OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

IDEO MOBI ASOKE ความสมาร์ทเพื่อสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์คุณภาพ

“ความสมาร์ทของ IDEO MOBI ASOKE ง่ายๆ คือความฉลาด เราจึงพยายามทำให้การสร้างโครงการนี้ขึ้นมามีความสมาร์ทในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่ตอนริ่เริ่ม วางโจทย์ การพยายามแก้ปัญหาพื้นฐานของคนเมือง และยกระดับคุณภาพอาคารไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” คุณไพทยา บัญชากิติคุณ สถาปนิกแห่ง atom design ผู้ออกแบบ IDEO MOBI ASOKE กับนิยามคำว่า Smart ที่แทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงานจากทีมงานผู้สรรค์สร้างคอนโดมิเนียมแห่งนี้

คุณไพทยา บัญชากิติคุณ สถาปนิกแห่ง atom design

ไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่ดี แต่คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นตามไปด้วย

จากคอนเซ็ปต์ตั้งต้นในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมและปัญหาจากการใช้ชีวิตของคนเมืองกลายมาเป็นโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือที่เรียกว่างานดีไซน์

“โจทย์ที่ทางอนันดาตั้งไว้คืออยากยกระดับมาตรฐานของคอนโดมิเนียมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือผู้ใช้งาน เราจึงเริ่มกันตั้งแต่การวางผังของห้องพักอาศัย ซึ่งมีขนาดเล็กสุดตั้งแต่ 24 ตารางเมตรไปจนถึงห้องแบบ duplex โดยมีความพิเศษตรงที่ว่า เราขอเซ็ตมาตรฐานหน้ากว้างของห้องพักเริ่มต้นที่ 5.2 เมตร”

“คำถามที่ตามมาคือ ทำไมต้องขยายให้เป็นหน้ากว้าง? ง่ายที่สุดคือ พอเป็นห้องหน้ากว้าง การแบ่งฟังก์ชั่นและจัดสรรการใช้สอยภายในห้องก็จะทำได้ดียิ่งขึ้น แต่ที่โครงการที่ผ่านมายังทำไม่ได้ นั่นก็เพราะหากห้องหน้ากว้างขึ้น ก็ต้องเสียพื้นที่ทางเดินมากขึ้น ทำให้พื้นที่ก่อสร้างกับพื้นที่ขายได้มีสัดส่วนที่น้อยลง ซึ่งการเสียสละตรงนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของโครงการที่ดีขึ้น นั่นก็เท่ากับความคุ้มค่าที่จะพัฒนาประโยชน์ใช้สอยที่สะดวกสบายขึ้น ส่งผลต่อการใช้ชีวิตทีี่ดีขึ้น”

จากพื้นที่ภายในโยงออกสู่งานสถาปัตยกรรมภายนอก เพราะผืนที่ดินที่ถูกล้อมด้วยอาคารสูงที่ตั้งขึ้นก่อนหน้า จึงเป็นความท้าทายของสถาปนิกกับโจทย์อีกข้อที่เขาตั้งขึ้น นั่นคือ อยากให้มุมมองจากภายในห้องทอดสายตาตรงสู่ท้องฟ้า ไม่ประจันหน้ากับเพื่อนบ้านแบบกระชั้นชิด

“เราพยายามบิดตัวอาคารอยู่นานมากๆ เพื่อให้ทุกห้องมีโอกาสมองเห็นอากาศโล่งๆ จนได้ผังอาคารออกมาเป็นรูป M Shape ซึ่งตอนออกแบบมันต้องปรับเบสิคการทำงานทั้งเรื่องการออกแบบและการก่อสร้างค่อนข้างมากและยากกว่าปกติ แต่ผลออกมาแล้วเป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะวิวเปิดโล่งส่งผลต่อเรื่องทางจิตวิทยาที่ช่วยลดทอนความรู้สึกแออัดหนาแน่นของเมือง เพียงแค่นี้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในห้องนั้นก็ดีขึ้นแบบอัตโนมัติ

นวัตกรรมในงานออกแบบ งานก่อสร้าง และการใช้ชีวิต

ดีไซน์ทั้งหมดอาจใช้คำรวมเรียกว่าเป็น Dynamic Design เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางผังที่มีความเคลื่อนไหวของเส้นสาย ส่งต่อไปถึงงานออกแบบภายใน แลนด์สเคป และงานตกแต่งอาคารภายนอกที่มีเหลี่ยมมุมเพื่อให้ภาพรวมของอาคารสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันไปทั้งหมด

“โครงการนี้เราก็มองว่าเส้นสายที่เราจะเติมเข้ามาในตัวโครงการมันควรจะต้องมีประโยชน์ใช้สอยด้วย คือไม่ใช่เป็นเหมือนกับเส้นที่ประดับอย่างเดียว อย่างถ้ามองจากภายนอกอาคารก็จะเห็นเส้นฟินนอนเป็นเส้นเหมือนกันสาดยื่นเล็กๆ เหนือแนวหน้าต่าง การที่เรามีกันสาดเหนือแนวหน้าต่างมันเป็นตัวช่วยอัตโนมัติหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องการลดปริมาณแสงแดดที่เข้าสู่ตัวห้องให้น้อยลง และการกันรั่วในระยะยาวเหนือรอยต่อหน้าต่างที่เรียกว่าแทบจะแก้ปัญหาได้ตลอดช่วงชีวิตของอาคาร”

