ในภาวะโรคระบาด หน้าไซต์ก่อสร้างควรมีมาตรการอย่างไรบ้าง?

ในภาวะโรคระบาดเช่นปัจจุบัน ทุกกิจการต่างได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันนัก หนึ่งในนั้นคือวงการต่อสร้าง ที่ต้องมีผู้คนมากมายเข้ามาทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกันมากมาย ทั้งผู้รับเหมา ช่าง ผู้ออกแบบและเจ้าของอาคารเอง เป็นสิ่งที่ต้องมีการทำงานร่วมกัน ใช้เครื่องไม้เครื่องมือร่วมกัน ทำงานในจุดเดียวกันหลายคน บางไซร์งานมีการพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแออัดของคนงาน ทุกๆไซต์จึงควรมีวิธีป้องกันและดูแลทุกคนในไซร์ ไม่มากกก็น้อย เหล่านี้คือข้อควรปฏิบัติเพื่อให้ไซต์งานยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัย

1. ติดประกาศให้ความรู้ เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกคน
2. ขอความร่วมมือคนในไซร์งาน ไม่ออกนอกพื้นที่ กรณีมีความจำเป็นต้องออกไปซื้อของกินของใช้ ให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หรือเลือกซื้อของกินของใช้จากพ่อค้าที่เข้ามาขายหน้าไซร์งาน
3. ควรมีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้นทุกคนก่อนเริ่มงาน
4. จัดให้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลผสมแอลกอฮอล์อยู่ตามจุด และสามารถหยิบใช้ได้ตลอดเวลา
5. หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา ควรดูแลหรือจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับช่างที่อยู่ในไซร์งานได้ มีใช้เป็นประจำตลอดเวลาทำงาน
6. เว้นระยะห่างในการทำงานอย่างเหมาะสม
7. ระมัดระวังกรณีมีช่างที่พักอยู่นอกไซร์งาน และต้องเดินทางเข้าออกเป็นประจำ หากมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าจะไม่นำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในหมู่คนที่ทำงานด้วยกัน
8. ทำความสะอาดบริเวณไซร์งานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน
9. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร และไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน รวมถึงต้องล้างมือให้สะอาด ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
10. หากสามารถส่งงานหรือตรวจงานทางออนไลน์ได้ ก็หันมาให้มากขึ้น เพื่อลดการสัมผัสและเข้าใกล้กันระหว่างคนทำงาน
11. หากเป็นงานก่อสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่ปิด ควรจำกัดจำนวนคนไม่ให้เกิดความแออัดเกินไป
12. ให้ช่างหรือทีมงานทุกคนติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตัวตามที่ทางรัฐบาลกำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

Writer

subscribe now!

Get the coolest NEWS and ARCHITECTURE Content today!

รับข่าวสารเรื่องการออกแบบ สถาปัตยกรรม ไลฟ์สไตล์ทางอีเมล
ที่จะส่งตรงถึงคุณทุกเดือน ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้เลย!