Balance of house : ครึ่งเหล็กครึ่งปูน ความลงตัวของบ้านหลังย่อม ออกแบบโดย PIJIC Architect

เพราะการออกแบบที่ลงตัวและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา ทำให้การอยู่อาศัยดีขึ้นได้จริงๆ เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบโดย คุณแซม – ศรายุทธ ใจคำปัน

Continue reading “Balance of house : ครึ่งเหล็กครึ่งปูน ความลงตัวของบ้านหลังย่อม ออกแบบโดย PIJIC Architect”

บ้านเรียบง่าย น่าอยู่แบบไทยที่เชียงใหม่ ออกแบบโดย PIJIC Architect

หากจะพูดถึงขนาดและระยะของสถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมกับการเป็นบ้าน บ้านในจังหวัดเชียงใหม่หลังนี้ถือว่ามีทุกอย่างครบถ้วน โดยสื่อสารผ่านทางผังพื้น รูปแบบ และวัสดุ เพื่อให้ได้บ้านที่สวยงามและพอดีกับการอยู่อาศัย

Continue reading “บ้านเรียบง่าย น่าอยู่แบบไทยที่เชียงใหม่ ออกแบบโดย PIJIC Architect”