OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

Honeydew จากฟาร์มผลไม้ สู่ร้านอาหารเรียบง่าย อบอุ่น สไตล์มินิมอล

ร้านอาหารเรียบง่าย อบอุ่น จากฟาร์มเมล่อนสู่วัตถุดิบหลักในการทำอาหาร ส่งตรงถึงผู้บริโภค 

Location: พัทยา, ชลบุรี

Owner: ธัญชนก เสถียร, ณัฐภัทร หมั่นทำ

Architect: ปรีชา นวประภากุล, ชายแดน เสถียร, วริยา วงศ์ประชุม, DFAP Architect

Photographer: Jinnawat Borihankijanan

‘So fine so fresh เมื่อความสดใหม่จากฟาร์มผักผลไม้ส่งตรงถึงมือคุณ’

เป็นสโลแกนของร้าน Honeydew ร้านอาหารผสมคาเฟ่ที่ใส่ใจถึงกระบวนการผลิต วัตถุดิบ และการทำอาหารในแต่ละจาน เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีควบคู่กับการมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน

Honeydew ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นร้านอาหารที่เกิดจากกิจการทำฟาร์มเมล่อนของทางเจ้าของ คุณเต้ย ณัฐภัทร หมั่นทำและคุณป่าน ธัญชนก เสถียร พวกเขาทั้ง 2 คน ตั้งใจว่า Honeydew จะเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัว กลมกลืนกับธรรมชาติ  อีกทั้งอาหารที่ทางร้านจำหน่ายและสถาปัตยกรรมจะสามารถเชื่อมโยงเป็นสิ่งเดียวกันได้ นั่นคือการส่งต่อเรื่องราวจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคนั่นเอง

คุณเต้ย ณัฐภัทร หมั่นทำและคุณป่าน ธัญชนก เสถียร เจ้าของร้าน Honeydew

ร้านแห่งนี้เกิดจากการรีโนเวทร้านเดิมซึ่งมีเพียงโครงสร้าง เสา คาน และหลังคา ที่พ่อแม่ของคุณเต้ยสร้างระหว่างคุณเต้ยไปเรียนที่ต่างประเทศ เมื่อคุณเต้ยกลับมาจึงทำการรีโนเวทบางส่วนและแบ่งสัดส่วนพื้นที่ขึ้นมาใหม่ โดยมี คุณปรีชา นวประภากุล คุณชายแดน เสถียร และคุณวริยา วงศ์ประชุม สถาปนิกจาก DFAP Architect เป็นผู้รีโนเวท

ร้าน Honeydew ใช้เวลาออกแบบและรีโนเวทประมาณ 6 เดือน มีพื้นที่ร้าน 340 ตารางเมตร และพื้นที่ในการทำฟาร์มทั้งหมด 7 ไร่ โดยสถาปนิกพยายามที่จะเก็บโครงสร้างและหลังคาเดิม จากนั้นจึงออกแบบรูปลักษณ์อาคารขึ้นมาใหม่ เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่นานนัก

เรียงจากซ้ายไปขวาเป็นส่วนภายในห้องแอร์ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่กึ่งส่วนตัว

พื้นที่ภายในฟาร์มแบ่งเป็นส่วนร้านอาหารและฟาร์ม ซึ่งส่วนของร้านอาหารก็ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยด้วยกัน คือส่วนภายในห้องแอร์ พื้นที่กึ่งส่วนตัว และพื้นที่ส่วนกลาง

สดใหม่จากฟาร์ม

หัวใจสำคัญของร้าน Honeydew คือฟาร์มเมล่อนและผลไม้ต่างๆ เนื่องจากคุณเต้ยและคุณป่านต้องการพัฒนาต่อยอดการทำฟาร์มของครอบครัวให้มั่นคงยิ่งขึ้น แนวคิดของร้านจะเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวในฟาร์มตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต การนำผลผลิตมาขายให้แก่ผู้บริโภค และการนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ 

