OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

The Farmhouse สถาปัตยกรรมเชิงนิเวศน์แห่งอนาคต

โครงการ The Farmhouse อาคารที่ผนวกสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศน์เข้ากับงานออกแบบได้อย่าน่าสนใจ และเป็นโมเดลที่ดีสำหรับการทำอาคารสูงสำหรับการพักอาศัยในอนาคต ออกแบบโดย บริษัท Precht ซึ่งมีแนวความคิดในการออกแบบสำหรับผู้อยู่อาศัยที่สามารถผลิตอาหารของตนเองในฟาร์มแนวตั้งได้ โดยมีจุดมุ่งหมายในระยะยาวเพื่อเชื่อมโยงผู้คนในเมืองกับการเกษตรให้พวกเขามีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น

จุดเริ่มต้นเกิดจากการนำปัญหาเรื่องคนเมืองกำลังห่างหายกับวิธีการผลิตอาหาร บวกกับจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ออกแบบคือ Chris Precht และภรรยา สองสามีภรรยาสถาปนิกที่เมื่อสองปีก่อนพวกเขาตัดสินใจย้ายจากกลางกรุงปักกิ่งไปยังภูเขาของประเทศออสเตรีย ที่นั้นพวกเขาปลูกผักผลไม้และหาอาหารเอง เมื่อนำแนวความคิดมารวมกับการออกแบบ ผู้ออกแบบนำจึงระบบ Modular มาใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร โดยพื้นที่ที่ถูกแบ่งอย่างเป็นสัดส่วนนี้เองที่จะเป็นจุดเริ่มต้นช่วยให้ผู้คนที่อาศัยในอาคารสามารถปลูกอาหารในตึกที่อยู่อาศัยเพื่อกินหรือแบ่งปันกับชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

“ผมคิดว่าเราคิดถึงการเชื่อมต่อทางร่างกายและจิตใจกับธรรมชาติและโครงการนี้อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเชื่อมโยงตัวเราเองกับวงจรชีวิตของสภาพแวดล้อมของเรา” Chris Precht สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการกล่าว

โครงสร้างอาคารมีลักษณะเป็น A-frame ทำจาก cross-laminated timber (CLT) ที่ถูกวางแบบทับซ้อนกันทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับอาคาร นอกจากนั้นการใช้โครงสร้างแบบ A-frame นั้นยังทำให้เกิดพื้นที่ใช้สอยที่ยืดหยุ่น โดยตัวอาคารจะประกอบด้วยกัน 3 เลเยอร์ และแต่ละเลเยอร์ก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป โดยชั้นนอกทำหน้าที่เป็นพื้นที่สีเขียว ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนและชั้นในสุดเป็นสำหรับการเดินงานระบบทั้งไฟฟ้าและน้ำปะปา โดยบริเวณที่ปลูกผักสำหรับแต่ละยูนิตนั้น ผู้ออกแบบได้ออกแบบระบบ hydroponic สำหรับการเจริญเติบโตโดยไม่ต้องพึ่งพาดิน รวมถึงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อที่จะสามารถมีพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่ใช้ในอาคารได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นผู้ออกแบบยังเตรียมพื้นที่สำหรับการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรตลาดซึ่งจะตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคาร พร้อมด้วยห้องใต้ดินที่ออกแบบสำหรับการเก็บอาหารในฤดูหนาวและพื้นที่ทำปุ๋ยหมักเพื่อเปลี่ยนขยะอาหารกลับเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกพืช เพื่อให้ภายในอาคารสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง เป็นวงจรชีวิตจากธรรมชาติที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ที่มา architectmagazine.com