OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

10 สิ่งควรรู้ก่อนกั้น “ผนังเบา”

“ผนังเบา” หรื“ผนังภายใน” เป็นสิ่งที่เพิ่มความเป็นห้อง เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสมสำหรัการอยู่อาศัยภายในบ้านมากขึ้น สำหรับบ้านที่กำลังก่อสร้าง การแบ่งพื้นที่ห้องภายในเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคิดถึงเป็นอันดับต้นๆ ส่วนบ้านที่ต้องการจะปรับปรุงหรือกั้นห้องใหม่ การเลือกใช้วัสดุและจัดพื้นที่ใหม่เป็นสิ่งสำคัญ ลองมาดูกันว่ามีอะไรที่เราควรรูก่อนทำการกั้นห้องเพื่อบ้านแสนรักของเรา74b6c99f0717757031ebf078402c7dbd
1. ผนังเบา ไม่ต้องมีคานรองรั
ผนังเบาในที่นี หมายถึงผนังที่มีโครงเคร่าไม้ อลูมิเนียม หรือเหล็กเป็นโครงสร้างหลัก และปิดทั
ด้วยวัสดุแผ่นผนังไม่ว่าจะเป็นแผ่นยิปซัม แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ที่มีน  าหนักเบา เป็นต้น เมื่อขึนชื่อว่าผนังเบาก็ต้องมีน  าหนักที่เบากว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบทั่วไป เพราะโดยปกติแล้วตามแนวของผนังที่เป็นก่ออิฐฉาบปูนต้องรองรับด้วยแนวคานเพื่อความแข็งแรง แต่ผนังเบานี ไม่จ าเป็นต้องมีคานรองรับ จึงเหมาะส าหรับการต่อเติมเปลี่ยนแปลงห้องภายหลั436adf5dbaa84b01f297b459d551291f
2. อิฐมวลเบา ที่ไม่เบา
บางคนคิดว่าอิฐมวลเบานั้นคือผนังเบาชนิดหนึ่ง แต่ในความจริงผนังอิฐมวลเบานั้นไม่เบาอย่างที่คิด มันมีน้ำหนักใกล้เคียงกับผนังก่ออิฐฉาบปูน เพราะต้องมีการฉาบเพื่อแต่งผิวเหมือนกัน ผนังอิฐมวลเบาจึงเหมาะสำหรับการใช้กับผนังภายนอก เพราะจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรง กันเสียง กันความร้อนได้ดีกว่าผนังเบา  
3. ผนังเบา ต้องมีโครงทีแข็งแรง
ควรใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ที่มีความหนาอย่าง น้อย 0.55 มิลลิเมตร และมีขนาดหน้าตัดเล็ที่สุด 52 x 30 มิลลิเมตร และใหญ่ที่สุด 94 x 30 มิลลิเมตร ทั้งโครงเคร่าตัวตั้งและตัวนอน แผ่นยิบซั่มหรือไฟเบอร์ซีเมนต์ที่นำมาติดตั้งอย่างน้อย หนา 12 มิลลิเมตร ระยะห่างโครงเคร่าไม่ควรเกิน 60 เซนติเมตร โครงเคร่าเหล็กชุสังกะสี ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตที่เชื่อถือได้ สำหรับพุกที่ใช้ยึดกับโครงสร้างอาคารหรือพื้น ควรเป็นพุกเหล็ก EXPANSION BOLT หากต้องการความแข็งแรงมากขึน ก็สามารถเลือกใช้โครงเคร่เหล็กที่มีขนาดหน้าตัดที่ใหญ่ขึ้น หรืออาจเพิ่มความหนาของแผ่นผนังเป็น 15 มิลลิเมตร นอกจากนี ยังสามารถร่ระยะห่างโครงเคร่าจาก 60 เซนติเมตร เป็น 40 เซนติเมตรe61b8282ea230f866027eb671664eb4b
ผนังเบาที่มีการแขวนสิ่งของหนักเช่นโทรทัศน์ กรอบรูปขนาดใหญ่ หรือชั้นวางของที่มีน้ำหนัมากๆ ต้องมีการคิดถึงเรื่องโครงสร้างภายในผนังเบานั้นด้วย โดยควรเสริมโครงเคร่าให้ถี่ขึ้น จากเดิมห่างกัน 60
เซนติเมตรเป็น 40 หรือ 30 เซนติเมตร โคร่งเคร่าแนวนอนก็เช่นกันควรเสริมในบริเวณที่มีการแขวนรูปดังกล่าวห่างกัประมาณ 40 หรือ 30 เซนติเมตร เช่นกัน ส่วนการยึดก็ทำการยึดสิ่งที่แขวนกับโครงเคร่าไม่ใช่ยึดกับวัสดุปิดผิวของผนังเบา
5. แบ่งผิด ชีวิตเปลี่่ยน
การกันห้องนั้นต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก เช่นหากเรามีพื้นที่ห้องที่ใหญ่มากและต้องการแบ่งพื้นที่เป็นห้องเล็กๆ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ เรื่องของขนาดห้องที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปเหมาะสมกับการใช้งานและจำนวนคน 3 x 3 เมตรเป็นอย่างน้อยสำหรับห้องนอน, การเข้าถึงห้องนั้นๆ นั่นก็คือทางเดินภายในบ้านนั่นเอง โดยอย่างน้องต้องกว้าง เมตร, ช่องหน้าต่างที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำการแบ่งห้องแล้ว แต่ละห้องควรมีหน้าต่างที่สามารถเปิออกสูภายนอกเพื่อระบายอากาศและรับแสงสว่างได้902ba9062923b743373791af05893a02
