THE TINY HOME บ้านขนาดเล็กที่เกิดจากการพับใบไม้

เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สุดแสนท้าทายสำหรับผู้ออกแบบจาก Liberte Tiny Houses ที่วันหนึ่งมีลูกค้าเดินเข้ามาที่ออฟฟิศพร้อมกับบอกว่า ‘ต้องการบ้านขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ได้

Read More