OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

HVB Complex อาคารที่เกิดจากความต้องการของเมือง

โปรเจคจาก 2305 Studio ที่ต้องการสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ให้เป็นจุดเชื่อมต่อของคนในพื้นที่ ด้วยการออกแบบอาคารสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งตึกด้วยสีเหลืองสด เพื่อเติมเต็มอาคาร บ้านเมือง รวมไปถึงผู้คนในชุมชน ให้มีชีวิตชีวาและสดใสมากขึ้น

ท่ามกลางกลุ่มอาคารแบบดั้งเดิม มีสถาปนิกกลุ่มหนึ่งได้ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คน เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดย่อมที่กลมกลืน เข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตของคนในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โฮจิมินห์ หรือ ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ทางเวียดนามตอนใต้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ในอดีตเมืองนี้เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จึงส่งผลให้สถาปัตยกรรมในโฮจิมินห์เป็นการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกจึงทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์ด้วยการใช้สีสันสดใสประกอบกับรูปร่างของตึกที่ยังมีความเป็นสไตล์เวียดนามสมัยก่อนอยู่

ที่พักอาศัยสำหรับคนเมือง ออกแบบอาคารจากวิถีชีวิตของในเมืองโฮจิมินห์ 

จากการสังเกตของสถาปนิก 2305 Studio พบว่า ในละแวกที่ต้องการศึกษานั้นเป็นย่านเมืองเก่าของโฮจิมินห์ มีอาคารเก่าแก่หลายแห่ง และเป็นย่านที่มีคนพลุกพล่าน มีความหนาแน่นของประชากรสูงเพราะโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามตอนใต้  แต่พื้นที่สำหรับใช้งานมีค่อนข้างจำกัด ไม่สมดุลต่อประชากรที่มีมากขึ้น

HVB Complex รายล้อมด้วยอาคารเก่าที่มีความสูงลดหลั่นกัน

หลังจากสถาปนิกได้คิดและวิเคราะห์ความต้องการของคนในพื้นที่แล้วพบว่าเมืองมีพื้นที่ค่อนข้างน้อยซึ่งสวนทางกับจำนวนประชากรที่หนาแน่น ดังนั้นการสร้างตึกที่มีฟังก์ชันเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่ช่วยในเรื่องการใช้งานของคนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ สถาปนิกจึงเกิดความคิดที่จะสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่มีหลายฟังก์ชันภายในตึกเดียว ซึ่งอาคารนี้สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการใช้งานซึ่งมีหลายรูปแบบได้ โดยการออกแบบนั้นจะอิงจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนเป็นหลัก เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่คนในชุมชน

2305 Studio ออกแบบภายใต้แนวคิดที่ว่า “การใช้งานในอาคารเกิดจากการรับรู้ของผู้ใช้งาน ซึ่งเชื่อมโยงไปยังผู้คนและเมืองที่อยู่รอบตัว” จึงเกิดเป็นอาคารอเนกประสงค์ HVB Complex ที่มีฟังก์ชันหลายอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยสตูดิโอส่วนตัวสำหรับนักออกแบบ ออฟฟิศ ร้านค้า รวมถึงเป็นที่พักอาศัยให้เช่า เพื่อรองรับการใช้งานหลายรูปแบบ HVB Complex เป็นอาคารขนาดเล็ก 5 ชั้น มีพื้นที่เพียงแค่ 3.95 x 15.15 เมตร หรือ 60 ตารางเมตรต่อชั้นเท่านั้น

“The city — the way it is — is all we have” เมืองของเราคือสิ่งที่เราเป็น สถาปนิกกล่าว เขาตั้งใจไว้ว่าอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้จะเป็นจุดเล็กๆท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่ ด้วยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่นำผู้คนมารู้จักและได้ใช้สเปซด้วยกัน ซึ่งช่วยให้คนท้องถิ่นมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบมากขึ้น

สีเหลืองสื่อถึงความสดใสและความหลากหลายของเมืองนี้

HVB Complex เปรียบเสมือนตึกที่มีชีวิต คอยเพิ่มสีสันและความสดใสให้กับย่านนี้ โดยผ่านการออกแบบและฟังก์ชันที่เหมาะสมกับผู้คนในเมือง เช่นรูปร่างของตึกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีการลดหลั่นและมีการแบ่งเลเยอร์ออกเป็นชั้น เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง เพราะตึกที่อยู่รอบข้างส่วนใหญ่จะเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมสูงขึ้นไปตรงๆ ในส่วนที่มีการลดหลั่นเข้าไปข้างในอาคารจะเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ เพิ่มความเขียวชอุ่มให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนและผู้พักอาศัย และการแต่งแต้มสีสันด้วยสีเหลืองสดคือการเพิ่มความสนุกสนานให้กับเมืองและยังสื่อได้ถึงความหลายของประชากรและวัฒนธรรมของพื้นที่แห่งนี้

ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พักอาศัย

ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นแซมระหว่างพื้นที่ว่าง ภายในอาคาร

อาคารความสูง 5 ชั้นที่ประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายเช่น ที่พักอาศัย สตูดิโอ และร้านค้า

การออกแบบบ้านหรืออาคารเพียงหนึ่งหลัง ในบางครั้งคือการออกแบบให้สังคมและผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆนั้น เช่นเดียวกับโปรเจค HVB Complex ที่ออกแบบอาคารให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบริบทรอบข้าง อีกทั้งช่วยให้คนท้องถิ่นมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันและกันมากขึ้น และไม่ใช่แค่นั้นหากยังช่วยให้ผู้คนมีความเชื่อและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อวัฒนธรรมและเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่มากขึ้นไปอีก เหมือนกับแนวคิดของอาคารแห่งนี้ ที่สถาปนิกได้กล่าวไว้ว่า “The city — the way it is — is all we have”

“The city — the way it is — is all we have” เมืองของเราคือสิ่งที่เราเป็น

แผนผังอาคารทั้ง 5 ชั้น

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Archdaily และ Designboom