6. เลือกแผ่นผนังให้เหมาะสม
นอกจากวัสดุอย่างแผ่นไม้อัด กระเบื้องซีเมนต์ แผ่นเซโลกรีต หรือกระเบื้องแผ่นเรียบที่นิยมใช้มานานแล้ว ปัจจุบันก็มีวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งง่าย และราคาเหมาะสมให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุที่ผสมระหว่างซีเมนต์และเส้นใยธรรมชาตินำมาอัดเป็นแผ่น ในแผ่นมีผิวเรียบและผิวหยาบตามความต้องการว่าจะใช้หน้าไหน มีหลายขนาดและความหนาให้เลือกใช้ แผ่นวดซีเมนต์ ซึ่งผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วมาสกัดย่อยเป็นชิ้นละเอียด ผสมกับซีเมนต์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่น โดยให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า จึงเรียบเนียนละเอียดสวยงาม แผ่นยิปซัมบอร์ วัสดุที่เป็นที่นิยมมานาน ด้วยคุณสมบัติที่ผิวเรียบเพราะกระดาษ กันเสียงและความร้อนได้ดี แต่อาจมีปัญหาเรื่องปลวกเพราะกระดาษที่นำมาทำผิวหน้านั่นเอง
7. ผนังเบาเหมาะส าหรับบางห้องเท่านั
ห้องที่ไม่เหมาะกับผนังเบาคืห้องน้ำ เพราะน้ำอาจซึมเข้าไปภายในโครงเคร่าทางรอยต่อระหว่างแผ่นได้ ซึ่งแม้จะมีการปูกระเบื้องทับและทากันซึมดีอย่างไร เมื่อเวลาผ่านไป น้ำก็มีโอกาสที่จะซึมผ่านเข้าไปและทำให้โครงเคร่าเสียหายได้ และห้องที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและอุณหภมิต่างกันมากระหว่างภายในและนอก หรืห้องที่มีความชื้นมาก เช่น ห้องแช่ไวน์ เป็นต้น  2f10c2e49dcc6d1925011e6558303347
8. ผนังเบาแบบอืนๆ
ผนังเบายังหมายถึงฝากกันพื นที่ในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ PVC อลูมิเนียม หรือบานเหล็ก มี
ทังแบบบานเลื่อน บานเฟี ยมและบานเปิด ทังหมดเป็นแบบกึ่งส าเร็จรูป การติดตังจ าเป็นที่จะต้องมาที่หน้าไซท์งานและค านวณเปรียบเทียบกับชิ นงาน ว่าสามารถติดตังได้พอดีหรือไม่ ต้องเพิ่มชิ นส่วนใดเพื่อให้การกันห้องนันสมบูรณ์
9. สำคัญที่รอยต่อแผ่นผนั
ที่รอยต่อแผ่นผนังจะเป็นจุดที่เกิดการแตกร้าวมากที่สุด เนื่องจากหลายสาเหตุทั้งการหดและขยายตัวของวัสดุ การทรุดตัวของโครงสร้าง และการกระทบกระเทือนจากแรงภายนอก หากเป็นผนังเบาที่ต้องการให้ผนังเรียบเนียนทั้งผืนก็ต้องให้วัสดุยาแนวที่เหมาะสม เช่น วอลพุตตี้  (Wall Putty) เป็นผลิตภัณฑ์อะคลิลิคพิเศษมีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะดี ขัดแต่งเนื้อผิวได้ง่าย เหมาะสำหรับการซ่อมแซมโดยการฉาบโป๊วอุด รอยเจาะตะปู รอยต่อ รอยแตกร้าว รอยแตกลายงาของผนังปูนฉาบ เพื่อให้พื้นผิวผนังหน้างานเรียบเนียน สวยงาม ก่อนการทาสีทัหรือจะใช้อะคลิลิคยาแนวสำหรับร่องเล็กก็ได้ และทำการทาสีทับภายหลัc687c1be5ecb3a732fe0475f0eae2299
 10. เพิ่มคุณสมบัติให้ผนังเบา
ผนังเบามีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนและเสียงน้อยการผนังก่ออิฐฉาบปูน การเพิ่มฉนวนกันความร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะทำหน้าที่กันเสียงได้ด้วย เข้าไปที่ช่องว่างระหว่างโครงเคร่าและปิดทับด้วยวัสดุผนัตามปกติ ก็จะช่วยให้ภายในบ้านเย็นขึ้นและกันเสียงได้มากขึ้น หากต้องการผนังสองชั้นเพื่อเพิ่มช่องอากาศระหว่างผนังเพื่อเป็นฉนวน ก็สามารถทำได้ง่ายกว่าการทำผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยการทำผนังเบาที่ด้านในของห้องด้านที่แสงแดดส่องมากที่สุดอย่างทิศใต้หรือทิศตะวันตก