาคารอาจดูเทอะทะและไม่ตรงตามแนวคิดที่วางไว้ ซึ่งเมื่อเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนนั้นสามารถทำได้ โดยที่ยังคงสัดส่วนความหนาของโครงสร้างได้อย่างลงตัว

Steel in Detail : คุณเดือนวาริน ปิงเมือง – คุณพนิต ศุภศิริลักษณ์

ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่การก่อสร้าง และการควบคุม เสียงและฝุ่นระหว่างการก่อสร้าง โครงการนี้จึงต้องมี ผู้ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องแบบโครงสร้างตั้งแต่ ช่วงทำแบบ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งวิศวกรโครงการได้ใช้บริการ STEEL Solution by SYS อีกหนึ่งบริการของ SYS ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่ามี รวมถึงบริการตัด เจาะ เชื่อม ตามแบบที่โรงงานก่อนยกติดตั้ง

 

ขอขอบคุณ

เจ้าของ –  Astra Communication Service Co,.Ltd.

สถาปนิก – คุณเดือนวาริน ปิงเมือง  Tel. 086-408-0693

วิศวกรโครงสร้าง – คุณพนิต ศุภศิริลักษณ์ (Performax Building Service)

และ Siam Yamato Steel (SYS)