OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

อาสาพาเดิน งานสถาปนิก’59 “ASA Back To Basic อาษาสู่สามัญ”

มุ่งนำเสนอพื้นฐานความคิดสถาปนิกผ่านผลงานออกแบบอาคาร เพื่อสื่อสารหลักสามัญทางสถาปัตยกรรมที่ถือเป็นเครื่องมือสร้างแนวทางการอยู่อาศัยของมนุษย์ 

13055338_951219644996505_5073415464019755975_n

งานสถาปนิก ’59 “ ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ”

เวลาเริ่มงาน 11.00 –  21.00  น.  ตั้งแต่วันที่  26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559

ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เวียนกลับมาอีกครั้งกับงานแลกเปลี่ยนความคิดของเหล่าสถาปนิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการออกแบบก่อสร้าง ต่างนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่านนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม และบูธผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการก่อสร้าง สำหรับสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องวัสดุตกแต่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 30 แล้ว สำหรับงานสถาปนิก’59 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ชื่อแนวคิดที่ว่า “ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ” ย้อนกลับคืนสู่ความเป็นพื้นฐานนั่นเอง

fsdfdf

ย้อนอดีต-มองปัจจุบัน-เห็นอนาคต 

ต้นไม้ใหญ่จะเติบโตขึ้นได้ก็ต้องมีแก่นรากฐานที่แข็งแรง ความคิดพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมก็คล้ายคลึงกัน แนวความคิดหลักของงาน “อาษาสู่สามัญ” จึงต้องการเสนอพื้นฐานความคิดอันหลากหลายที่สถาปนิกเข้าใจผ่านการออกแบบอาคารของตนเอง ชวนมาร่วมค้นหาความหมายของหลักการพื้นฐาน และแก่นของความคิดในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนบทบาทการทำงานของสถาปนิกที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน โดยบอกเล่าเรื่องราวความคิดคืนสู่สามัญผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจ และทีมงาน Dsign Something ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากเช่นเคย

BASIC | EXHIBITION

– BASIC OF THE PAST

 นิทรรศการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม จัดแสดงภาพถ่ายอาคารซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ชุมชนในย่านเมืองเก่า เล่าเรื่องน่าประทับใจในอดีต รวมทั้งนิทรรศการรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558

q

– BASIC OF THE PRESENT

เล่าเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ทั้งทางด้านแนวความคิด ที่มากระบวนการ และลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏเป็นอาคาร โดยนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ที่คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

100 Selected Project

นิทรรศการแสดงโมเดลจำลองของสถาปนิกชั้นนำของไทยที่น่าภาคภูมิใจ เพื่อแสดงตัวตนและความสามารถด้านการออกแบบให้คนทั่วไปได้รู้จัก ภายใต้โจทย์การตีความหมายของ “การย้อนกลับไปสู่พื้นฐาน (Back to Basic)”

า

erewrwr

เทคโนโลยีการแกะโมเดล 3 มิติ CNC ด้วยหัวเจาะรุ่นใหม่ที่ได้งานที่มีความละเอียดสูงขึ้น

u7i8no8

นิทรรศการ Sci-fi City รวบรวมผลงานนักออกแบบบอกเล่าจินตนาการถึงเมืองที่เราจะอาศัยอยู่ในอนาคต

นิทรรศการ Photo Essay “PRESENT” [ปัจจุบัน-ของขวัญ-นำเสนอ]

บอกเล่าเรื่องราวสถาปัตยกรรมผ่านภาพถ่าย ในแง่มุมต่างๆ ที่เราอาจไม่มีโอกาสได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิต ระบบสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน และภาพถ่ายที่เป็นแรงบันดาลใจของเหล่าสถาปนิกจำนวน 100 คน ในหัวข้อ What is good Architecture?

eerewr

อำดอัพเดตข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน เนื่องจากการอนุญาตแจกจ่ายผลงานภาพถ่ายให้หยิบติดมือกลับบ้านในวันแรกของงาน (26/04/16) ส่งผลให้งานนิทรรศการได้รับความเสียหาย มีผู้คนเข้ามารีบเข้ามาเลือกภาพถ่ายกันจำนวนมาก จึงมีการประชุมและตกลงกันว่า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ขอเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการจัดจำหน่ายผลงานภาพถ่ายในงานนิทรรศการ PRESENT ในราคาแผ่นละ 10 บาทเท่านั้น โดยเงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปสร้างโรงเรียนพอดีพอดีที่เชียงรายผ่านกลุ่ม Design for Disasters แทนedee

– BASIC OF THE FUTURE

สะท้อนมุมมองที่เรามีต่องานสถาปัตยกรรมและเมืองในอนาคต โดยรวบรวมแนวความคิดจากผู้คนในวงการออกแบบและสร้างสรรค์แขนงต่างๆ

นิทรรศการ Future of the River เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ

บอกเล่าความเป็นมา และความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สัมพันธ์กับแม่น้ำ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจการพัฒนาสถาปัตยกรรมแห่งแม่น้ำ

rtyrty

พื้นที่กิจกรรมอื่นๆ ในงาน

การประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์จากสี TOA เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าประกวดจากสถาบันการศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศ

าส

f

ASA Playground จัดเป็นพื้นที่ Workshop ศิลปะสำหรับเด็กและครอบครัว

ส

นี่เป็นเพียงส่วนจัดแสดงงานหลักที่เป็นแนวคิดของงานสถาปนิกเท่านั้น ติดตามว่ามีบูธไหนที่มีสินค้าที่น่าสนใจบ้าง ในบทความต่อไปได้ครับ… 🙂