OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

ควรหามัณฑนากรเลย หรือรอบ้านเสร็จค่อยหา

Q

กำลังออกแบบบ้าน ตอนนี้ได้สถาปนิกที่จะมาออกแบบแล้ว ขาดมัณฑนากร จึงรบกวนสอบถามว่าในช่วงนี้ (ที่กำลังทำแบบ) ควรเรียกมัณฑนากรเข้ามาคุยพร้อมกันเลยไหม…?

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Disaya U.

A

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะพูดคุยกับมัณฑนากรก็คือ ช่วงแรกที่ท่านคิดจะสร้างบ้าน เพราะบ้านหลังหนึ่งประกอบไปด้วยผู้ออกแบบหลายคนด้วยกัน ทั้งสถาปนิก มัณฑนากร และนักจัดสวน ดังนั้นการพูดคุยถึงทิศทางการออกแบบตั้งแต่งเริ่มแรก เพื่อให้งานดีไซน์ทุกๆส่วนดำเนินไปพร้อมๆกันน่าจะเป็นวิธีที่ทำให้บ้านออกมาดีที่สุด

สถาปนิก มัณฑนากร และนักจัดสวน แม้จะแบ่งหน้าที่กันค่อนข้างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบออกแบบส่วนไหน แต่ในระหว่างออกแบบนั้นทุกฝ่ายจะต้องพูดคุยผสานงานตลอดเวลาเพราะท้ายที่สุดงานออกแบบทุกส่วนก็คือภาพรวมของบ้านเพียงหลังเดียว

ระหว่างการออกแบบนั้น สถาปนิกทำหน้าที่วางตำแหน่งหลักของบ้าน จัดพื้นที่ใช้สอย และออกแบบรูปร่างหน้าตาของบ้าน แล้วให้มัณฑนากรเป็นผู้ที่เนรมิตพื้นที่ภายในห้อง ด้วยการดึงเอาอารมณ์ของบ้านมาสร้างเป็นบรรยากาศภายในห้องให้ตรงตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านต้องการ ดังนั้นมัณฑนากรจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกวัสดุพื้น ผนัง และฝ้าเพดานภายในห้องว่าควรจะเป็นอะไร รูปร่างหน้าตาน่าจะเป็นแบบไหน เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องควรเป็นใช้วัสดุและมีลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะกับสไตล์ของห้อง โทนสีของห้อง ลักษณะและชนิดของแสงสว่างที่ใช้ในห้องต้องเป็นอย่างไร ตลอดจนตำแหน่งของประตู-หน้าต่างที่เหมาะกับการจัดตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งทุกอย่างจะมีผลกับรูปร่างหน้าตาด้านนอกกับอารมณ์โดยรวมของบ้านด้วย จึงจำเป็นอย่างมากที่จะให้ทุกส่วนพูดคุยกันตั้งแต่แรก เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนแบบเราจะได้ทำในกระดาษ ซึ่งง่ายและประหยัดกว่าทำการทุบบ้านเมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว

…………………………………………………………………………………

ใครมีคำถามคาใจเรื่องการออกแบบตกแต่งหรือสร้างบ้าน สามารถส่งคำถามมาได้ที่ dsignsomething@gmail.com หรือทางเพจของเรา DsignSomething ก็ได้ครับ เรายินดีหาคำตอบมาให้