OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

กรุงเทพฯกำลังจะมีศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา BOT Learning Center

อาคารนี้เดิมเป็นอาคารสำหรับพิมพ์ธนบัตรไว้ใช้งานของไทย เป็นของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank Of Thailand) ที่ทำหน้าที่พิมพ์ธนบัตร รวมถึงตรวจสอบธนบัตรปลอมให้กับคนไทยมาช้านาน จนวันหนึ่งที่ต้องมีการขยับขยายพื้นที่ เพื่อเพิ่มกำลังการพิมพ์ธนบัตรมากขึ้น สถานที่และอาคารแห่งนี้อาจไม่เพียงพอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนสถานที่พิมพ์ธนบัตรไปยังที่อื่น

ภาพอาคาร ก เดิม ก่อนการปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่

ซึ่งเป็นที่มาของ BOT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ที่จะทำการปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเดิม ให้กลายเป็นอาคารสำหรับการเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย ที่น่าสนใจคือรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ในสมัยโพสโมเดิร์น เด่นชัดด้วยรูปแบบอาคารคอนกรีตที่ดูบางเบา แต่แข็งแรง เมื่อถูกปรับปรุง รูปแบบต่างๆก็ยังคงอยู่ เห็นถึงเสน่ห์แห่งโครงสร้างของอาคารในยุคสมัยนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

BOT Learning Center ยังสร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 75 ปีของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยภายในนั้นประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และธนบัตรไทย พร้อมพื้นที่จัดนิทรรศ รวมถึงร้านกาแฟ และร้านค้าต่างๆ ด้วยพื้นที่กว่า 26,500 ตารางเมตร

ส่วนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความเป็นมาของอาคารและเครื่องพิมพ์ธนบัตร

นอกจากนั้น ที่ชั้น 2 – 3 ของอาคาร ยังเป็นส่วนของ co-working space ให้ประชาชนทั่วไปมานั่งทำงาน อ่านหนังสือ พร้อมบริการสื่อมัลติมีเดียและห้องประชุมด้วย

นอกจากจะเป็นการใช้อาคารที่ไม่ได้ใช้งานอย่างมีคุณค่าแล้ว ยังเป็นการฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาของพื้นที่รอบด้าน รวมถึงชุมชนที่อยู่บริเวณนั้นได้ดีด้วย กำหนดการเปิดให้บริการสิ้นปีนี้ เอาใจช่วยให้ทันและเปิดใช้อย่างงดงามครับ

ทีมผู้ออกแบบ

Creative Crews และ Somdoon Architects

ขอบคุณภาพจาก http://creative-crews.com