“เมื่อพูดถึงเมล่อนแล้ว หลายๆคนจะนึกถึงฟาร์มเมล่อนในประเทศญี่ปุ่น ผมจึงนำภาพจำเหล่านี้มาออกแบบครับ โดยนำฟาร์ม โรงเรือน และรายละเอียดบางส่วนมาประยุกต์ใช้กับงานนี้” คุณชายแดน สถาปนิกผู้ออกแบบกล่าว

เมื่อแนวทางการออกแบบคือการนำรายละเอียดและการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมรูปแบบญี่ปุ่นมาใช้ ตัวร้านจะมีความเรียบง่าย โล่ง โปร่ง และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งทางผู้ออกแบบได้นำโรงเรือนญี่ปุ่นและลังไม้ใส่ผลไม้มาใช้เป็นแนวคิดหลัก

สีสันและโรงเรือน

 Mood & Tone ของร้านจะเรียบง่าย เป็นส่วนตัว และใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก ซึ่งทางร้านต้องการคุมโทนและสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้กับผู้ใช้บริการ  ผู้ออกแบบจึงได้แนวคิดการออกแบบด้วยการนำลังไม้ใส่ลูกเมล่อนและโรงเรือนของทางประเทศญี่ปุ่นมาลดทอนและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับร้าน Honeydew เพราะเมื่อสเปซต่างๆภายในร้านใช้ไม้ก็จะทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในฟาร์มญี่ปุ่น และไม้ก็ยังเป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นกับอาคารได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ส่วนวัสดุอื่นๆ จะใช้สีโทนอ่อนหรือเรียบ ช่วยเน้นความโดดเด่นของไม้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มีการใช้เฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบางชนิดเป็นสีน้ำเงินเข้ม ช่วยสร้างความแตกต่างกับไม้ไม่ให้กลมกลืนจนเกินไปนัก

 So fine so fresh

จากโครงสร้างเดิมก่อนการรีโนเวทผู้ออกแบบจึงสร้างอาคารใหม่ 2 อาคาร โดยเก็บเสาเดิมไว้ แต่เปลี่ยนโครงสร้าง และสร้างเสต็ปภายในร้านขึ้นมาใหม่ เพื่อแยกสเปซให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น โดยแบ่งสเปซทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนภายในห้องแอร์ พื้นที่กึ่งส่วนตัว และพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งแต่ละส่วนนี้จะมีการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือมีบรรยากาศที่เรียบง่าย ใช้วัสดุจากไม้เป็นหลัก และมีช่องเปิดหลากหลายส่วน ช่วยสร้างความส่วนตัวให้กับผู้เข้ามารับประทานอาหาร

บรรยากาศภายในส่วนห้องแอร์และพื้นที่กึ่งส่วนตัว จะเป็นฟังก์ชันหลังของอาคาร ซึ่งมีกลิ่นอายของโรงเรือนไม้ญี่ปุ่นเป็นรายละเอียดแอบซ่อนอยู่

ความตั้งใจของคุณเต้ยและคุณป่านคืออยากให้ลูกค้าเห็นถึงความสดใหม่ของฟาร์ม จึงมีการเปิดพื้นที่ส่วนกลาง ตรงกลางร้านให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง กึ่งภายใน-ภายนอก เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาหรือมองจากภายนอกร้านแล้ว ก็จะสามารถมองเห็นฟาร์มข้างในได้โดยตรง

หน้าต่างในพื้นที่กึ่งส่วนตัว เป็นหน้าต่างบานเฟี้ยมด้านหน้าและเป็นประตูกระจกบานสไลด์ด้านข้าง เมื่อเปิดหน้าต่างออกจนหมดจะช่วยให้ลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน และสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับบ่อน้ำข้างเคียงนั่นเอง