“เรื่องความพยายามทำให้ทุกพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างพื้นที่จอดรถที่ปกติจะเป็นผนังทึบ โครงการนี้เราก็ท้าทายกันเองว่า เราจะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันพอจะมีประโยชน์ได้บ้างไหม เราก็เลยลองครีเอตตัวที่มันเป็น gravity เล่นกับเรื่องแรงโน้มถ่วง ตัวฟังก์ชั่นมันคือบันไดที่เดินขึ้นไปที่ชั้นสวนด้านบนจากล็อบบี้ ซึ่งโดยฟังก์ชั่นมันเป็น stairs running วิธีการพัฒนาตรงนี้มันก็คือว่า จริงๆ เรามีผนังอาคารตรงนี้อยู่แล้ว มันเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน เราก็เลยลองเอามาสร้างเป็นประโยชน์ และก็ในขณะเดียวกันมันก็เป็นพื้นที่สวนเป็นต้นไม้ที่เราสามารถเดินพักผ่อนออกกำลังกาย วิ่งขึ้นบันได ก็เป็นการเติมฟังก์ชั่นตรงนี้ขึ้นมา”

ในส่วนนวัตกรรมด้านการออกแบบ โครงการนี้เป็นโครงการแรกของคอนโดมิเนียมที่เลือกใช้ BIM หรือ Building Information Modelling 100% ทั้งตัวอาคาร ส่งผลทำให้งานระบบภายในอาคารมีความแม่นยำขึ้น คุณภาพงานก่อสร้างที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลสุดท้ายต่อการดูแลรักษาในระยะยาวที่ดีขึ้นในทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ระบบท่อ ระบบสุขาภิบาล และสามารถที่จะ track ข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวได้อย่างแม่นยำขึ้น

ส่วนในงานก่อสร้างนั้นก็มีการปรับเทคนิคการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลต่องานดีไซน์ที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา “หลักๆ ก็จะเห็นว่าเป็นการปรับปรุงสิ่งพื้นฐานที่ต้องมีอยู่แล้วโดยที่มันไม่ต้องเป็นการทำอะไรที่มันยากหรือใส่ในสิ่งที่ไม่จำเป็นเข้าไปจนไม่ได้ใช้งาน อย่างทั่วไปมักใช้การเจาะช่องหน้าต่าง ซึ่งจะทำให้ได้หน้าต่างที่ถูกจำกัดความกว้าง แต่เราใช้ระบบการออกแบบผนังอาคารภายนอกด้วยการทำผนังทึบส่วนบนและส่วนล่าง เว้นช่องสำหรับหน้าต่างเอาไว้ จึงสามารถเซ็ตกระจกที่เต็มความกว้างของห้องได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

และไอเดียการใช้เท่าที่จำเป็นก็ส่งต่อไปถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี Smart สำหรับการใช้งานในห้องที่เลือกหยิบเอาความจำเป็นพื้นฐานเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเสียไปได้ให้ประโยชน์กับเขาจริงๆ “สิ่งที่เราเลือกมาสุดท้ายเป็น smart control system คอนโทรลไฟกับแอร์ซึ่งเป็น 2 ตัวสำคัญ การมี master switch ปิดสวิตช์ตัวเดียวทำได้ หรือแม้กระทั่งออกจากบ้านไปแล้วไม่มั่นใจว่าปิดไฟหรือยังก็สามารถเช็คจาก smart device ได้ รวมทั้งการติดตั้ง ip camera ให้ในทุกห้อง ก็ทำให้เราสามารถที่จะรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกอุ่นใจเวลาที่ออกจากบ้านไป หรือแม้กระทั่งเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนานๆ ก็สามารถสั่งให้เปิดแอร์ทุก 3 วันเพื่อระบายอากาศก็ได้”

หนึ่งวันทำกิจกรรมได้หลากหลายในเวลาจำกัด

อ้างอิงจากการทำโฟกัสกรุ๊ปพบว่า พฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนเมืองจริงๆ แล้วไม่ซับซ้อน แต่สิ่งที่ต้องสูญเสียไประหว่างวันอยู่ที่กิจกรรมนอกบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการปรับปรุงสาธารณูปโภคส่วนกลางให้เป็นจุดพักผ่อนที่ดีที่สุดจริงๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกับเป็นทางลัดให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการ

“ความอยากได้พื้นฐานที่ทุกคนอยากได้อยากมีวิวที่เปิดโล่ง อยากใช้สาธารณูปโภคอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นเราจึงเอาส่วน facility ไปไว้ดาดฟ้าชั้นบน และก็เป็นจุดที่ชมวิวได้ค่อนข้างดีมาก เห็นวิวไปไกลถึงฝั่งมักกะสันและก็ฝั่งทางตะวันออกก็มองย้อนไปถึงทางโซนพระราม 9 ได้”

โดยในเชิงของการออกแบบของเราก็คือ พยายามมเน้นพื้นที่ส่วนกลางเหล่านี้ให้ฟังก์ชั่นขึ้น สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานที่สามารถว่ายน้ำเพื่อการออกกำลังกายได้จริงๆ มีฟิตเนสอยู่ใกล้พื้นที่ passive active มีการจัดสรรแยกกันชัดเจน หรือวันที่เรากลับมาเหนื่อยๆ อยากแค่พักผ่อนหรืออ่านหนังสือ ก็สามารถอยู่ในโซนที่เป็นส่วนกลางและก็ไม่ได้รบกวนจากคนที่ออกกำลังกายอยู่ ก็เป็นเบสิคพื้นฐานสำคัญ ซึ่งการปรับปรุง facility พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตประจำวันสามารถทำกิจกรรมอะไรได้หลากหลายขึ้นในเวลาที่จำกัด อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญของการอยู่อาศัยแบบ urban living

พบกับ IDEO MOBI ASOKE ได้แล้ว ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.do/eKrpg