StudioK สถาปัตยกรรมขั้วตรงข้ามที่แตกต่างอย่างลงตัว

StudioK

Location: เมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
Owner: นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
Architect 1: บริษัทแผลงฤทธิ์ จํากัด
Architect 2: สุเมธ กล้าหาญ Materior Studio
Photograph: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

Continue reading “StudioK สถาปัตยกรรมขั้วตรงข้ามที่แตกต่างอย่างลงตัว”

Materior Studio ความเรียบง่าย และบริบทที่แตกต่าง

เมื่อสถาปนิกและดีไซน์เนอร์รองเท้าหนังจับมือกันจึงเกิดเป็นสตูดิโอสีขาว เรียบง่าย ภายใต้การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบสเปซที่แตกต่างอย่างลงตัว

Continue reading “Materior Studio ความเรียบง่าย และบริบทที่แตกต่าง”

ทึบแต่โปร่ง ปิดกั้นแต่เชื่อมต่อ … Punsurin House

บ้านที่อยู่ตรงกลางระหว่างการปิดทึบเพื่อความเป็นส่วนตัว และการเปิดเพื่อรับกับธรรมชาติ

Continue reading “ทึบแต่โปร่ง ปิดกั้นแต่เชื่อมต่อ … Punsurin House”