สัดส่วนความเป็นส่วนตัว ในพื้นที่แห่งการพักอาศัย

บ้านเรียบง่ายสีขาวซึ่งมีการจัดวางฟังก์ชันได้อย่างลงตัวภายใต้พื้นที่จำกัด พร้อมทั้งนำธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านด้วยโถงทางเดินรูปเครื่องหมายบวกและ Façade ที่โค้งหลบต้นมะม่วงต้นใหญ่ 

Continue reading “สัดส่วนความเป็นส่วนตัว ในพื้นที่แห่งการพักอาศัย”