OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

เมื่อการ “ปิดล้อม” คือวิธีหนึ่งของการ “เปิดออก” The Line Phahonyothin Park Sale Gallery

สร้างพื้นที่ปิดล้อมอย่างไร ให้ดูไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมในบริบท อาคารนี้อาจเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างพื้นที่สวนต่อเติมออกมาจากอาคาร ที่ให้ความเป็นส่วนตัวแต่ผู้ที่อยู่ภายใน และสำหรับคนที่อยู่ภายนอก ก็ยังรู้สึกว่ากล่องใบนี้ยังเป็นมิตร

Location: พหลโยธิน กรุงเทพฯ
Owners: แสนสิริ
Architects: คุณจิรวิชช์ แย้มกลีบ และ คุณสุคนธ์ทิพย์ เสงี่ยมวงศ์ จาก Archismith
Photo : Archismith

อาคารที่กำลังกล่าวถึงนี้คือ สำนักงานขายโครงการ เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค โดยแสนสิริ ออกแบบโดย Archismith กลุ่มสถาปนิกที่ร่วมหาคำตอบใหม่ๆของการสร้างพื้นที่พักผ่อนน่าสบายให้กับการอยู่อาศัยและเมือง ได้รับการออกแบบโดยเว้นพื้นที่ด้านหน้าไว้เป็น Pocket Park สำหรับผู้สัญจรผ่านไปมาได้ใช้พักสายตา จากการจราจรที่ติดขัดอย่างสาหัสในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับจุดขายหลักของโครงการที่มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ ให้ลูกบ้านได้ใช้งานพื้นที่เปิดโล่งและเต็มไปด้วยต้นไม้ได้มากที่สุด

เติมจุดเด่นด้วยอาคารรูปทรงกล่องขนาดใหญ่ ที่สร้างจากโครงสร้างเหล็กและก่อผนังด้วยวัสดุที่เรียบง่ายที่สุดที่หลายคนอาจมองข้าม นั่นก็คือ “บล็อกแก้ว” นั่นเอง

บล็อคแก้วจำนวนประมาณ 20,000 ก้อน ถูกนำมาก่อเป็นผนังของสวนลับริมถนนนี้ ซึ่งในช่วงระหว่างวัน Façade บล็อกแก้วเปลี่ยนรูปลักษณ์ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงที่ตกกระทบ รวมถึงเงาของต้นไม้ภายในที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้น ทำให้ตัวอาคารนี้เหมือนมีความเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท

กำแพงบล็อคแก้วสูง 8 เมตรนี้เอง ยังช่วยกันมลภาวะทางเสียงจากการจราจร และความไม่เรียบร้อยของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อสร้างบรรยากาศสวนที่สวยและสงบสำหรับผู้ใช้อาคาร ส่วนในเวลากลางคืนมีการให้แสงสว่างจากด้านในอาคาร ทำให้มันดูเหมือนโคมไฟขนาดใหญ่ เป็นสวนลับที่ทั้งน่าพักผ่อนและสร้างความน่าสนใจให้กับเมืองได้ไม่น้อยเลยทีเดียว