IR-ON Hotel … ถูก เท่ ไทย

IR-ON Hotel โรงแรมที่นำเอกลักษณ์ไทยมาตีความใหม่ ด้วยการนำองค์ประกอบที่ดูทั่วไปอย่าง “เหล็กดัด” มาใช้ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Continue reading “IR-ON Hotel … ถูก เท่ ไทย”

Tee Off Golf House จากบ้านโมเดิร์นในฝัน สู่จุดเริ่มต้นชีวิตครอบครัว

บ้านเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์น ซึ่งถูกออกแบบภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่าง จนเกิดเป็นอาคาร Double Façade จากอะลูมิเนียมฉีก เป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องบริบทและสถานที่ตั้งได้อย่างน่าสนใจ

Continue reading “Tee Off Golf House จากบ้านโมเดิร์นในฝัน สู่จุดเริ่มต้นชีวิตครอบครัว”