ขอน้ำไฟในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกล เริ่มต้นอย่างไร?

การขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติทั่วไป เจ้าของบ้านหรือผู้ที่ต้องการยื่นคำขอ สามารถยื่นเรื่อง “ขอให้สำรวจแนวเขตการให้บริการ” หรือ สอบถามถึง “โครงการขยายแนวเขตในอนาคต” กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากการไฟฟ้าออกดำเนินการสำรวจแล้วสามารถปักเสาพาดสาย ขยายเขตระบบไฟฟ้าได้ ทางการไฟฟ้าก็จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าไปชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ถือเป็นขอใช้ไฟฟ้าสำเร็จ

ทั้งนี้กรณีที่พื้นที่ขอขยายเขตไม่อยู่ในแนวบริเวณที่การไฟฟ้ามีแผนขยายล่วงหน้า แต่การไฟฟ้ายินยอมขยายให้อันเนื่องมาจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นของผู้ขอใช้ไฟฟ้า ก็อาจมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแผนงานของการไฟฟ้าด้วย แต่หากกรณีการไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสำรวจแล้วไม่สามารถปักเสาพาดสายขยายเขตมาจนถึงพื้นที่ของเราได้ ก็อาจพิจารณาใช้เป็นเครื่องปั่นไฟ หรือ เลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแต่ต้นทุนหรือความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ

การขอใช้น้ำประปาจะคล้าย ๆ กรณีของการขอไฟฟ้า แต่จะจำกัดตรงที่ในบริเวณนั้น จะต้องมีเมนท่อประปาผ่าน หรือมีแนวท่อเมนประปาอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และการประปาสำรวจแล้วสามารถขยายเขตการให้บริการได้ ในบางพื้นที่อาจใช้ระบบชลประทานของแต่ละท้องที่นั้น ๆ เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน แต่ถ้าในส่วนของกรณีที่ไม่สามารถขอใช้น้ำที่ไหนได้เลย ก็แนะนำให้ใช้การขุดบ่อบาดาล แต่ก็จะมีข้อกฎหมายควบคุม และต้องขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

Writer
Dsign Something

LINE OFFICIAL

รับข่าวสารเรื่องการออกแบบ สถาปัตยกรรม ไลฟ์สไตล์ ที่จะส่งตรงถึงคุณทุกสัปดาห์ แอดมาเลย!

subscribe now!

Get the coolest NEWS and ARCHITECTURE Content today!

รับข่าวสารเรื่องการออกแบบ สถาปัตยกรรม ไลฟ์สไตล์ทางอีเมล
ที่จะส่งตรงถึงคุณทุกเดือน ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้เลย!