Category: DTALK

ARCHITECTURE DESIGN DTALK

StudioK สถาปัตยกรรมขั้วตรงข้ามที่แตกต่างอย่างลงตัว

StudioK Location: เมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่Owner: นาวิน ลาวัลย์ชัยกุลArchitect 1: บริษัทแผลงฤทธิ์ จํากัดArchitect 2: สุเมธ กล้าหาญ Materior StudioPhotograph: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

ARCHITECTURE DTALK

“พหลไชย เปรมใจ” กับมุมมองความพอดีในการออกแบบสถาปัตยกรรม

“พื้นถิ่นมันไม่ใช่แค่งานไม้ไผ่ พื้นถิ่นมันคือวิถีชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้ เราอาจจะเรียกภูมิปัญญา แต่จริงๆคือการแก้ปัญหาด้วยสิ่งรอบตัว และความเข้าใจของตัวเอง”

DESIGN DTALK

Shigeru Ban สถาปนิกผู้สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมจาก ‘แกนกระดาษ’

สถาปนิกผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการออกแบบอาคารจากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ARCHITECTURE DESIGN DTALK

ไอเดียแบ่งเฟรมประตู-หน้าต่าง ให้สวยงามและลงตัว

เพราะประตู-หน้าต่างนั้น ทำหน้าที่ไม่ต่างจากหน้าตาของบ้าน นอกจากเป็นจุดเด่นที่สามารถสังเกตเห็นได้ก่อนแล้ว

ARCHITECTURE DESIGN DTALK DVIEW

สถาปัตยกรรมและธรรมชาติของสถานปฏิบัติธรรม ที่ใช้จังหวะสวดมนต์ในการออกแบบ

“เปลี่ยนวัสดุที่มูลค่าไม่ได้สูง ให้มีคุณค่าทางด้านจิตใจ ทางด้านความรู้สึกดี สร้างความสงบในการปฏิบัติธรรม ผ่านการออกแบบ”

ARCHITECTURE DESIGN DTALK HOUSE

AQ VIRAR ดีไซน์เพื่ออนาคต ที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ในสเปซเดียวกัน

ปัจจุบันหากเราคำนวนเวลาที่เสียไปกับการเดินทางไปทำงานในแต่ละวัน ตัวเลขที่ออกมาของใครหลายคนนั้นเยอะและน่าเสียดายมากๆ แต่เวลาที่เสียไปยังไม่เท่ากับภาวะทางอารมณ์ที่ชวนให้ขุ่นมัวไปตลอดทั้งวันจากปัญหาการจราจร นั่นจึงเป็นจุดเริ่มให้ทาง

ARCHITECTURE DTALK HOUSE

บ้านเรือนไทยภายใต้ความโมเดิร์น ความผูกพันเก่าที่เรียบง่ายและแสนอบอุ่น

“บ้านที่อยู่แล้วอุ่นใจ มองไปทางใดก็มีแต่ของเดิมๆ เหมือนมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ที่คอยเติมเต็มความสุขให้บ้านหลังนี้อบอุ่นอยู่เสมอ”