เชื่อมโยงผืนน้ำ

มีการออกแบบสเต็ปภายในร้านด้วยการสร้างพื้นที่นั่งริมบ่อน้ำ เชื่อมโยงแต่ละสเปซด้วยบ่อน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ร้านดูโล่ง โปร่ง แต่ละพื้นที่เกิดการเชื่อมโยง เพราะการมีน้ำจะช่วยให้ตัวอาคารดูบางเบาและยังทำให้พื้นที่ดูกว้างขึ้นอีกด้วย

โซนที่นั่งซึ่งลดเสต็ปลงจากพื้นที่ส่วนอื่นๆ ช่วยให้ใกล้ชิดกับน้ำและธรรมชาติมากขึ้น

ใส่ใจทุกรายละเอียด

หลังคาเดิมก่อนรีโนเวทจะค่อนข้างใหญ่และหนา สถาปนิกจึงออกแบบโดยให้บริเวณหน้าอาคารมีการเล่นระดับโดยใช้ไม้ระแนงมาตีปิดบางส่วนของหลังคา ทำให้ตัวอาคารดูเบาและโปร่งมากขึ้น มากไปกว่านั้นยังมีการออกแบบ Double Façade ในบริเวณจั่วด้านหน้าอาคาร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากระเบียงบ้านของชาวญี่ปุ่น ที่มักจะใช้ไม้ระแนงมาสร้างพื้นที่ส่วนตัว ให้บ้านเกิดมิติของแสงและเงา แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถกันแดดได้ด้วย

ฝ้าหลังคาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการลดทอนโครงสร้างโรงเรือนจากประเทศญี่ปุ่น

ผนังภายในร้านจะตกแต่งด้วยการเล่าเรื่องขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากในฟาร์ม เช่น ใช้เส้นสายและลวดลายของเมล่อนประกอบเป็นรูปแบบต่างๆภายในร้าน และส่วนเคาน์เตอร์จะใช้ไม้ลังมาตกแต่งบางส่วนด้วยเช่นกัน

มีการเก็บต้นปีปหรือต้นไม้เดิมในพื้นที่อาคาร ด้วยการเจาะช่องบนหลังคาและเว้นพื้นที่ให้ต้นไม้ได้เติบโต

นอกจากที่นั่งภายในร้านแล้ว ยังมีที่นั่งกลางแจ้งซึ่งหันเข้าหาตัวร้าน เป็นการเปิดมุมมองไปยังส่วนร้านและฟาร์ม แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานของฟาร์มตั้งแต่การเก็บผลผลิตจนถึงการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร

Melon Frosty (120 baht), Pork fillet steak (275 baht), Honeydew Salad (240 baht)

 ภายในร้านประกอบด้วยเมนูอาหาร เครื่องดื่มและขนมต่างๆ ที่ใช้วัตถุดิบสดๆ ปลอดสารพิษจากในฟาร์ม เป็นความตั้งใจของคุณเต้ยและคุณป่านที่ต้องการให้ทุกเมนูอาหารมีส่วนผสมของธรรมชาติหรือพืชผักจากฟาร์ม ให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขพร้อมกับการมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน

Honeydew ร้านอาหารที่เป็นส่วนตัวกลมกลืนกับธรรมชาติ ทั้งอาหารและแนวคิดการออกแบบ ตลอดจนสร้างกระบวนการจากขั้นตอนผลิตสู่การจำหน่ายแก้ผู้บริโภค ภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นแห่งนี้

 

แผนที่ร้าน Honeydew

 SomethingMORE

  • Honeydew เป็นชื่อพันธ์เมล่อนที่นิยมปลูกในสมัยก่อน และยังเป็นชื่อโทนสีแพนโทนอีกด้วย
  • ความตั้งใจต่อไปของคุณเต้ยและคุณป่านคือพัฒนา Honeydew ให้มีสเปซเพิ่มเติมสำหรับขายของเพื่อรองรับการค้าขายของคนในพื้นที่ ต่อยอดจากผลผลิตในฟาร์มเชื่อมโยงกับลูกค้าและชุมชน