OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

[Q&A] “ค่าบริการวิชาชีพ”ของสถาปนิกคืออะไร และคำนวณอย่างไร?

Q

สวัสดีครับ พอดีมีโอกาสว่าจ้างสถาปนิกออกแบบบ้าน ได้ยินคำศัพท์ว่า “ค่าบริการวิชาชีพ” ในการออกแบบบ้านของสถาปนิก จึงสงสัยว่าคืออะไรครับ มันคือค่าจ้างใช่ไหมครับ และมีที่มาของเรทราคาอย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณครับ

Thanaphat K.


 

A

สวัสดีค่ะ คุณ Thanaphat แน่นอนว่าการไว้ใจให้สถาปนิกมาเป็นผู้ออกแบบบ้านนั้น จะต้องมีค่าบริการวิชาชีพเพิ่มเติมจากค่าก่อสร้าง เนื่องจากสถาปนิกเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ คล้ายกับ แพทย์ เภสัช ทนายความ และอื่นๆ ซึ่งต้องผ่านการเรียน การอบรม ตามหลักสูตรที่มีการกำหนดไว้มาเป็นอย่างดี

ในการออกแบบบ้านสักหนึ่งหลัง นอกจากสถาปนิกจะมีหน้าที่ออกแบบให้ออกมาสวยงามตรงความต้องการของเจ้าของบ้านแล้ว ยังต้องมีการวิเคราะห์พื้นที่ สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ และออกแบบให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย ซึ่งหมายถึง การต้องรับผิดชอบถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้างในภายหลังนั่นเอง ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักค่าบริการวิชาชีพนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ ว่าครอบคลุมไปถึงค่าอะไรบ้าง

มันคือค่าอะไร ต้องจ่ายเท่าไหร่

“ค่าบริการวิชาชีพสถาปนิก” คือ ค่าบริการออกแบบ ที่คลอบคลุมไปถึง ค่าคำนวณแบบ โครงสร้าง ค่าวิศวกร เป็นค่าจ่ายเพิ่มเติมที่ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของบ้านจำเป็นต้องจ่ายให้กับสถาปนิกนอกเหนือจากค่าก่อสร้างและตกแต่งภายใน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมไปถึงการเซ็นต์แบบก่อสร้างร่วมกันระหว่างสถาปนิกและวิศวกร ไปจนถึงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย โดยค่าบริการวิชาชีพสถาปนิกจะมีมาตรฐานจาก “คู่มือสถาปนิก พ.ศ.2547” ที่กำหนดจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์(asa) โดยคำนวณง่ายๆจาก “ % ของราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น” นั่นเอง

อะไรมีผลต่อราคาบ้าง

การคิดค่าบริการวิชาชีพของสถาปนิกเป็นเปอร์เซ็นต์ จะมากจะน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสเกลของงานเป็นปัจจัยหลักด้วย โดยได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานเอาไว้สำหรับอาคาร 6 ประเภทด้วยกัน

ซึ่งค่าบริการวิชาชีพของบ้านที่คุณ Thanaphat ถามมานั้น จัดอยู่ในประเภทที่ 3 นั่นเอง

นอกจากนี้ มูลค่างบประมาณของค่าก่อสร้าง ก็มีส่วนทำให้เปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ในการคำนวณแตกต่างกันอีกด้วย

คำนวณอย่างไร

สูตรง่ายๆในการคำนวณค่าบริการวิชาชีพของสถาปนิกในการออกแบบบ้านคร่าวๆ คือ งบประมาณค่าก่อสร้าง (ไม่รวมตกแต่ง) x เปอร์เซ็นต์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ในตาราง

เช่น ถ้าต้องการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 หลัง มีงบประมาณ 9 ล้านบาท

ดังนั้น ค่าบริการวิชาชีพสถาปนิกจะเท่ากับ 675,000 บาท (9 ล้านบาท ใช้ 7.5 % ในการคำนวณ)

………………………………………..

แต่ถ้างบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า10 ล้านบาท การคำนวณจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันออกไปเป็นลำดับ

เช่น   ถ้าต้องการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 หลัง มีงบประมาณ 19 ล้านบาท

       10 ล้านบาทแรก คิด 7.5% คิดเป็นเงิน 750,000 บาท

        9 ล้านบาทที่เหลือ คิด 6% คิดเป็นเงิน 540,000 บาท

ดังนั้น หากมีงบประมาณ 19 ล้านบาท ค่าบริการวิชาชีพสถาปนิกจะอยู่ที่ 1,290,000 บาท

ราคาค่าบริการวิชาชีพข้างต้นเป็นเพียงค่าพื้นฐาน จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์(asa) ที่ใช้เป็นแนวทางให้ผู้ว่าจ้างและสถาปนิกเข้าใจร่วมกันเท่านั้น แต่ไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฏหมาย เพราะค่าบริการวิชาชีพสามารถมากหรือน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากอาจจะมีการต่อรองราคาจากประสบการณ์หรือปัจจัยอื่นๆ นั่นเองค่ะ

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก SCG, Fengshuiharmony

ใครมีคำถามคาใจเรื่องการออกแบบตกแต่งหรือสร้างบ้าน สามารถส่งคำถามมาได้ที่ dsignsomething@gmail.com หรือทางเพจของเรา DsignSomething ก็ได้ เรายินดีหาคำตอบมาให้ค่ะ