OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

TOSTEM DEMO ROOM CHIANGMAI : DESIGN FOR THE BEST RELATIONSHIP

ความเชื่อมโยงคือหัวใจสำคัญของทุกสรรพสิ่ง : ภายนอกกับภายใน บรรยากาศกับความรู้สึก สัมผัสกับการใช้งาน ทุกส่วนประกอบหล่อหลอมให้เกิดงานดีไซน์ การออกแบบเพื่อเชื่อมโยงคุณภาพชีวิตที่ดีกับวิถีชีวิตของผู้ใช้งาน

บานประตูหน้าต่าง เป็นส่วนประกอบของบ้านที่รู้จักกันดีในฐานะส่วนเปลี่ยนผ่านจากด้านในเข้าสู่ด้านนอก เปิดประตูเพื่อกลับเข้าบ้าน เปิดหน้าต่างเพื่อรับลมเย็น หรือแม้แต่บานกระจกกั้นเพื่อรับแสงจากภายนอก ดังนั้นแล้ว กรอบบานประตูหน้าต่างที่ต้องมองเห็นรูปลักษณ์จากท้ั้งด้านใน-ด้านนอกจึงต้องทั้งสวยงาม คงทนกับสภาพอากาศ พร้อมกับการใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคนในบ้าน

ความเชื่อมโยงเหล่านี้ถูกใช้เป็นหัวใจหลักในงานออกแบบประสบการณ์ให้กับ TOSTEM DEMO ROOM CHIANGMAI งานออกแบบพื้นที่โดย ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ ภายใต้แนวความคิดตั้งต้นที่ว่า “The Endless Possibilities” หรือการสร้างประสบการณ์ทดลองสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานพื้นที่ จึงเกิดเป็นการสร้างเส้นทางสัญจรทั้งภายในและภายนอกให้กับตัวกรอบบาน เพื่อขับเน้นคุณสมบัติการใช้งานและดีเทลของสินค้าสู่สายตาของลูกค้าแบบรอบด้าน

บนขนาดพื้นที่จำกัดเพียง 96 ตารางเมตร ถูกจัดแบ่งออกเป็นโซนตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับเอ๊าต์ดอร์ บานประตู บานหน้าต่าง โดยดึงเอาตัวผลิตภัณฑ์มาเป็นผู้กำหนดเส้นทางตามที่วางแผนไว้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งจากการมองเห็น การสัมผัส และความรู้สึก ก่อนจะส่งต่อสู่พื้นที่ด้านในสุดซึ่งเป็นพื้นที่ให้คำปรึกษาโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจาก TOSTEM

อีกเรื่องหนึ่งที่ดีไซเนอร์ให้ความสำคัญในงานออกแบบ คือการสร้าง Mood & Tone ที่เข้ากับบริบทงานออกแบบเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ จึงดึงเอาความเป็น Lanna Tropical Contemporary ผ่านอัตลักษณ์ต่างๆ ทั้งเรื่องสีน้ำตาล สีแดง สีดำ สีขาว และการใช้วัสดุไม้และอิฐ เป็นตัวสร้างความรู้สึกของพื้นที่ในทุกประสาทสัมผัส ผ่านแนวคิด “Global To Local” ด้วยการดึงเอาแพตเทิร์นของหน้าจั่วหลังคาและอิฐกำแพงรอบเมืองมาร่วมในการประกอบสร้างความรู้สึกขึ้นภายในพื้นที่ในบริบทของความโมเดิร์น

ผลที่ได้จึงเกิดเป็น DEMO ROOM ที่ลูกค้าสามารถสนุกกับการทดลองใช้งานสินค้ากรอบบานประตูหน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบได้ด้วยตัวเอง ผ่านรูปแบบการจัดแสดงบนพื้นที่ขนาดกะทัดรัดที่ยังคงให้ความรู้สึกเหมือนบ้าน และสร้างประสบการณ์ใช้งานที่เรียบง่าย แต่บอกเล่าตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชม TOSTEM DEMO ROOM CHIANGMAI

กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเยี่ยมชมโชว์รูม ฝ่ายขาย คุณจิราพร หลิ่มไพศาล

Email:  jiraporn.limpaisarn@lixil.com หรือโทร 06-5517-8815