OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Jin Wellbeing Country เมืองแนวคิดใหม่เพื่อคนวัยเกษียณ

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งครบครันทั้งการใช้ชีวิต สถาบันเพื่อสุขภาพ และโรงพยาบาลอยู่ภายใน

สังเกตได้ว่าสังคมเมืองไทยในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนเราก็มักจะพบกับผู้สูงอายุมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ แล้วเราจะมีวิธีรับมือหรือเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร ?

“เรามีความเชื่อว่าผู้สูงวัยในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึงนั้น มีความแตกต่างจากผู้สูงวัยที่เราคุ้นเคย เพราะในอนาคตอายุ 60 ปี จะไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของวัยเกษียณอีกต่อไป เราอยากเห็นพวกเขามีสุขภาพและทัศนคติต่อการใช้ชีวิตที่ดี โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (Jin Wellbeing Country) จึงอยากเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง” แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ของโครงการ Jin Wellbeing Country กล่าว

ทางบริษัท Jin Wellbeing และโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ได้จับมือกันเปิดตัว Jin Wellbeing Country เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ โครงการที่นำการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) ผสานกับที่พักอาศัยซึ่งเหมาะสมกับผู้คนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ พร้อมรองรับการใช้ชีวิตและกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีโรงพยาบาลและสถาบันเพื่อคอยดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ภายในโครงการประกอบไปด้วยส่วนที่พักอาศัย สถาบันจิณณ์ เวลเนส และโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในด้านการพักอาศัยและนวัตกรรมอย่างลงตัว

ภาพบรรยากาศภายในห้องพัก

 – เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ –

โครงการ Jin Wellbeing Country ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินขาออก ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น ทั้งหมด 5 อาคาร และสถาบันจิณณ์ เวลเนส และโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและพร้อมอยู่ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ภาพบรรยากาศภายในห้องนั่งเล่น

ห้องพักมีหลากหลายรูปแบบและขนาด ตั้งแต่ขนาด 43 ตารางเมตร ไปจนถึง 66 ตารางเมตร โดยห้องพักทุกแบบจะมีการออกแบบ Universal Design เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น มีพื้นที่สำหรับการใช้รถเข็น Wheelchair มีปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งในห้องพักและในโครงการ มีระบบติดตามตัวและหน่วยพยาบาลฉุกเฉินตลอด  24 ชั่วโมง

Cooking Class, Lecture Room, Entertainment Zone

นอกจากด้านการเตรียมความพร้อมในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุแล้ว การออกแบบโครงการให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตยุคใหม่ก็ครบครัน เช่น มีพื้นที่สีเขียวโครงการมากกว่า 50% มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งมีพื้นที่ในการจัดคลาสกิจกรรมอันหลากหลาย และยังมีการออกแบบ Universal Design ทั้งโครงการเพื่อรองรับการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยอีกด้วย

– สถาบันจิณณ์ เวลเนส –

สถาบัน จิณณ์ เวลเนส (Jin Wellness Institute) เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,685 ตารางเมตร และ 8,058 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน ได้แก่

1 Integrative Wellness Clinic and Medical Spa คลินิกที่ให้บริการ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าพักอาศัย การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสุขภาวะสำหรับการจัดแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล การรักษาโรคต่างๆ และการบำบัดแบบองค์รวม

2 Jin MediFit ศูนย์ออกกำลังกายภายใต้การดูแลแนะนำโดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายในศูนย์จะมีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับข้อจำกัดทางด้านร่างกายต่างๆ เช่น โยคะ ซุมบ้า จี้กง ไทเก็ก และคลาสธาราบำบัด

3 Life Enrichment ศูนย์สร้างสมดุลทางจิตใจและอารมณ์

4 ศูนย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดผู้สูงวัย เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด และการเรียนทำอาหาร

5 โภชนบำบัด มีการแนะนำการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และจัดรายการอาหารเพื่อปรับสมดุลร่างกายเป็นเฉพาะบุคคลโดยนักโภชนาการ

– โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา –

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาเป็นโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่นโรคเรื้อรัง อัลไซเมอร์ ภายในประกอบด้วย ห้องพัก คลินิกรักษาโรคทั่วไป และมีการบริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักโภชนาการและนักจิตวิทยา ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Jin Wellbeing Country เป็นเมืองแนวคิดใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างลงตัว เนื่องจากมีที่พักอาศัยซึ่งครบครันด้วยพื้นที่และบริการที่น่าใช้งานต่างๆ รวมทั้งมีสถาบัน จิณณ์ เวลเนส และโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ช่วยในการฟื้นฟูพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจของผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ Jin Wellbeing Country นั้นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในด้านที่พักอาศัยและการใช้ชีวิตสำหรับคนวัยเกษียณ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jinwellbeing.com

Facebook: www.facebook.com/jinwellbeing

โทร. 062-802-9999