Sheltainer ชุมชนตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย นักเรียนและผู้ลี้ภัยในกรุงไคโร

ผลกระทบจากสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางนอกจากส่งผลโดยตรงในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว ประชากรในประเทศก็ได้รับผลโดยตรงทางกายภาพอย่างเห็นได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องที่อยู่อาศัยของกรุงไคโร

Read More

Mini Container House บ้านขนาดย่อมจากตู้คอนเทนเนอร์เหลือใช้

Location: จังหวัดขอนแก่น Owner: คุณรัชดาภรณ์ ชัยเสนา, คุณธีระพงษ์ ลำประไพ Architect : คุณชาญวิทย์ อนันต์วัฒนกุล Wish Architect Design Studio Photograph: คุณเชาวฤทธิ์ พูนผล

Read More

GA’s Container Skyscraper พลิกสลัมในแนวตั้ง

ธาราวี (Dharavi) ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูคนไทย แต่ที่มุมไบเมืองท่าของประเทศอินเดีย ธาราวีเป็นศูนย์กลางของคนจนและคนไร้บ้าน เป็น “สลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีผู้อาศัยถึง 5 แสนคนในพื้นที่เพียง 2.2 ตารางกิโลเมตร

Read More

บ้านคอนเทนเนอร์ยักษ์ 31 ตู้

บ้านสไตล์โมเดิร์นที่โครงสร้างทั้งหมดสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก เลือกใช้แผ่นไม้สีโทนอบอุ่นเและการเพิ่มที่ว่างสำหรับแสงแดดและอากาศเพื่อปรับให้เหมาะกับอาคารที่พักอาศัย

Read More

รวมไอเดียสร้างบ้านด้วยตู้คอนเทนเนอร์

มีหลายคนสนใจเรื่องการออกแบบบ้านหรือออฟฟิศที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ สืบเนื่องจากบทความที่เราได้เขียนเรื่องหลักการและสิ่งที่ควรคำนึงถึงหากคิดจากสร้างบ้านแบบนี้เอาไว้ใน เรื่องควรรู้ หากคิดจะสร้างบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์ ? วันนี้เราเลยรวบรวมไอเดียในการสร้างบ้านแบบนี้มาให้ชมกัน เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจได้ไม่มากก็น้อย 🙂 บางหลังถอดผนังเดิมออกหมดเหลือเพียงโครงเสาคานไว้   เมื่อทำการจัดสวนประกอบ ก็กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ได้ไม่ยาก สำหรับบ้านหรืออาคารที่มีหนาดใหญ่ อาจใช้การซ้อนกัน และใช้โครงสร้างเหล็กเสริมเข้าไปเพื่อความแข็งแรงและใช้งานได้จริง

Read More